Zwolnienie z w-f (całoroczne i jednodniowe): kto może je wystawić, jakie informacje musi zawierać?

Zwolnienie z w-f (całoroczne i jednodniowe): kto może je wystawić, jakie informacje musi zawierać?

Zwolnienie z w-f (całoroczne i jednodniowe): kto może je wystawić, jakie informacje musi zawierać?

12.10.2022

Zwolnienie z w-f (całoroczne i jednodniowe): kto może je wystawić, jakie informacje musi zawierać?

Lekcje wychowania fizycznego to obowiązkowe zajęcia zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy uczeń nie może uczestniczyć w ćwiczeniach. Wtedy otrzymuje zwolnienie z w-f od lekarza lub rodzica.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego możemy podzielić na jednodniowe lub długoterminowe. Te pierwsze mogą wypisać rodzice, natomiast zwolnienie na dłuższy okres może wystawić jedynie lekarz. Co więcej, od września 2022 roku będzie mógł to zrobić jedynie lekarz specjalista, np. kardiolog.

Jednodniowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wypisać dziecku jednodniowe lub kilkudniowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy z jakiegoś konkretnego powodu uczeń nie może uczestniczyć na zajęciach ruchowych. Takie zwolnienia jednorazowe związane są z chwilową niedyspozycją ucznia. Oto niektóre z powodów:

 • miesiączka (w przypadku dziewczynek),
 • rekonwalescencja po chorobie,
 • złe samopoczucie,
 • ból głowy,
 • drobny uraz.

Takie zaświadczenie uczeń powinien przedstawić nauczycielowi wychowania fizycznego i nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten je zaakceptował. Zwolnienia na okres dłuższy niż miesiąc powinny jednak zostać wystawione przez lekarza.

 

Zwolnienie krótkoterminowe wypisane przez rodzica powinno zawierać następujące informacje:

 • datę wypisania zwolnienia,
 • dane ucznia,
 • powód zwolnienia,
 • czas, na jaki uczeń zostaje zwolniony z zajęć wychowania fizycznego,
 • podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest oficjalnym pismem, dlatego powinno być napisane schludnie i czytelnie.

Zwolnienie z w-f na cały semestr lub rok szkolny

Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego również na dłuższy czas niż kilka dni, jeśli istnieją ku temu powodu zdrowotne. Konieczne jest wtedy przedstawienie zwolnienia lekarskiego, na podstawie którego dyrektor szkoły zwolni ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

Maksymalny czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego to cały rok szkolny. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tych zajęć na podstawie par. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w zw. z par. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

WAŻNE: Od września 2022 roku zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego – semestralne lub dłuższe – będzie możliwe jedynie przez lekarza specjalistę, a nie jak do tej pory przez lekarza rodzinnego. Ma być to receptą na rosnącą liczbę zwolnień z lekcji wychowania fizycznego w szkołach.

W zwolnieniu wystawionym przez lekarza musi znaleźć się informacja o okresie jego obowiązywania oraz formie. Wtedy uczeń nie musi w ogóle uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

Częściowe zwolnienie z w-f

Częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zostało wprowadzone, żeby ograniczyć liczbę uczniów, która nie bierze udziału w zajęciach. Wcześniej możliwe było jedynie zwolnienie krótkoterminowe lub na cały semestr lub rok. Uczeń albo ćwiczył całkowicie, albo nie ćwiczył w ogóle.

Lekarz może stwierdzić, że nie ma przesłanek, by uczeń nie uczestniczył w ogóle w zajęciach z wychowania fizycznego, a jedynie nie może wykonywać niektórych ćwiczeń. Ta stosunkowo nowa opcja zwolnień pozwala na to, żeby uczeń nie wykonywał jedynie niektórych ćwiczeń, co do których występują przeciwwskazania (np. gimnastyka w przypadku uczniów, którzy mają problemy z kolanami).

W przypadku takiego zwolnienia z w-f, na zwolnieniu lekarskim musi znaleźć się lista niedozwolonych aktywności fizycznych.

Długoterminowe zwolnienie z w-f, a klasyfikacja semestralna lub końcowa

Zarówno uczniowie, jak i rodzice z pewnością zastanawiają się, jaki wpływ w-f będzie miał na klasyfikację ucznia do następnej klasy oraz w jaki sposób wpłynie na średnią ucznia.

Jeżeli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest zbyt długie, by nauczyciel mógł wystawić ocenę semestralną lub roczną (tzn. zwolnienie przekracza 50 proc. frekwencji), to uczeń zamiast oceny na koniec semestru lub na koniec roku otrzymuje po prostu adnotację „zwolniony/zwolniona”. Przedmiot ten nie wlicza się wtedy również do średniej ocen.

Gdy zwolnienie wystawione jest jedynie częściowo – ocena wystawiana jest na podstawie odrębnych ustaleń, jednak uczeń jest oceniany z tego przedmiotu, podobnie jak pozostali uczniowie. Ocena opiera się wtedy na indywidualnych ustaleniach.

Czy uczeń zwolniony z w-f musi być na zajęciach?

Nawet jeżeli uczeń pozostaje długoterminowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego – ma obowiązek, by w tym czasie przebywać na zajęciach, biernie w nich uczestnicząc pod opieką nauczyciela.

W wyjątkowych sytuacjach, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych, uczeń może w tym czasie udać się np. do biblioteki szkolnej lub na świetlicę.

Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się jako pierwsze lub ostatnie – uczeń za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych może przebywać poza terenem szkoły. To właśnie oni będą odpowiadać wtedy za zdrowie i życie ucznia, nie szkoła.

Zwolnienie z w-f: zajęcia na basenie

W części szkół na lekcjach z wychowania fizycznego realizowane są także zajęcia na basenie. Uczeń może uzyskać zwolnienie z wykonywania niektórych ćwiczeń na basenie, jeśli stan jego zdrowia nie pozwala mu na to.

Takie zwolnienie powinien wystawić lekarz, może być ono długoterminowe lub częściowe. Długoterminowe zwolnienie z basenu może wystawić również lekarz psychiatra, np. ze względu na chorobliwy strach przed wodą.

 

Przeciwwskazania do uczestniczenia w zajęciach na basenie to między innymi:

 • astma wysiłkowa (schorzenie to może nasilać się po kontakcie z chlorem),
 • stany zapalne skóry,
 • atopowe zapalenie skóry,
 • uczulenie na ozon,
 • ostre infekcje dróg oddechowych
 • infekcje i choroby przewlekłe układu moczowego,
 • problemy z zatokami,
 • zapalenia ucha środkowego,
 • rekonwalescencja po przebytej chorobie,
 • uraz mechaniczny (np. nadwyrężenie ręki lub nogi, ból kręgosłupa),
 • zaburzenia psychiatryczne (np. lęki, fobie związane z wodą).

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu