Niemal 20 tysięcy aplikacji — rekrutacja 2023/2024 na UMK

Niemal 20 tysięcy aplikacji — rekrutacja 2023/2024 na UMK

Studia Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

21.08.2023

Niemal 20 tysięcy aplikacji — rekrutacja 2023/2024 na UMK

12 lipca 2023 r. zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na stacjonarnych kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W naborze podstawowym udział wzięli kandydaci, którzy łącznie złożyli prawie 20 tysięcy aplikacji. Najbardziej obleganymi kierunkami były: medycyna, psychologia oraz prawo. UMK w Toruniu uruchomił również nabór uzupełniający, który w zależności od wybranego kierunku potrwa do 8-13 września 2023 r. 
 

Wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024

W podstawowym naborze na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najliczniejsze grono kandydatów zdecydowało się aplikować na kierunek lekarski — ponad 4 tysiące osób. Psychologia oraz prawo również odnotowały wysoki wynik zgłoszeń absolwentów szkół średnich, który osiągnął liczbę przekraczającą 1000. Kandydaci chętnie wybierali także: weterynarię i filologię angielską, na które aplikowało prawie 700 kandydatów. 
Największa konkurencja rozegrała się wśród kandydatów na kierunek lekarski, tam o jedno miejsce rywalizowało ponad 20 kandydatów. Na jedno miejsce na filologię angielską zgłosiło się aż 12 osób. Na weterynarii oraz psychologii o jedno miejsce walczyło ponad 9 kandydatów. Chęć studiowania japonistyki wyraziło ponad 7 kandydatów, a biotechnologii medycznej — 6,9 kandydatów. W gronie popularnych kierunków znalazły się także: komunikacja i psychologia w biznesie oraz informatyka
 

Druga tura rekrutacji na UMK

8 sierpnia 2023 r. wystartował nabór uzupełniający na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, na których limit miejsc nie został wyczerpany. Kandydaci mogą wybierać spośród 58 kierunków studiów, w których znalazły się m.in.: biologia sądowa, kulturoznawstwo, czy praca socjalna. Elektroniczna rejestracja potrwa do 13 września 2023 r., wyjątkiem są kierunki artystyczne. W przypadku konserwacji i restauracji dzieł sztuki potrwa on do 8 września 2023 r., a architektury wnętrz oraz malarstwa do 12 września 2023 r. W tym terminie kandydaci są również zobowiązani do dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 18 września 2023 r. o godzinie 14:00 w systemie IRK na indywidualnych profilach przyszłych studentów. Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, będą musiały dostarczyć wymagane dokumenty w terminie od 19 do 21 września 2023 r. Nie złożenie dokumentów na uczelni we wskazanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla naboru uzupełniającego dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Lista kierunków z otwartą rekrutacją

 • Stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:
 • Administracja 
 • Archeologia 
 • Architektura informacji 
 • Architektura wnętrz 
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 
 • Automatyka i robotyka 
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Biologia 
 • Biologia sądowa 
 • Biotechnologia 
 • Chemia 
 • Chemia i technologia żywności
 • Chemia kosmetyczna 
 • Chemia medyczna 
 • Chemistry 
 • Etnologia - antropologia kulturowa 
 • Filologia germańska 
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
 • Filologia polska 
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska 
 • Filologia włoska 
 • Filozofia 
 • Fizyka 
 • Fizyka techniczna
 • Geografia i kształtowanie środowiska
 • Gospodarka przestrzenna 
 • Historia 
 • Historia sztuki 
 • Informatyka 
 • Informatyka, studia inżynierskie 
 • Kognitywistyka 
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
 • Krytyka artystyczna 
 • Kulturoznawstwo 
 • Kulturoznawstwo  - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting 
 • Lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim
 • Malarstwo 
 • Matematyka 
 • Matematyka i ekonomia 
 • Matematyka stosowana 
 • Medioznawstwo 
 • Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne 
 • Nauki o rodzinie 
 • Ochrona dóbr kultury 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Pedagogika specjalna 
 • Politologia 
 • Praca socjalna 
 • Socjologia 
 • Stosunki międzynarodowe 
 • Studia skandynawsko-bałtyckie 
 • Teologia, specjalizacja kapłańska
 • Teologia, specjalizacja katechetyczno-pastoralna
 • Turystyka i rekreacja 
 • Wojskoznawstwo 

Komentarze (0)