Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

02.02.2024

Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów, który kładzie nacisk na umiejętności praktyczne oraz wiedzę z zakresu zarządzania finansami osób prywatnych, a także przedsiębiorstw. Absolwenci zostają specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości oraz są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z finansami.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci Finansów i rachunkowości mogą rozwijać się w zakresie rachunkowości, ekonomii, finansów oraz prawa finansowego. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają również umiejętności praktyczne.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • finanse gospodarstw domowych,
 • statystyka,
 • polityka pieniężna,
 • polityka fiskalna,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • rachunkowość komputerowa,
 • ekonometria,
 • finanse publiczne,
 • rynki finansowe,
 • rachunkowość finansowa,
 • bankowość,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • rachunkowość zarządcza.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość kształcą studentów w zakresie finansów oraz rachunkowości. W trakcie studiów studenci uczą się jak samodzielnie wykonywać analizy rynkowe analizy danych czy analizy ryzyka finansowego. Dodatkowo studenci mają szanse na zdobycie specjalistycznej wiedzy w obrębie wybranej przez siebie specjalności. 

Studia ekonomiczne kształcą specjalistów w obrębie finansów, rachunkowości, inwestycji oraz bankowości. Dodatkowo w programie studiów zawarto język obcy, które studenci poznają na poziomie B2.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inwestycje kapitałowe – Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, dzięki czemu analizować rynek i oceniać inwestycje.

Strategie podatkowe – Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu podatków, dzięki czemu są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych oraz w administracji publicznej. 

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą listów z zakresu finansów i rachunkowości, którzy odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Absolwenci poza podjęcia zatrudnienia m.in. w bankach czy urzędach, są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Bankach
 • Instytucjach finansowych
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Administracji
 • Firmach leasingowych
 • Działach finansów przedsiębiorstw

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna uczelnia, która cieszy się ogromną popularnością w regionie, a także rosnącą w obrębie całego kraju. W ofercie uczelni możemy znaleźć wiele kierunków studiów oraz specjalności, które umożliwiają studentom szerokie perspektywy zawodowe. Dodatkowym atutem uczelni są kursy i staże oferowane przez Biuro Karier UŁ, dzięki którym studenci już w trakcie studiów mogą zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Komentarze (0)