Matury ustne 2023

Matury ustne 2023

Matury ustne 2023

10.05.2023

Matury ustne 2023

Pandemia wywołała dwuletnią przerwę w maturach ustnych. W tym roku do harmonogramu powróciły egzaminy ustne z języków: polskiego, obcego nowożytnego oraz mniejszości narodowych. Każdy abiturient ma obowiązek przystąpienia do dwóch z wyżej wymienionych i uzyskania co najmniej 30% wyniku. Część ustna zostanie przeprowadzona zgodnie z indywidualnym harmonogramem szkół od 10 do 23 maja.

Podobnie jak reszta matur, tegoroczny egzamin ustny odbędzie się w dwóch formułach: 2015 oraz 2023. Do tej starszej przystąpią absolwenci pamiętający jeszcze czasy gimnazjów, którzy poprawiają zeszłoroczne wyniki oraz absolwenci czteroletnich techników. W tej wersji egzamin z języka polskiego składa się z jednego wylosowanego przez ucznia zadania, w którym znajdziemy polecenie oraz tekst.

Do nowej matury z języka polskiego przystąpią tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz osoby, które ukończyły naukę za granicą. Czego należy się spodziewać na maturze ustnej? Dwóch zadań, z czego jedne jest jawne i pochodzi z puli pytań jawnych dostępnych na oficjalnej stronie CKE. Pula zadań zawiera 110 zagadnień. Sprawdzi ono znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. Kolejne zadanie będzie dotyczyło zagadnienia z literaturą lub innym rodzajem sztuki. Na dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego zdający omówi dane zagadnienie.

Matura ustna z języka polskiego potrwa 30 minut. Każdy abiturient będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi, kolejne 15 minut będzie składało się z monologu ucznia oraz rozmowy z egzaminatorami. Aby zdać tę część egzaminu należy uzyskać co najmniej 30%, czyli 9 punktów. Maksymalna punktacja sięga 30 pkt.

Z kolei egzamin ustny z języka angielskiego będzie przebiegał tak samo w obydwóch formułach. Zestawy zadań egzaminacyjnych nie będę się różnić od tych z ubiegłych lat. Matura ustna z języka obcego nowożytnego składa się z rozmowy wstępnej z egzaminatorami oraz pięciu pytań. Polecenia zadań spisane są w języku polskim. Trzy z nich dotyczą materiału stymulującego (ilustracje), pozostałe zada komisja. Całość potrwa 15 minut.

Zestaw zadań z ustnej części języka angielskiego będzie zawierał:

  1. polecenie i wskazówki, dotyczące odegrania dialogu sytuacyjnego, podczas którego zarówno zdający, jak i egzaminator wcielają się we wskazaną rolą

  2. materiały ikonograficzne (inaczej symulujące: zdjęcie, ilustracja, grafika).

Harmonogram egzaminów ustnych 2023:

  • 10-23 maja - termin główny
  • 1-19 czerwca - termin dodatkowy.

 

najpopularniejsze dzisiaj

matura ustna język polski 2023

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia