Psychologia studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Psychologia studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

01.02.2024

Psychologia studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Psychologia to kierunek studiów, który przybliża studentom wiedzę z zakresu ludzkiej psychiki, chorób i zaburzeń psychicznych, a także uczy, jak współpracować z innymi i pomagać im poprzez np. sesje terapeutyczne.

Studia na kierunku psychologia w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów psychologicznych na kierunku Psychologia studenci mają szansę na zapoznanie się z zagadnieniami z mechanizmami rządzącymi ludzką psychiką, jak budować zespół i pracować w grupie, a także z socjologii. W programie studiów przewidziano również czas na zajęcia praktyczne takie jak np. ćwiczenia oraz praktyki zawodowe, które mają pozwolić studentom na lepsze przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do psychologii,
 • psychologia kliniczna,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • budowanie zespołu i współpraca w grupie.
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • socjologia,
 • psychometria,
 • praca empiryczna,
 • psychologia wychowania,
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychologia społeczna,
 • logika.

 

Studenci na kierunku studiów Psychologia w Łodzi, dzięki nabywanej wiedzy w czasie zajęć są przygotowywani do pracy w zawodzie m.in. psychologa.

Studia psychologiczne kładą również nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich, które są niezwykle cenne w czasie pracy z pacjentami.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności  

Psychologia kliniczna – Absolwenci posiadają niezbędne wykształcenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i dorosłym.

Psychologia społeczno – wychowawcza – Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy z dziećmi oraz rodzicami. Posiadają również uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Psychologia przygotowują specjalistów z zakresu psychologii, którzy są świetnie przygotowani do pracy m.in. w poradniach psychologicznych.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie specjalistyczne (psychologiczne, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży)
 • ośrodki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej)
 • ośrodki szkolno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, domy dziecka
 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Psychologia opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ważnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne, co stanowi podstawę przyjęcia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jedna z prywatnych szkół wyższych, która oferuje studentom 5 kierunków studiów z nauk około medycznych oraz społecznych. Uczelnia kładzie również nacisk na umiejętności praktyczne, co pozwala absolwentom na swobodne odnalezienie się na rynku pracy.

Komentarze (0)