Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UMK i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru 104 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2023/2024 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UMK będzie przeprowadzona w formie online w terminie od 5 czerwca do 12 lipca 2023 r. 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powiększyła się o 3 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: filologia polska jako obca, gospodarka cyfrowa oraz sport i wellness.

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Kierunek lekarski (ponad 4 tys.), Psychologia (ponad 1 tys.), Prawo (ponad 1 tys.), Weterynaria (prawie 700), Filologia angielska (prawie 700). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również fizjoterapia, pielęgniarstwo, zarządzanie i farmacja.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (ponad 20), filologia angielska (ponad 12), weterynaria (ponad 9), psychologia (ponad 9), japonistyka (7,4), biotechnologia medyczna (6,9) oraz komunikacja i psychologia w biznesie (5,9).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:
 • Kierunek lekarski – ponad 4000 kandydatów
 • Psychologia – ponad 1000 kandydatów
 • Prawo – ponad 1000 kandydatów
 • Weterynaria – prawie 700 kandydatów
 • Filologia angielska – prawie 700 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarski – ponad 20 kandydatów
 • Filologia angielska – ponad 12 kandydatów
 • Weterynaria – ponad 9 kandydatów
 • Psychologia – ponad 9 kandydatów
 • Japonistyka – 7,4 kandydatów
 • Biotechnologia medyczna – 6,9 kandydatów
 • Komunikacja i psychologia w biznesie – 5,9 kandydatów
 • Informatyka – 5,5 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 1. Sport i wellness 
 2. Filologia polska jako obca 
 3. Gospodarka cyfrowa 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki studiów rekrtuacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Analiza danych - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych
 • Architektura informacji - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Architektura wnętrz - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Audiofonologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Automatyka i robotyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Biologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Biotechnologia medyczna - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Chemia - Wydział Chemii
 • Chemia i technologia żywności - Wydział Chemii
 • Chemia kosmetyczna - Wydział Chemii
 • Chemia kryminalistyczna - Wydział Chemii
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii
 • Chemistry - Wydział Chemii
 • Cognitive science - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Diagnostyka molekularna - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Doradztwo podatkowe - Wydział Prawa i Administracji
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Humanistyczny
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia bałkańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska jako obca - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia włoska - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Geografia i kształtowanie środowiska - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Geoinformacja środowiskowa - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Global change biology - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Gospodarka cyfrowa - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Grafika - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych
 • Historia sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • International politics and diplomacy - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Japonistyka - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Komunikacja i psychologia w biznesie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Krytyka artystyczna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting - Wydział Humanistyczny
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Humanistyczny
 • Logistyka - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Malarstwo - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka i ekonomia - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka stosowana - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Medioznawstwo - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Modern materials for chemistry and medicinal applications - Wydział Chemii
 • Nauki o rodzinie - Wydział Teologiczny
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Optometria - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Optyka okularowa z elementami optometrii - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Pedagogika - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Physics and astronomy - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politologia - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Praca socjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Psychologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Socjologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Sport i wellness - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Studia skandynawsko-bałtyckie - Wydział Nauk Historycznych
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Terapia zajęciowa - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Weterynaria - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Wojskoznawstwo - Wydział Nauk Historycznych
 • Wychowanie fizyczne i sport - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Dowiedz się więcej: www.umk.pl

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest szkołą wyższą z siedzibą w Toruniu, na której kształci się prawie 27 tysięcy studentów. Uczelnia posiada bogatą tradycję nauczania oraz wszechstronną ofertę edukacyjną, obejmującą 16 wydziałów.

Uniwersytet charakteryzuje się wieloprofilowymi kierunkami studiów, edukując zarówno w zakresie nauk filologicznych, humanistycznych, ekonomicznych, historycznych i geograficznych, jak i kierunków ścisłych.

Uczelnia oferuje 99 kierunków studiów, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ponadto, władze uniwersytetu organizują liczne koła naukowe oraz urozmaicają życie studenckie poprzez chór akademicki, studenckie radio czy Europejskie Stowarzyszenie Akademickie.  

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono 104

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Analiza danych

II stopnia

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audiofonologia

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia sądowa

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i technologia żywności

I stopnia

stacjonarne

Chemia kosmetyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna

II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemistry

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive science

II stopnia

stacjonarne

Diagnostyka molekularna

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo podatkowe

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia

stacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia bałkańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska jako obca

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

II stopnia

stacjonarne

Geografia i kształtowanie środowiska

I stopnia

stacjonarne

Geoinformacja środowiskowa

II stopnia

stacjonarne

Global change biology

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka cyfrowa

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

II stopnia

stacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International politics and diplomacy

II stopnia

stacjonarne

Japonistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja i psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Krytyka artystyczna

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka praktyczna i copywriting

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo

jednolite

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i ekonomia

I stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana

I stopnia

stacjonarne

Medioznawstwo

I stopnia

stacjonarne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

I stopnia

stacjonarne

Modern materials for chemistry and medicinal applications

II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne

Physics and astronomy

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sport i wellness

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia skandynawsko-bałtyckie

I stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów i edukacja wizualna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne

Terapia zajęciowa

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria

jednolite

stacjonarne

Wojskoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i sport

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

II stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu popularne kierunki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)