Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

02.02.2024

Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika kształci studentów z zakresu nauk społecznych, psychologii, socjologii, a także resocjalizacji, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani do pracy zawodowej związanej z pracą z dziećmi lub dorosłymi.

Studia na kierunku pedagogika w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika studenci poznają zagadnienia z zakresu nauk społecznych, pedagogiki oraz psychologii. W czasie zajęć studenci uczą się również jak pracować z dziećmi oraz dorosłymi.  

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • socjologia wychowania,
 • media w edukacji,
 • edukacja zdrowotna,
 • profilaktyka społeczna,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • profilaktyka uzależnień,
 • psychologia ogólna,
 • psychologia społeczna,
 • projekty edukacyjny w pracy pedagoga,
 • wybrane aspekty pracy kuratora sądowego,
 • pedagogika ogólna,
 • historia wychowania.

Studenci na kierunku studiów Pedagogika w Łodzi, w trakcie zajęć uczą się o rozwoju dzieci, młodzieży, a także o psychice człowieka dorosłego. Studenci nabywają również umiejętności pedagogiczne, dzięki czemu w przyszłości mogą zajmować się dydaktyką. Dodatkowo poznają również wiele metod nauczania, co pozwoli im w przyszłości na zastosowanie odpowiedniej dla potrzeb danej grupy.   

Studia pedagogiczne pozwalają studentom na przygotowanie się do pracy pedagoga, dzięki wielu godzinom praktyk zawodowych m.in. w przedszkolach.  

 

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach oświatowych oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Resocjalizacja – Absolwenci posiadają cenną wiedzę z zakresu resocjalizacji dziećmi młodzieży oraz dorosłych, dzięki czemu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach wychowawczych.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Pedagogika przygotowują specjalistów do pracy z dziećmi. Absolwenci Pedagogiki są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności jak np. prywatne przedszkole.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • świetlicach terapeutycznych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • zakładach poprawczych
 • schroniskach dla nieletnich
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • urzędach pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby dostać się na ten kierunek należy, przystąpić do rekrutacji w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to jedna z prywatnych szkół wyższych, która oferuje najpopularniejsze kierunki studiów wraz z wieloma specjalnościami, które dają studentom szerokie perspektywy rozwoju. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi studiów, absolwenci posiadają wiele cennych umiejętności praktycznych oraz doświadczenie, które jest niezwykle ważne na współczesnym rynku pracy.

Komentarze (0)