Pedagogika studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Pedagogika studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studenci pedagogiki kształcą się w zakresie pracy z osobami znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym, zmagającymi się z różnorodnymi problemami wychowawczymi lub dydaktycznymi. Pedagogika to kierunek skierowany do tych osób, które swoją karierę zawodową chciałyby wiązać z prowadzeniem działań o charakterze pomocowym.

Studia na kierunku pedagogika w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika nie tylko skupia się na zagadnieniach związanych z rozwojem człowieka, ale także porusza ważną problematykę związaną z edukacją czy kulturą współczesnego społeczeństwa. Studenci pedagogiki poznają psychologiczne i kulturowe czynniki kształtujące zachowanie ludzi, a także uczą się podstawowej diagnostyki pedagogicznej.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna,
 • filozofia edukacji,
 • indywidualna praktyka pedagogiczna,
 • antropologia kulturowa,
 • model biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki,
 • technologia informacyjna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • wiedza o rodzinie,
 • metody pracy z grupą,
 • systemy wsparcia dziecka i rodziny.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika specjalna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: niesienia wsparcia dydaktycznego dzieciom z niepełnosprawnościami; prowadzenia działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów; efektownego przygotowywania środowisk do społecznej integracji.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: efektywnego wspomagania dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi; współpracowania ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci; realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji.
 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki, w zależności od wybranej specjalizacji, przygotowani są do pracy m.in. z: dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi nieradzącymi sobie z problemami życiowymi; osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy rodzinami znajdującymi się w kryzysie. Ponadto studenci szkoleni są w zakresie działań edukacyjnych i związanych z promocją kultury.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice)
 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • organizacje społeczne i samorządowe
 • instytucje i placówki kulturalno-oświatowe
 • lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • centra rozwoju kadr
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw, dlatego kandydaci na kierunek pedagogika w Uniwersytecie Warszawskim powinni uwzględnić przykładowe przedmioty maturalne: biologia, filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie czy język obcy.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybierać spośród ponad stu kierunków społeczno-humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Absolwenci tej szkoły wyższej kompleksowo przygotowani są do przyczyniania się do rozwoju nauki, kultury, gospodarki i wartości społecznych – uczelnia ma za zadanie wykształcenie odpowiedzialnych, otwartych i świadomych ekspertów, pełniących funkcje publiczne.

Komentarze (0)