Psychologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Psychologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

02.02.2024

Psychologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Psychologia poświęcona jest zagadnieniom związanym m.in. z motywami i indywidualnymi skutkami działania człowieka; diagnozowaniem psychopatologii i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym; zarządzaniem zasobami ludzkimi; marketingiem i pedagogiką czy zarządzaniem kryzysowym.

Absolwenci tego kierunku odnajdą się zarówno w środowisku klinicznym, jak i biznesowym, kulturowym czy społecznym.

Studia na kierunku psychologia w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W programie tych studiów znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: etapom rozwojowym człowieka; mechanizmom kierującym ludzką psychiką, prawnym i etycznym aspektom pracy psychologa czy praktycznemu zastosowaniu psychologii w różnorodnych dziedzinach zawodowych.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy logiki, socjologia,
 • statystyka i psychometria,
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia ekonomiczna,
 • psychoterapia,
 • zaburzenia osobowości,
 • psychologia osobowości, emocji i motywacji,
 • psychologia kliniczna i psychopatologia,
 • psychologia zarządzania,
 • rozwój osobisty i kształtowanie talentów.
   

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci psychologii w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mogą rozwijać się w zakresie jednej z trzech ścieżek charakterystycznych dla tej dziedziny:

 • psychologia zdrowia i kliniczna
 • psychologia doradztwa zawodowego
 • psychologia biznesu
   

Ci studenci, którzy zdecydowali się na rozwój w klinicznym kierunku psychologii, mogą wybrać jedną z kilku specjalizacji, które pozwolą im zdobyć określone kompetencje zawodowe.

Specjalizacje na psychologii zdrowia i klinicznej:

 • promocja i psychologia zdrowia
 • psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
 • terapia psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • psychologia uzależnień
 • psychologia i psychopatologia sądowa
   

Praca po studiach

Studenci kierunku psychologia zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: diagnozowania zaburzeń psychicznych; udzielania pomocy psychologicznej; analizowania wpływu czynników środowiskowych lub emocjonalnych na zachowanie człowieka; praktycznego zastosowania psychologii w resocjalizacji, biznesie czy kulturze; prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki psychoterapii
 • działy HR
 • administracja publiczna
 • dziennikarstwo i media
 • agencje badawcze i reklamowe
 • zawód trenera rozwoju osobistego
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia psychologiczne w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń – kandydaci na kierunek psychologia powinni wnieść odpowiednią opłatę rekrutacyjną, a także dostarczyć wymagane dokumenty do Działu Rekrutacji uczelni.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to niepubliczna uczelnia ogólnopolska, oferująca kandydatom kierunki o charakterze szczególnie społecznym, humanistycznym lub ekonomicznym. Studenci tej szkoły wyższej rozwijają się w duchu innowacyjności i otwartości na międzynarodową współpracę akademicką. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 20 kierunków, które znajdują się w ofercie tej uczelni – prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Komentarze (0)