Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia w UMK w Toruniu

Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia w UMK w Toruniu

Studia Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

26.06.2023

Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia w UMK w Toruniu 

W zeszłorocznej rekrutacji najpopularniejszymi kierunkami studiów okazały się: lekarski, psychologia oraz prawo. Jak będzie w tym roku? Rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wystartowała 5 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 12 lipca 2023 r. W ofercie edukacyjnej UMK znalazło się ponad 100 kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. 
 

Kierunki studiów oferowane na UMK w Toruniu

Wybór kierunku studiów jest jednym z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka, bowiem podjęta przez niego decyzja ukształtuje jego przyszłą karierę zawodową. W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2023/2024 znalazło się ponad 100 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, takich jak. Program kształcenia student może realizować w formie:
  • stacjonarnej – np.: architektura wnętrz, farmacja oraz studia skandynawsko-bałtyckie,
  • niestacjonarnej – np.: dietetyka, informatyka oraz logistyka.
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2024 na UMK w Toruniu do grona najbardziej obleganych kierunków studiów (według ogólnej liczby zgłoszeń) należały: medycyna, psychologia, prawo, weterynaria, filologia angielska oraz fizjoterapia. Z kolei, biorąc pod uwagę ilość kandydatów na 1 miejsce, najpopularniejszymi kierunkami są:
  • Kierunek lekarski: 19 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Weterynaria: 12 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Filologia angielska: 11 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Japonistyka: 10 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Psychologia: 9 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Komunikacja i psychologia w biznesie: 7 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Informatyka: 7 kandydatów na 1 miejsce.

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na UMK w Toruniu

Do oferty edukacyjnej UMK dołączyły trzy nowe kierunki studiów. Od października kandydaci mogą podjąć studia na: filologii polskiej jako obcej, gospodarce cyfrowej oraz sport i wellness. Rekrutacja 2023/2024 na UMK wystartowała na początku czerwca 2023 r. I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 12 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do dokonania elektronicznej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 
Warto wspomnieć, że rekrutacja na kierunki artystyczne trwa krócej. Kandydaci kierunków: grafika oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki mają czas do 7 lipca 2023 r. na elektroniczną rejestrację. Z kolei, kandydaci architektury wnętrz, malarstwa oraz sztuki mediów i edukacji wizualnej muszą spełnić warunki I etapu rekrutacji do 11 lipca 2023 r.
Wyniki I etapu rekrutacji na UMK na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie zostaną ogłoszone 17 lipca 2023 r. po godzinie 14:00. Osoby zakwalifikowane będą musiały złożyć komplet dokumentów w terminie 18-22 lipca 2023 r.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najstarszym uniwersytetem Polski Północnej, ponadto zalicza się do grona wiodących w kraju uczelni badawczych. UMK posiada 16 wydziałów, kształcących m.in.: z zakresu nauk chemicznych, medycznych, filologicznych oraz historycznych. Na uczelni uczy się kilkanaście tysięcy, zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów i studentek. 
UMK w Toruniu może pochwalić się licznymi sukcesami badawczymi, naukowymi i dydaktycznymi. Uczelnia corocznie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu piastuje status Uczelni Badawczej od 2019 roku. Ponadto, w 2020 roku uczelnia stała się członkiem europejskiego konsorcjum YUFE – Young Universities for the Future of Europe (Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy).

Komentarze (0)