Politechnika Łódzka zaprasza na rekrutację na studia II stopnia

Politechnika Łódzka zaprasza na rekrutację na studia II stopnia

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka zaprasza na rekrutację na studia II stopnia

Politechnika Łódzka 1 lutego otwiera rekrutację na studia II stopnia. To propozycja przygotowana dla absolwentów szkół wyższych posiadających już tytuł inżyniera, którzy chcą zadbać o pełnię swoich kwalifikacji. Na przyszłych studentów czekać będą aż 32 kierunki – 26 z nich realizowanych jest w języku polskim, a 6 w angielskim. Oferta została opracowana z myślą o osobach o różnorodnych zainteresowaniach.

Na kandydatów czekać będą więc kierunki w obrębie:

  • mechaniki i nauk pokrewnych;

  • elektrotechniki i elektroniki;

  • biotechnologii i nauk o żywności;

  • nauk chemicznych;

  • dyscyplin powiązanych z matematyką, fizyką, informatyką;

  • inżynierii procesowej;

  • technologii materiałowych.

 

Wniosek nasuwa się jeden – na Politechnice Łódzkiej każdy dostanie szansę, by znaleźć kierunek w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb. Uczelnia bacznie przygląda się także tendencjom rynkowym i stwarza nowe propozycje kształcenia. Znalazły się wśród nich:

  • biogospodarka zrównoważona – kierunek jest stworzony z myślą o studentach, którzy chcą zadbać o zbilansowany rozwój technologiczny w oparciu o poszanowanie ekologii;

  • Human-Computer Interaction – to studia w języku angielskim zadedykowane osobom, które fascynuje świat najnowszych osiągnięć w dziedzinie techniki i informatyki ;

  • nanotechnologia – będzie także prowadzona w języku angielskim, jej studenci otrzymają rozległą wiedzę na temat osiągnięć w dziedzinie nanonuki, chemii czy inżynierii materiałowej.

Politechnika Łódzka będzie także otwarta na aplikacje kandydatów zagranicznych, którzy mówią w języku polskim. Mogą oni skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz wziąć udział w rekrutacji poprzez stronę internetową uczelni.

 

Kandydaci zainteresowani studiami mogą wziąć udział w cyklu live’ów organizowanych na fb politechniki. Oto ich harmonogram:

1 lutego 2021 o godz. 11:00 - Zasady rekrutacji na studia II stopnia - spotkanie z Działem Rekrutacji oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej – kandydaci zdobędą najważniejsze informacje o rekrutacji, kwalifikacji i kierunkach.

3 lutego 2021 o godz. 11:00 - Nowe kierunki studiów oraz wyjazdy zagraniczne na Politechnice Łódzkiej – spotkanie da szansę zdobycia praktycznej wiedzy na temat tego, jak wyglądać będzie nauka na nowych kierunkach

8 lutego 2021 o godz. 11:00 – Perspektywy zawodowe po studiach II stopnia na PŁ – przyszli studenci podczas live’u będą mogli zapoznać się z możliwościami zatrudnienia po ukończeniu studiów magisterskich.

10 i 12 lutego odbędą się także audycje o rekrutacji w Studenckim Radiu Żak PŁ!

Rekrutacja trwa od 1 do 19 lutego do godziny 15:00. Na 22 lutego zostały zaplanowane rozmowy kwalifikacyjne, a kandydaci mogą spodziewać się ogłoszenia wyników 25 lutego o godzinie 16:00.

 

Więcej informacji: www.rekrutacja.p.lodz.pl

 

Komentarze (0)