Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UMK ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

 

Kolejne tury rekrutacji

W lipcu 2024 roku zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji dla kierunków studiów, na których pozostały wolne miejsca.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.umk.pl/kandydaci

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku kandydaci złożyli łącznie niemal 20 tys. aplikacji na studia w UMK. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotował 5686 miejsc na ponad 100 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o przyjęcie ubiegało się ponad 4000 osób. Do popularnych kierunków należały także: psychologia (ponad 1000 osób), prawo (ponad 1000 osób), weterynaria (blisko 700 osób) oraz fililogia angielska (blisko 700 osób)Dużym zainteresowaniem cieszyły się również fizjoterapia, pielęgniarstwo, zarządzanie i farmacja.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (20), filologia angielska (12), weterynaria (9), psychologia (9), japonistyka (7,4), biotechnologia medyczna (6,9), komunikacja i psychologia w biznesie (5,9) oraz informatyka (5,5).

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (76 kierunków) i drugiego (65 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (13 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w UMK mogą aplikować na 104 kierunki studiów stacjonarnych oraz 14 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki studiów rekrtuacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Analiza danych - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych
 • Architektura informacji - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Architektura wnętrz - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Audiofonologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Automatyka i robotyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Biologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biotechnologia medyczna - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Chemia - Wydział Chemii
 • Chemia i technologia żywności - Wydział Chemii
 • Chemia kosmetyczna - Wydział Chemii
 • Chemia kryminalistyczna - Wydział Chemii
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii
 • Chemistry - Wydział Chemii
 • Cognitive science - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Diagnostyka molekularna - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Doradztwo podatkowe - Wydział Prawa i Administracji
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Humanistyczny
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia bałkańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska jako obca - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia włoska - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Geografia i kształtowanie środowiska - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Geoinformacja środowiskowa - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Global change biology - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Gospodarka cyfrowa - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Grafika - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych
 • Historia sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • International politics and diplomacy - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Japonistyka - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Komunikacja i psychologia w biznesie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Krytyka artystyczna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting - Wydział Humanistyczny
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Humanistyczny
 • Logistyka - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Malarstwo - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka i ekonomia - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka stosowana - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Medioznawstwo - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Modern materials for chemistry and medicinal applications - Wydział Chemii
 • Nauki o rodzinie - Wydział Teologiczny
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Optometria - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Optyka okularowa z elementami optometrii - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Pedagogika - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Physics and astronomy - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politologia - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Praca socjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Psychologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Socjologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Sport i wellness - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Studia skandynawsko-bałtyckie - Wydział Nauk Historycznych
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Terapia zajęciowa - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Weterynaria - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Wojskoznawstwo - Wydział Nauk Historycznych
 • Wychowanie fizyczne i sport - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Dowiedz się więcej: www.umk.pl
 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.umk.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Toruniu

kierunki studiów w Toruniu

uczelnie i studia w Toruniu

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powiększyła się o 3 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: filologia polska jako obca, gospodarka cyfrowa oraz sport i wellness.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (3817), psychologia (1121), prawo (1045), weterynaria (842), filologia angielska (607), fizjoterapia (581).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (18,71), weterynaria (11,69), filologia angielska (11,03), japonistyka (9,82), psychologia (9,34), komunikacja i psychologia w biznesie (7,51), informatyka (7,2).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:
 • Kierunek lekarski: 3817 kandydatów
 • Psychologia: 1121 kandydatów
 • Prawo: 1045 kandydatów
 • Weterynaria: 842 kandydatów
 • Filologia angielska: 607 kandydatów
 • Fizjoterapia: 581 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarski: 19 kandydatów
 • Weterynaria: 12 kandydatów
 • Filologia angielska: 11 kandydatów
 • Japonistyka: 10 kandydatów
 • Psychologia: 9 kandydatów
 • Komunikacja i psychologia w biznesie: 7 kandydatów
 • Informatyka: 7 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na 1 miejsce

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu sięga 1945 roku. Misją uczelni jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także prowadzenie badań naukowych.

UMK jest uczelnią o międzynarodowym charakterze, a potwierdzeniem tego są zagraniczni studenci pochodzący z ponad pięćdziesięciu krajów, między innymi: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indonezji, czy Irlandii.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnych programach mobilności, na czele których stoi MOST oraz Erasmus+. Oprócz nich, studenci mogą skorzystać ze Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej CEEPUS, czy też programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest uczelnią, która charakteryzuje się bogatym życiem studenckim. Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania między innymi w kołach naukowych, które prowadzą działalność na wszystkich wydziałach.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to bogata przestrzeń kierunków od A do Z. Prowadzone kierunki reprezentują różne dziedziny, między innymi nauki społeczne, nauki medyczne, nauki ścisłe, czy nauki o zarządzaniu. Część kierunków realizowana jest w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 15.07.2024 od 03.06.2024 do 20.09.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 23.07.2024 od 03.06.2024 do 20.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 23.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 20.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 20.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono 107

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne

Analiza danych
Wydział Matematyki i Informatyki

II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audiofonologia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia sądowa
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i technologia żywności
Wydział Chemii

I stopnia

stacjonarne

Chemia kosmetyczna
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna
Wydział Chemii

II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive science
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Diagnostyka molekularna
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Economics
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia bałkańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska jako obca
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finance and accounting
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II stopnia

stacjonarne

Geografia i kształtowanie środowiska
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia

stacjonarne

Geoinformacja środowiskowa
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II stopnia

stacjonarne

Global change biology
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka cyfrowa
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International politics and diplomacy
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

II stopnia

stacjonarne

Japonistyka
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja i psychologia w biznesie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Krytyka artystyczna
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka praktyczna i copywriting
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Management
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i ekonomia
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Medioznawstwo
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Physics and astronomy
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sport i wellness
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Sport i wellness
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia skandynawsko-bałtyckie
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów i edukacja wizualna
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Terapia zajęciowa
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

jednolite

stacjonarne

Wojskoznawstwo
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i sport
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)