Finanse i rachunkowość studia w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość studia w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

02.02.2024

Finanse i rachunkowość studia w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu m.in.: funkcjonowania instytucji i podmiotów finansowych; tworzenia i interpretowania dokumentów rachunkowych; analizowania sprawozdań finansowych czy planowania finansowego i budżetowego.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UBINS WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku finanse i rachunkowość poznają m.in.: zasady księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych; rozpoznawania zjawisk finansowych; analizowania kredytów; oceniania projektów inwestycyjnych.

W programie tych studiów przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. ekonomii, bankowości, prawu, administracji czy zarządzaniu.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość podatkowa,
 • podstawy zarządzania,
 • finanse,
 • ubezpieczenia,
 • informatyka w finansach,
 • mikroekonomia,
 • prawo finansowe,
 • techniki negocjacyjne,
 • ryzyko inwestycji finansowych,
 • ubezpieczenia społeczne,
   

Sprawdź także:

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Audyt i kontrola finansowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego; zarządzania ryzykiem; tworzenia i analizowania funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej.

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia księgowości; zarządzania finansami; pełnienia usług doradczych; rozliczania zobowiązań podatkowych.

Finanse międzynarodowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: analizowania rynków walutowych; optymalizacji źródeł finansowania korporacji międzynarodowej; zarządzania ryzykiem kursowym.
 

Praca po studiach

Absolwenci finansów i rachunkowości, w zależności od wybranej specjalizacji, cenieni są zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji np. zarządczych, organizacyjnych, analitycznych, doradczych czy eksperckich. Niektórzy absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • firmy audytorskie
 • biura maklerskie
 • towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne
 • firmy pośrednictwa kredytowego
 • działy kadr i płac
 • biura rachunkowe
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia ekonomiczne w uczelniach niepublicznych w Warszawie odbywa się zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci na finanse i rachunkowość w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie powinni zapoznać się z procedurą przyjęcia na studia I stopnia, która znajduje się na oficjalnej stronie uczelni.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie jest uczelnią o międzynarodowym charakterze. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilka kierunków społecznych i ekonomicznych znajdujących się w ofercie tej szkoły wyższej. Collegium Humanum kładzie duży nacisk na kształcenie studentów za pomocą innowacyjnego modelu nauczania.

 

Komentarze (0)