Próbne matury na start! Na początek język polski

Próbne matury na start! Na początek język polski

Próbne matury na start! Na początek język polski

12.12.2022

Próbne matury na start! Na początek język polski

W poniedziałek, 12 grudnia, rozpoczęły się próbne matury. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie podeszli do testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wygląda egzamin? Jakie zmiany czekają maturzystów?

Język polski, według egzaminacyjnej tradycji, jest pierwszym przedmiotem, z którym mierzą się maturzyści. Podobnie jest w przypadku egzaminów próbnych. Ich podstawowym założeniem jest oczywiście sprawdzenie wiadomości, ale oprócz tego oswojenie się z egzaminem przeprowadzanym w nowej formule.

Matura 2023 w nowej formule

Przypomnijmy – matura 2023 wprowadza kilka istotnych zmian. Są to egzaminy, do których podchodzić będą absolwenci czteroletniego liceum. Ponadto, nowa formuła obejmuje absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia). Co jeszcze? Nowa formuła zakłada powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie dłuższy, bowiem trwać będzie 240 minut – dotychczas uczniowie na rozwiązanie zawartych w arkuszu poleceń mieli 170 minut. W arkuszach znajdą się zadania podzielone na trzy części:

Część 1: Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) – 10 punktów (ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach);

Część 2: Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) – 15 punktów (ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach);

Część 3: Wypracowanie – 35 punktów.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 60.

Sprawdź

matura z języka polskiego - arkusze

arkusze maturalne

O czym warto pamiętać na próbnej maturze?

Celem próbnych egzaminów maturalnych jest sprawdzenie wiadomości, a zatem każdy uczeń podchodzący do testu powinien zabrać ze sobą pokaźnych rozmiarów bagaż wiedzy. Warto jednak podkreślić, że nowa formuła matury wprowadza zmiany także w innych aspektach.

Nowością jest brak możliwości korzystania ze słowników. O czym jeszcze należy pamiętać? Aby zawarte w arkuszach zadania rozwiązywać długopisem lub piórem wyłącznie z czarnym tuszem.

Warto pamiętać również o tym, że Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje, aby próbne matury były oceniane. Ich istotą jest sprawdzenie wiedzy oraz przekonanie się, jak uczniowie radzą sobie z egzaminem przeprowadzanym na nowych zasadach.

Dowiedz się więcej

 

Kiedy próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek, 15 grudnia.

Zobacz więcej

matura próbna z języka polskiego - co będzie

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

Jak wyglądał egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym?

Uczniowie podchodzący do próbnej matury w grudniu 2022 z języka polskiego na poziomie podstawowym otrzymali dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy arkusz, podzielony na część 1 i 2, składał się z 22 stron, zawierających 16 zadań. Drugi arkusz, czyli część 3 – wypracowanie – składał się z 17 stron. Łączna liczba punktów do uzyskania za część 1 i 2 wynosiła 25, natomiast za część 3 można było uzyskać maksymalnie 35 punktów. Razem, za prawidłowe rozwiązanie wszystkich egzaminacyjnych poleceń, można było otrzymać 60 punktów.

 

Pierwszy arkusz podzielony był na dwie części:

1. Test

Język polski w użyciu - polegający na przeczytaniu podanych tekstów i udzieleniu na ich podstawie odpowiedzi. Tymi tekstami były: „Różnorodność językowa a bioróżnorodność” – fragment tekstu Zagrożone języki – wyzwania nauki zaangażowanej, autorstwa Justyny Olko oraz „Europa wielojęzyczna” – fragment tekstu Polityka językowa w Europie, autorstwa Katarzyny Kutyłowskiej;

 

Test historycznoliteracki, polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które dotyczyły fragmentów tekstów oraz grafik i obrazów. W tej części znalazły się fragmenty takich dzieł jak między innymi: „Księga Hioba”, „Sonet IIII. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” – Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego, „Kroniki” – Bolesława Prusa. Ponadto, polecenia dotyczyły między innymi: „N.N. przekręca gałkę radia” – Stanisława Barańczaka, fragmentu wywiadu z Gustawem Herlingiem- Grudzińskim, czy „Rozmów Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.

 

WYPRACOWANIE

Drugi arkusz zawierał jedno polecenie, które brzmiało: Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie. W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np.: historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).

Jednym z utworów literackich miała być lektura obowiązkowa, a praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

 

Matura próbna z jęzka polskiego - tematy wypracowań

Pierwszy temat wypracowania: "Różne postawy ludzi wobec własnych błędów".

W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego,
 • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki,
 • wybranych kontekstów.

 

Drugi temat wypracowania: "Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście".

W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego,
 • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki,
 • wybranych kontekstów.

 

Zobacz jak wyglądały arkusze

Arkusz egzaminacyjny - test

Arkusz egzaminacyjny - wypracowanie

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu