Wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego egzamin ósmoklasisty 2023

Wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego egzamin ósmoklasisty 2023

Wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego egzamin ósmoklasisty 2023

20.05.2023

Wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty, choć nie można go nie zdać, to jest bardzo istotny. Jest to najważniejszy sprawdzian dla młodego człowieka. Sprawdza wiedzę, jaką uczniowie zdobyli podczas wszystkich lat nauki w szkole podstawowej.

Składa się z trzech części: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. To właśnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Dlatego nie można go lekceważyć, a wszyscy uczniowie powinni przygotować się do niego bardzo rzetelnie.

Wybrane treny Jana Kochanowskiego są tekstami obowiązkowymi, z którymi uczeń powinien być zapoznany, podchodząc do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy omówienie dwóch trenów Jana Kochanowskiego: l i V, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Treny Jana Kochanowskiego to jeden z najpiękniejszych zbiorów w polskiej poezji. Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty w nawiązaniu do tych dzieł, to:

 • Z jakiej epoki pochodzą treny? (renesans).
 • Ile trenów Jana Kochanowskiego było łącznie w cyklu? (19).
 • Jan Kochanowski jako jeden z największych polskich poetów.
 • Jakim rodzajem literackim są treny Jana Kochanowskiego? (liryka – mają krótkie wersy i są rymowane).
 • Definicja trenu (utwór poświęcony zmarłym, w trenach opisuje się to, czego żałuje się po odejściu danej osoby, za czym tęskni. W skrócie: tren to rymowany utwór żałobny).
 • Interpretacja trenu I i V Jana Kochanowskiego.
 • Analiza trenu I i V Jana Kochanowskiego.
 • Geneza obu trenów Jana Kochanowskiego.
 • Dlaczego treny Jana Kochanowskiego są wyjątkowymi utworami na tle dotychczasowej poezji żałobnej?
 • Komu poświęcone są treny Jana Kochanowskiego?
 • Budowa cyklu trenów Jana Kochanowskiego.
 • Portret Urszulki w trenach Jana Kochanowskiego.
 • Motyw rozpaczy po stracie córki w trenach Jana Kochanowskiego.
 • Motyw kryzysu światopoglądowego w trenach Jana Kochanowskiego.
 • Nawiązania do kultury antycznej w trenach Jana Kochanowskiego.

Co powinieneś wiedzieć

Tren I

Tren I rozpoczyna cały cykl Trenów Jana Kochanowskiego. Można go podzielić na trzy części, a mianowicie – pierwsza z nich jest opisem emocji, żalu, który budzi się w ojcu po śmierci córeczki. Druga z kolei to metaforyczny opis śmierci, Jan Kochanowski porównuje śmierć do smoka, który porywa małe ptaszki z gniazda. Trzecia część to z kolei dyskusja z różnymi postawami, które można przyjąć w reakcji na takie zdarzenie. W utworze podmiot liryczny nie wie, czy ma się smucić, złościć, a może pogodzić ze śmiercią swojego dziecka.

Jako pierwszy tren w pewnym stopniu wprowadza on czytelnika w sytuację liryczną i zapowiada dalszy ciąg. Podmiot liryczny w tym utworze przedstawiony jest jako filozof i poeta, ale przede wszystkim nieszczęśliwy ojciec. Ten tren rozpoczyna się rozbudowaną apostrofą, która jest skierowana do "wszystkich smutków". Występują tu liczne wyliczenia, autor stosuje także alegorię, przerzutnie i epitety, a także pytania retoryczne.

 

Tekst trenu I:

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe

I lamenty, i skargi Symonidowe,

Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania

I żale, i frasunki, i rąk łamania,

Wszytki a wszytki za raz w dom się mój noście,

A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomożcie,

Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła

I wszytkich moich pociech nagle zbawiła.

Tak więc smok, upatrzywszy gniazdko kryjome,

Słowiczki liche zbiera, a swe łakome

Gardło pasie; tymczasem matka szczebiece

Uboga, a na zbójcę coraz się miece,

Prózno ! bo i na sarnę okrutnik zmierza,

A ta nieboga ledwe umyka pierza.

"Prózno płakać" - podobno drudzy rzeczecie.

Cóż, prze Bóg żywy, nie jest prózno na świecie?

Wszytko prózno! Macamy, gdzie miękcej w rzeczy,

A ono wszędy ciśnie! Błąd - wiek człowieczy!

Nie wiem, co lżej : czy w smutku jawnie żałować,

Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?

 

Tren V

Tren V powinniście kojarzyć z oliwką. To właśnie do niej zostaje porównana mała Urszulka i jej życie. W trenie metaforycznie zostaje przedstawiona także śmierć Urszulki – jako oliwki ściętej przez przypadek przez nieuważnego sadownika.

Ten tren stanowi w całości metaforę, jest w nim też dużo zdrobnień. W utworze ogrodnik najpierw nieumyślnie odbiera życie oliwce, która jest metaforą dziecka. Dalej w tekście Kochanowski przedstawia cierpienie rodziców, którzy byli świadkami umierania swojego dziecka.

Wcześniej z radością obserwowali, jak rośnie, otaczali je opieką i miłością. Później jednak musieli patrzeć, jak ich ukochane dziecko umiera przedwcześnie. Zbolały i pełen żalu ojciec nie może pogodzić się z wyrokami losu. Tren V został napisany trzynastozgłoskowcem, ma cechy epickie i jest niczym biblijna przypowieść.

 

Tekst trenu V Jana Kochanowskiego:

Jako oliwka mała pod wysokim sadem

Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem,

Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,

Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc:

Tę jesli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy

Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,

Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej,

Upada przed nogami matki ulubionej -

Takci się mej namilszej Orszuli dostało.

Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało

Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym

Srogiej Śmierci otchniona, rodzicom troskliwym

U nóg martwa upadła. O zła Persefono,

Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?

Główni bohaterowie obu trenów:

Urszulka – 2,5- letnia córeczka Jana Kochanowskiego, która zmarła po przebytej chorobie. Była ona wyjątkowo zdolna.

 

Ojciec – bohater i podmiot liryczny, osoba rozpamiętująca stratę, można go utożsamiać z autorem. Jest ukazany nie tylko jako rodzic, który rozpacza po stracie dziecka, ale także filozof, doświadczający kryzysu światopogllądowego.

Lektura na maturach w latach ubiegłych

Tren I i V Jana Kochanowskiego nie pojawiły się w ciągu ostatnich lat na egzaminie ósmoklasisty. Nie oznacza to jednak, że taka sama sytuacja będzie również w 2023 roku. Uczeń powinien się odpowiednio przygotować ze wszystkich dzieł, które były przerabiane w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego. Umiejętność odpowiedniej analizy i interpretacji obu trenów może więc przydać się podczas rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego, ale także jako kontekst do zadań dotyczących innych dzieł.

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

Trudno znaleźć opinie uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w latach poprzednich na temat trenu l i V Jana Kochanowskiego. Z pewnością jednak to, co jest trudne dla was – wcale nie musi być dla waszych kolegów. I odwrotnie – zadania, które wy rozwiążecie z łatwością mogą się okazać bardzo wymagające dla innych zdających. Takie opinie są bardzo subiektywne, a to czy dobrze poradzicie sobie z egzaminem, zależy jedynie od stopnia waszej wiedzy i przygotowania.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia