Adam Mickiewicz Dziady część druga – egzamin ósmoklasisty 2023

Adam Mickiewicz Dziady część druga – egzamin ósmoklasisty 2023

Adam Mickiewicz Dziady część druga – egzamin ósmoklasisty 2023

14.03.2023

Adam Mickiewicz Dziady część druga – egzamin ósmoklasisty 2023

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego sprawdzana będzie wiedza uczniów, jaką zdobyli w ciągu wszystkich lat nauki w szkole podstawowej. Pytania, które pojawią się na tym ważnym egzaminie, będą dotyczyć także lektur, które były omawiane na lekcjach tego przedmiotu i które uczniowie powinni przeczytać.

Na kilka miesięcy przed egzaminem warto zabrać się za powtórki – pomóc mogą w tym różnego rodzaju streszczenia oraz opracowania lektur. Mogą one również przybliżyć znaczenie symboli i kontekstu danego utworu, dzięki czemu łatwiej będzie odpowiadać na pytania, które pojawią się na teście.

Lekturą, którą powinni przeczytać ósmoklasiści, są "Dziady, część druga" Adama Mickiewicza. Poniżej możecie zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi tego dzieła.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Zagadnienia dotyczące utworu "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty w nawiązaniu do tej lektury:

 • Do czego nawiązuje nazwa utworu "Dziady" Adama Mickiewicza?
 • Kto przewodniczy obrzędom w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Jak miała na imię pasterka w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Kto pojawia się w pierwszej kolejności podczas obrządku w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Ile lat miała Zosia, gdy zmarła?
 • Jak miały na imię duchy dzieci, które pojawiały się podczas obrządku w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Z jakiego powodu cierpią duchy w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • W jaki sposób Guślarz przywołuje duchy małych dzieci w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Jaki czas musi jeszcze upłynąć, aby Zosia mogła "stanąć za niebieskim progiem"?
 • Co stanowi poczęstunek dla zbłąkanych dusz w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Na co cierpi duch dziedzica w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • O co prosi duch dziedzica w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Czy duch dziedzica ma szansę dostać się do nieba?
 • Jakim rodzajem literackim jest utwór "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Co to znaczy, że "Dziady" to "dramat niesceniczny"?
 • Dlaczego widmo Złego Pana nie weszło do przycmentarnej kaplicy?
 • Jak nazywały się ptaki, które pojawiły się wraz z Widmem Złego Pana?
 • Kto stanowi chór w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Jakie zdanie ciągle powtarzał chór?
 • Kto przewodził chórem wieśniaków i wieśniaczek?
 • Jaki duch pojawił się na końcu dramatu?
 • Motyw miłości w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Motyw śmierci w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?
 • Motyw tradycji w utworze "Dziady" (część druga) Adama Mickiewicza?

Główni bohaterowie

Główni bohaterowie utworu "Dziady, część druga" Adama Mickiewicza to:

 • Guślarz,
 • gromada wieśniaków,
 • Józio i Rózia – duchy lekkie,
 • widmo Złego Pana – duch ciężki,
 • Zosia – duch pośredni

Czas i miejsce akcji

Akcja drugiej części "Dziadów" Adama Mickiewicza rozgrywa się w przeddzień Zaduszek w cmentarnej kaplicy. Nie jest jednak określony dokładny czas akcji.

Najważniejsze wątki

Dziady, część druga - najważniejsze wątki:

 • Wieśniacy zbierają się w kaplicy i przygotowują do obrzędu dziadów.
 • Wezwane zostają dusze dzieci – Józia i Rózi.
 • Przybywa Widmo Pana otoczone chmarą złego ptactwa.
 • Sypią się skargi dawnych poddanych zamienionych w ptaki na niegodziwość dziedzica.
 • Przybywa duch pasterki Zosi.
 • Następuje ostatnie wezwanie Guślarza, pojawia się milczące Widmo.
 • Wyprowadzenie z kaplicy Pasterki i podążającego za nią Widma.

Druga część "Dziadów" - na egzaminie ósmoklasity w latach ubiegłych (jakie pytania itp.)

Druga część "Dziadów" pojawiła się na egzaminie z języka polskiego w 2015 roku.

Uczniowie mieli między innymi za zadanie ocenić prawdziwość następujących twierdzeń (na podstawie zamieszczonego fragmentu tekstu):

Dziady to nazwa obrzędu ludowego poświęconego zmarłym przodkom.

Celem obrzędu dziadów było przywrócenie zmarłych do życia.

Obrzędowi dziadów przewodniczył Guślarz.

W DZIADACH CZ. II wraz z pojawieniem się Dziewczyny akcja dramatu przenosi się w inne miejsce.

W DZIADACH CZ. II chór współtworzy atmosferę grozy i tajemniczości

 

Kolejne zadanie brzmiało następująco:

Które wypowiedzenie zawiera informację o przeszłości Dziewczyny? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Nieznajomym ogniem pałam. B. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. C. Ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. D. Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia.

 

Uczniowie musieli także zmierzyć się z takim zadaniem:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z wypowiedzi Dziewczyny wynika, że po śmierci dręczy ją A. samotność. B. nadmiar obowiązków. C. lęk przed zemstą młodzieńców. D. brak jakichkolwiek przyjemności.

 

Polecenie kolejnego zadania to:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z historii Zosi wynika, że A. zdrada zawsze zostanie ukarana. B. uczuciami innych nie wolno gardzić. C. szczęście polega na wybaczaniu win. D. miłość nie gwarantuje szczęścia.

 

Ósmoklasiści musieli także rozwiązać takie zadanie:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Cytat Myśl moja, nazbyt skrzydlata, / Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni wskazuje, że Zosia

A. igrała z ogniem. B. bujała w obłokach. C. szukała wiatru w polu. D. była w siódmym niebie

 

Ostatnie zadanie dotyczące "Dziadów" na egzaminie ósmoklasisty brzmiało następująco:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z DZIADÓW CZ. II dowiadujemy się, że Dziewczyna odkupi swoje winy, gdy

A. poprosi o dwa ziarnka gorczycy. B. odwzajemni uczucia ziemskich zalotników. C. miną dwa lata jej tułaczki między niebem a ziemią. D. odbędzie się uczta przygotowana przez młodzieńców.

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci na Twitterze można natknąć się na niektóre wypowiedzi uczniów dotyczące "Dziadów" Adama Mickiewicza na egzaminie ósmoklasisty.

"Chciałam powiedzieć ze w podstawówce jedyną lekturą, która przeczytałam całą to były Dziady cz2. napisałam na 84% egzamin ósmoklasisty" – napisała na Twitterze jedna z uczennic.

"Nie mam pojęcia, o czym jest Reduta Ordona, Świtezianka, Zemsta, fraszki, treny, muszę powtórzyć Pana Tadeusza i Dziady, a za tydzień pisze egzamin" – brzmi komentarz jednej z uczennic zamieszczony na Twitterze, co świadczy o tym, że nie każdy zapoznał się z treścią lektury "Dziady".

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia