Świtezianka, Adam Mickiewicz - egzamin ósmoklasisty 2023

Świtezianka, Adam Mickiewicz - egzamin ósmoklasisty 2023

Advertisement

 Świtezianka, Adam Mickiewicz - egzamin ósmoklasisty 2023

12.04.2023

Świtezianka, Adam Mickiewicz - egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty ma za zadanie sprawdzenie wiedzy po uczniów po całej szkole podstawowej. Jest to pierwszy tak ważny egzamin. Odbywa się on z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest nim język angielski.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, to warto zatroszczyć się o to, by podejść do niego naprawdę dobrze przygotowanym. Dlaczego? To właśnie między innymi punkty zdobyte przez ucznia na tym egzaminie zdecydują, czy dostanie się on do wymarzonej szkoły średniej. Przed przystąpieniem do egzaminu z każdego przedmiotu uczeń powinien powtórzyć sobie najważniejsze informacje, które były do tej pory omawiane na lekcjach.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego bardzo ważna jest znajomość lektur. To właśnie na ich podstawie mogą być ułożone niektóre zadania. Jedynym z tekstów, które powinien znać każdy ósmoklasista, jest "Świtezianka" autorstwa Adama Mickiewicza. Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego utworu.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na E8klasisty z danej lektury

 • Problematyka utworu "Świtezianka" Adama Mickiewicza.
 • Kiedy rozgrywa się akcja utworu "Świtezianka" Adama Mickiewicza?
 • Jakim stworzeniem jest Świtezianka?
 • Pod jakim drzewem spotyka się para w utworze Adama Mickiewicza "Świtezianka"?
 • Przed czym przestrzegał dziewczynę jej ojciec?
 • Kim jest zakochany chłopiec w utworze Adama Mickiewicza "Świtezianka"?
 • Jakim gatunkiem jest "Świtezianka" autorstwa Adama Mickiewicza?
 • Czy narrator "Świtezianki" jest wszechwiedzący?
 • O co prosi strzelca dziewczyna w "Świteziance"?
 • Jakie jest przesłanie utworu Adama Mickiewicza?
 • Jaki element epicki występuje w utworze?
 • Jakie rodzaje rymów występują w utworze "Świtezianka" Adama Mickiewicza?
 • Jak długo dusza mężczyzny ma pokutować za swoje winy?
 • Motywy ludowe w "Świteziance" Adama Mickiewicza.
 • Środki artystyczne użyte w "Świteziance" Adama Mickiewicza.
 • Cechy trzech rodzajów literackich w "Świteziance" Adama Mickiewicza (elementy epickie, elementy liryczne, elementy dramatu).

Świtezianka - główni bohaterowie

Świtezianka główni bohaterowie

 • chłopiec – jest młodym strzelcem z boru,
 • dziewczyna – jest to tajemnicza piękność, w której zakochuje się strzelec,
 • rusałka – jest to boginka wodna, która uwodzi młodzieńca (okazuje się dziewczyną spod lasu),
 • narrator – mieszkaniec okolic jeziora Świteź, nie jest jednak wszechwiedzący

Świtezianka - czas i miejsce akcji

Nie jest podany czas, w którym dzieje się akcja tej baśniowej opowieści. Rozciąga się ona na przełomie kilku miesięcy – od lata do jesieni. Zawsze jednak odbywa się w porze nocnej. Możemy się jednak domyślać, że wydarzenia prawdopodobnie miały miejsce w bardzo odległej przeszłości. Miejsce akcji: Jezioro Świteź i las w okolicy jeziora.

Świtezianka - najważniejsze wątki

 • Spotkania strzelca i dziewczyny pod modrzewiem nad brzegami Świtezi, do których dochodzi letnią porą.
 • Bezskuteczne próby poznania dziewczyny przez strzelca - prośby i pytania.
 • Strzelec składa dziewczynie propozycję wspólnego życia, gdy nadchodzi jesień.
 • Wątpliwości dziewczyny.
 • Przysięga strzelca.
 • Ostrzeżenie, jakie skutki będzie mieć złamanie przysięgi.
 • Zniknięcie dziewczyny.
 • Powrót strzelca drogą, która prowadzi wzdłuż jeziora.
 • Pojawienie się wodnej zjawy i kuszenie chłopaka.
 • Złamanie przysięgi przez strzelca.
 • Strzelec rozpoznaje dziewczynę z lasu w wodnej zjawie.
 • Kochanków spotyka kara za złamanie przysięgi - giną w toni wodnej.
 • Duchy dziewczyny i chłopaka pojawiają się nad brzegiem jeziora w świetle księżyca.

Świtezisnka na egzaminie ósmoklasity w latach ubiegłych

"Świtezianka" autorstwa Adama Mickiewicza pojawiła się na próbnym egzaminie ósmoklasisty w 2018 roku.

Jedno z poleceń dotyczących tego tekstu brzmiało następująco: "Zacytuj wers świadczący o tym, że narrator ma ograniczoną wiedzę o wydarzeniach i bohaterach" (uczniowie musieli to zrobić na podstawie fragmentu tekstu).

Polecenie kolejnego zadania brzmiało następująco: Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią: a) pytania rozpoczynające wypowiedź bohaterki. b) wyliczenie czasowników we fragmencie Burzy się, wzdyma i wre aż do dna".

Ósmoklasiści musieli zmierzyć się także z następującym zadaniem: "Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B i C lub D. Pojawiający się w tekście wyraz żarzewie pochodzi od słowa A/B i można go zastąpić synonimem C/D

A. żarzyć się B. żarliwość C. męka D. Ogień".

 

Oto kolejne zadanie dotyczące "Świtezianki" Adama Mickiewicza: Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W przytoczonym fragmencie charakterystyka bezpośrednia tytułowej bohaterki pojawia się w strofie A. pierwszej. B. drugiej. C. czwartej. D. ostatniej.

Kolejne zadanie, jakie musieli rozwiązać uczniowie: "a) Którym z poniższych cytatów można wyrazić wymowę utworu Adama Mickiewicza? Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. (Albert Schweitzer) B. Nic w naturze nie ginie. Nie ma kary bez winy. (Tadeusz Dołęga-Mostowicz) C. Nie winię nikogo, gdyż to nie ludzie winni, tylko sytuacja. (Witold Gombrowicz)". Ósmoklasiści musieli także uzasadnić swój wybór odwołując się do znaczenia cytatu i całego tekstu Adama Mickiewicza.

 

Pojawiło się również takie zadanie: "Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Woda się dotąd burzy i pieni – podkreślony wyraz pełni w tym zdaniu funkcję

A. okolicznika sposobu. B. okolicznika czasu. C. dopełnienia. D. Przydawki".

 

Jedno z poleceń brzmiało również tak: "Motyw zdrady pojawia się w wielu utworach literackich. Wymień bohaterkę Zemsty Aleksandra Fredry, która złamała dane przez siebie słowo, i przypomnij, na czym ta zdrada polegała".

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie pojawiają się informacje na temat opinii zdających w odniesieniu do "Świtezianki" Adama Mickiewicza. Choć dzieła tego wieszcza uchodzą za trudne dla uczniów, to "Świtezianka" jest zazwyczaj odbierana przez nich jako łatwy i co ważne – bardzo ciekawy utwór.

Dlatego z pewnością część osób ucieszyłaby się, gdy pojawił się on na egzaminie ósmoklasisty. Należy jednak pamiętać, że opinie starszych kolegów na temat danej lektury lub pytań na egzaminie ósmoklasisty nie są wyrocznią. Najważniejsze jest to, co uczeń ma w głowie i jakie umiejętności posiadł.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia