Adam Mickiewicz Reduta Ordona – egzamin ósmoklasisty

Adam Mickiewicz Reduta Ordona – egzamin ósmoklasisty

Adam Mickiewicz Reduta Ordona – egzamin ósmoklasisty

11.04.2023

Reduta Ordona, Adam Mickiewicz – egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części: jedna z nich dotyczy języka polskiego, druga matematyki, a trzecia języka obcego nowożytnego, którym najczęściej jest język angielski. Wśród uczniów największy postrach budzi zazwyczaj egzamin z matematyki – wynika to z tego, że jest ona uznawana przez ósmoklasistów za jeden z najtrudniejszych przedmiotów w szkole podstawowej.

Częścią egzaminu ósmoklasisty, której również często obawiają się uczniowie, jest język polski. Powodem tego jest fakt, że podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość lektur obowiązkowych, które były omawiane na zajęciach języka polskiego w szkole podstawowej. Dokładne przeczytanie lektur i uważność podczas zajęć gwarantuje jednak sukces i dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego warto jednak powtórzyć znajomość lektur. Pomogą w tym między innymi różnego rodzaju opracowania. Jedną z lektur, na którą należy zwrócić uwagę podczas powtórek, jest "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego dzieła.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Najważniejsze zagadnienia dotyczące utworu Adama Mickiewicza "Reduta Ordona", które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty:

 • Jakim rodzajem literackim jest "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza?
 • Epoka, w której rozgrywa się akcji wiersza Adama Mickiewicza.
 • Kim jest narrator w wierszu Adama Mickiewicza?
 • Co jest tematem utworu "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza?
 • Charakterystyka bohatera utworu "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.
 • Geneza utworu "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.
 • Problematyka utworu "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.
 • Znajomość biografii autora utworu: Reduta Ordona".
 • W jaki sposób "Reduta Ordona" ukazuje Rosjan i cara?
 • Dlaczego "Reduta Ordona" była tekstem zakazanym?
 • Reduta Ordona – jak skończyła się obrona frontu?
 • Reduta Ordona jako wydarzenie historyczne.
 • Motyw poświęcenia dla ojczyzny w utworze Adama Mickiewicza "Reduta Ordona".
 • Od jakich słów zaczyna się utwór "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza?
 • W którym roku rozgrywa się akcja utworu "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza?
 • Ile armat broniło Reduty Ordona?
 • Czyich walk dotyczą wydarzenia opisane w utworze Adama Mickiewicza?
 • Opinia narratora o dziele zniszczenia w utworze "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.
 • Czy narrator utworu Adama Mickiewicza jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń?
 • Jaki rodzaj rymów występuje w utworze?
 • Potępieniem dla kogo jest utwór "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza?

Reduta Ordona - główni bohaterowie

Bohaterem utworu jest powstaniec listopadowy, a zarazem oficer wojska polskiego Julian Konstanty Ordon. Jest on dowódcą artylerii w wysadzonej reducie nr 54. Wysadził on skład amunicji, gdy Rosjanie wdarli się na wały obronne.

Zrobił to, aby nie dostały się one w ręce wroga. Bohatera cechuje niebywała odwaga, jest w stanie poświęcić swoje życie w słusznej sprawie – czyli w imię wolności ojczyzny. Przez podmiot liryczny ukazany jest jako wzór postawy patriotycznej, a tym samym postać, która jest warta naśladowania.

Reduta Ordona - czas i miejsce akcji

Akcja toczy się 6 września 1831 roku w Warszawie, w dzielnicy Wola. Jest to zgodne z faktami historycznymi. Warto wiedzieć, że zdarzenie to Adam Mickiewicz poznał z relacji swojego przyjaciela, uczestnika powstania listopadowego, który był jego naocznym świadkiem. Mowa o Stefanie Garczyńskim.

Reduta Ordona - najważniejsze wątki

 • Nadciąga oddział Rosjan wyposażony w 200 armat.
 • Nierówna walka z redutą Ordona.
 • Zniszczone zostaje ostatnie działo Polaków.
 • Następuje walka na broń ręczną.
 • Dochodzi do zdobycia polskiego szańca przez Rosjan.
 • Wysadzenie reduty przez Ordona.
 • Śmierć wszystkich żołnierzy.

Dana lektura na egzaminie ósmoklasisty w latach ubiegłych (jakie pytania itp.)

"Reduta Ordona" pojawiła się w przykładowym arkuszu egzaminacyjnym egzaminu ósmoklasisty z Operonem z języka polskiego.

Jednym z zadań było dokończenie zdania "Na podstawie fragmentu Reduty Ordona można wywnioskować, że obrona Warszawy przed Rosjanami nie charakteryzowała się". Uczniowie mieli do wyboru następujące odpowiedzi: a) dynamiką, b) rozmachem, c) biernością, d) żywiołowością.

 

Kolejne zadanie polegało na ocenie prawdziwości poniższych stwierdzeń:

 1. W zdaniu Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje występuje personifikacja

 2. Fragment: Nam strzelać nie kazano zawiera metaforę.

 

Polecenie kolejnego zadania brzmiało następująco: "Na podstawie podanego fragmentu Reduty Ordona wypisz dwa zarzuty stawiane carowi przez osobę mówiącą w utworze".

W kolejnym zdaniu uczniowie musieli wyjaśnić, co oznaczają następujące słowa: "Warszawa jedna twojej mocy się urąga Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy, Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy".

Polecenie dotyczące "Reduty Ordona" Adama Mickiewicza brzmiało też tak: Na podstawie fragmentu Reduty Ordona podaj po dwie cechy, którymi charakteryzują się wojska: a) rosyjskie, b) polskie.

 

Następne zadanie, które się pojawiło, wyglądało następująco:

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Adam Mickiewicz nie jest autorem utworu A. Śmierć Pułkownika. B. Świtezianka. C. Żona modna. D. Pan Tadeusz.

Uczniowie musieli zmierzyć się również z poniższym zadaniem dotyczącym utworu Adama Mickiewicza:

Zaznacz ten z poniższych cytatów, który jest zgodny z przesłaniem całego tekstu Reduty Ordona.

A. Ludzka wolność ludzi polega zaledwie na tym, że człowiek zna swoje pragnienia, nie zna natomiast przyczyn, które je wywołują. (Baruch Spinoza)

B. Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. (Jan Jakub Rousseau)

C. Nikt rozsądny nie przeczy, że wolność może prowadzić do anarchii. (Józef Tischner)

D. Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny. (Cyceron)

 

Ostatnie zadanie dotyczące tego dzieła Adama Mickiewicza wyglądało w ten sposób:

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. W zdaniu Sześć tylko miała harmat występuje podmiot A. zbiorowy. B. szeregowy. C. domyślny. D. logiczny.

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie pojawiają się opinie uczniów na temat tego utworu na egzaminie ósmoklasisty w latach ubiegłych. Z reguły uczniowie nie przepadają jednak za utworami, które są wierszami. Przyczyną tego jest fakt, że często pojawiają się tam metafory, które wymagają odpowiedniej interpretacji, a z tym właśnie niektórzy uczniowie mają problem.

Jednak podchodząc do egzaminu ósmoklasisty, warto pamiętać o tym, że każdy w subiektywny sposób odbiera pytania, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty, a poziom trudności zależy jedynie od wiedzy, jaką posiada uczeń.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia