Sonety krymskie Adama Mickiewicza egzamin ósmoklasisty 2023

Sonety krymskie Adama Mickiewicza egzamin ósmoklasisty 2023

Sonety krymskie Adama Mickiewicza egzamin ósmoklasisty 2023

13.04.2023

Sonety krymskie Adama Mickiewicza egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty jest najważniejszym "sprawdzianem wiedzy" po wszystkich latach szkoły podstawowej. Składa się on z trzech części – egzamin ósmoklasisty z matematyki, z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski).

Uczniowie często obawiają się części dotyczącej języka polskiego. Wynika to z faktu, że warunkiem zaliczenia go na dobrym poziomie jest przeczytanie lektur obowiązkowych. Wśród nich są między innymi dzieła Adama Mickiewicza – każdy uczeń powinien zapoznać się z wybranym utworem z cyklu Sonety krymskie.

Cały cykl składa się z 18 sonetów, które stanowią opis podróży poety na Półwysep Krymski, która odbyła się latem i jesienią 1825 roku. Wiersze zostały napisane w latach 1825-1826, natomiast wydane były w Moskwie w 1826 roku.

Zbiór Sonetów krymskich Adama Mickiewicza składają się:

 • Stepy akermańskie
 • Cisza morska
 • Żegluga
 • Burza
 • Widok gór ze stepów Kozłowa
 • Bakczysaraj
 • Bakczysaraj w nocy
 • Grób Potockiej
 • Mogiły Haremu
 • Bajdary
 • Ałuszta w dzień
 • Ałuszta w nocy
 • Czatyrdah
 • Pielgrzym
 • Droga nad przepaścią w Czufut-Kale
 • Góra Kikineis
 • Ruiny zamku w Bałakławie
 • Ajudah

 

Jednym z najpopularniejszych utworów są "Stepy akermańskie" i to właśnie je omówimy poniżej

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty w nawiązaniu do utworu "Stepy Akermańskie" Adama Mickiewicza.

 1. Okoliczności powstania utworu "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza.

 2. Jakim gatunkiem jest utwór "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 3. O jakiej rzece wspomina Adam Mickiewicz w utworze "Stepy akermańskie"?

 4. Od jakich słów rozpoczyna się utwór "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 5. Czym jest 'lampa Akermanu' w utworze Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 6. Co jest tematem przewodnim utworu "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 7. Co jest treścią utworu "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 8. Środki stylistyczne użyte w utworze "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza.

 9. Podmiot liryczny w utworze "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza

 10. Z ilu strof składa się sonet "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza?

 11. W której części sonetu autor odwołuje się do ojczyzny?

 12. Czego autor używa do opisania bezmiaru stepu, który ukazał się podmiotowi lirycznemu?

 13. Do czego podmiot liryczny porównuje otaczającą go rzeczywistość?

 14. Kogo można utożsamić z podmiotem lirycznym w utworze "Stepy akermańskie"?

 15. W którym roku po raz pierwszy opublikowano utwór "Stepy akermańskie"?

 16. Jaki układ rymów istnieje w dwóch pierwszych czterowierszach? (abba abba).

 

Poniżej przedstawiamy treść utworu "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza. Ósmoklasiści przystępujący do egzaminu koniecznie powinni się z nim zapoznać.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu,

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;

Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła!

Sonety krymskie - główni bohaterowie

Jedynym bohaterem "Stepów akermańskich" Adama Mickiewicza jest litewski pielgrzym – podróżny, który szuka drogi do swojej ojczyzny. Jest on równocześnie też podmiotem lirycznym.

Sonety krymskie - czas i miejsce akcji

Akcja rozgrywa się w 1825 roku na Bliskim Wschodzie.

Sonety krymskie - najważniejsze wątki

Utwór "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza to poetycka relacja ze stepu, który został porównany do oceanu. W utworze występuje dużo wodnych skojarzeń. Podmiot liryczny opowiada o wrażeniach odbieranych za pomocą różnych zmysłów. Jego wzrok widzi zieloność traw, koralowe burzany, zapadający zmrok. Jego słuch słyszy szum traw, lecące żurawie, a także ciszę. Jego dotyk czuje śliskość węża dotykającego ziół stepowych. Zmysł zapachu napawa się ogromem kwiatów.

Wielki step jest jednocześnie bogactwem natury, ale też ogromną pustką. Przeciwieństwem bezkresu przestrzeni jest człowiek, który zdaje się być jedynie małym punkcikiem. Dlatego podmiot liryczny czuje się niekiedy zagubiony.

W pierwszych zwrotkach sonetu jest opisany step ogarnięty mrokiem, który został porównany do spokojnego oceanu. Przyroda na początku budzi w podmiocie lirycznym zachwyt, jednak później przeobraża się on w strach.

W trzeciej i czwartej zwrotce opisana jest cisza, która go otacza, a także wyobrażone odgłosy, np. lot motyla. Ostatnie słowa utworu "Jedźmy – nikt nie woła" – wyrażają rozczarowanie, a także rezygnację, ponieważ podmiot liryczny uświadamia sobie, że jego życie jest ciągłą tułaczką. Czuje się niechciany i odrzucony.

Sonety krymskie na egzaminie ósmoklasisty w latach ubiegłych

"Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza pojawiły się między innymi na egzaminie ósmoklasisty z nową erą. Arkusz jest opublikowany w sieci. Pytania, dotyczące tego utworu, to między innymi:

 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 1. W wierszu zostały przedstawione wzrokowe i słuchowe wrażenia uczestnika podróży.

 2. Utwór Stepy akermańskie jest utrzymany w radosnym nastroju.

 

Kolejne zadanie, które się pojawiło:

Jaką funkcję pełnią czasowniki występujące w pierwszej zwrotce utworu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Ukazują potęgę przyrody. B. Dynamizują opis podróży. C. Uwydatniają uczucia podróżnika. D. Podkreślają egzotyczność przyrody.

 

Następne zadanie dotyczące tego utworu, to:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypowiedziane przez podmiot liryczny słowa Jedźmy, nikt nie woła wyrażają jego A. znużenie. B. wzburzenie. C. oszołomienie. D. rozczarowanie

 

Zadanie dotyczące "Stepów akermańskich" to również: Uzupełnij poniższe zdania w taki sposób, aby zawierały prawdziwe informacje. Utwór Stepy akermańskie Adama Mickiewicza jest sonetem. Należy do rodzaju literackiego zwanego ……………………………………………………… . Cechuje się regularną budową i stałym układem rymów. Składa się z czterech strof. Dwie pierwsze pełnią funkcję opisową, a dwie ostatnie służą ……………………………………………………… .

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie pojawiają się opinie uczniów na temat "Stepów akermańskich" Adama Mickiewicza. Jednak należy pamiętać, że to, czy zadania na egzaminie ósmoklasisty były trudne czy nie jest bardzo subiektywne. Zależy to przede wszystkim od wiedzy ucznia.

Jeśli odpowiednio przygotujecie się do egzaminu – z pewnością pytania, które się na nim pojawią, nie sprawią wam trudności. Pomocne podczas powtórek mogą okazać się zagadnienia, które były przerabiane na lekcjach języka polskiego w nawiązaniu właśnie do tego utworu.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia