Finanse i rachunkowość - Łódź

Finanse i rachunkowość - Łódź

Finanse i rachunkowość - Łódź
Dodaj do ulubionych

07.02.2023

Finanse i rachunkowość studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Finanse i rachunkowość Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi Finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższa Szkoła Bankowa w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.
 
Opis kierunku
Studenci kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi zdobędą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, a także wykonywania profesjonalnej analizy finansowej i inwestyctyjnej. Studia przygotowują także do przeprowadzania sprawozdań finansowych, z wykorzystaniem narzędzi i programów informatycznych używanych w księgowości.

Finanse i rachunkowość należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 600 zgłoszeń).

 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku Finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. | szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3240 zł do 4100 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w bankach, agencjach kredytowych, instytucjach finansowych, zakładach ubezpueczeń oraz w biurach rachunkowych. Ponadto mogą podjąć pracę w księgowości, biurach maklerskich oraz w firmach doradczych.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Jakie wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Łodzi? Wiele zależy od wybranej uczelni, jednak w większości obowiązuje konkurs świadectw. Jakie przedmioty brane są pod uwagę? W pierwszej kolejności język obcy oraz matematyka, geografia, historia, informatyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język obcy
 • geografia
 • historia
 • informatyka 

Wymagania na Finanse i rachunkowość w Łodzi to przede wszystkim znajomość liczb, ale istotną rolę odgrywają zainteresowania ekonomią, czy gospodarką, gdyż w toku nauki realizowane są takie przedmioty jak: rynki finansowe, zarządzanie płynnością finansową, makroekonomia, bankowość, finanse instytucji finansowych, czy analiza biznesowa w zarządzaniu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Czy wiedziałeś, że w przeszłości ludzie nie posiadali pieniędzy, a za wszelkie usługi płacono produktami rolnymi lub posiadanymi zwierzętami? Biorąc pod uwagę konieczność uczęszczania na lekcje historii, prawdopodobnie jesteś tego świadom. Bardzo powszechny był również handel wymienny, polegający głównie na obrocie roślinnością oraz przedmiotami codziennego użytku.

Obecny stan rzeczy znacznie odbiega od tego, który obowiązywał wieki temu. Mimo faktu, że idea jest podobna – każdy dąży do względnej sprawiedliwości w procesie handlu, to głównym przedmiotem zainteresowania stały się pieniądze, których wartość nadana przez społeczeństwo często przewyższa honor i moralność człowieka. Jednak niezależnie od negatywnych konsenwencji wynikających z nierozsądnej pogoni za pieniądzem, należy przyznać, że współczesny świat nie mógłby istnieć bez tych wartościowych banknotów i monet.

W dużym skrócie i z lekkim przekąsem można powiedzieć, iż studia w Łodzi na kierunku Finanse i rachunkowość skierowane są do osób, które lubią pieniądze. Nic w tym złego, zwłaszcza że motorem napędowym współczesnej gospodarki, wszystkich gałęzi przemysłu, a często także motywacją większości ludzkich działań są właśnie pieniądze.

 

1. Finanse i rachunkowość w Łodzi

Studia ekonomiczne z Finansów i rachunkowości w Łodzi to dziedzina gdzie wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, gdyż wykorzystywana jest do kreatywnych i przedsiębiorczych działań, jednak to dzięki umiejętnościom praktycznym absolwent ma możliwość, aby stać się cennym pracownikiem współczesnego rynku pracy – studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi dają gwarancję uposażenia studentów w oba rodzaje kompetencji.

Siatka studiów kierunku Finanse i rachunkowość na wszystkich łódzkich uczelniach zakłada nabycie umiejętności w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, co nie tylko umożliwi absolwentom podjęcie dobrze płatnej pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach, ale również pozwoli na założenie własnej, dobrze prosperującej działalności, której fundamentem będą szeroko pojęte finanse i rachunkowość.

 

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

 

3. Dla kogo ten kierunek

Studia te dają szeroką wiedzę na temat tego, jak z nimi postępować zarówno w przyszłym życiu zawodowym, jak i tym codziennym, gdzie rozsądek w gospodarowaniu zasobami finansowymi jest kluczowy między innymi w procesie oszczędzania.

Wybór przyszłych studiów, a co za tym idzie, także drogi zawodowej, jest niezwykle trudny biorąc pod uwagę bardzo młody wiek i niezdecydowanie przyszłych maturzystów. Wielu z nich chciałoby podjąć pracę gwarantującą znaczne przychody i uczestniczyć w procesie ciągłego samorozroju.

Jednym z kierunków studiów w Łodzi oferujących wszystkie te możliwości są Finanse i rachunkowość, oferowane przez kilka łódzkich uczelni.

Od zawsze fascynował cię świat obrotu pieniędzmi? Rozsądne dysponowanie posiadanymi pieniędzmi zawsze umożliwia ci odłożenie znacznej ich sumy? Matematyka jest jednym z twoich ulubionych przedmiotów, a liczenie banknotów daje ci wiele przyjemności? Chciałbyś związać swoją przyszłość z niezwykle dobrze prosperującym kierunkiem studiów? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno pytanie może być początkiem świetnej przygody ze studiami na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi! 

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku finanse i rachunkowość:

 • umiejętność systetmatycznej pracy
 • analityczny umysł
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • spostrzegawczość
 • dokładność
 • samodzielność
 • ciekawość

 

4. Nabywane umiejętności

Znajomość instrumentów i rynków finansowych pozwoli studentom doskonale odnaleźć się w kanonie nauk z obszaru zainteresowania studiów, tym samym zwiększając samoświadomość i pewność co do obrania przyszłej drogi zawodowej. 

Przedmioty z rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz realizacji operacji bankowych wykształcą w przyszłym absolwencie kompetencje przydatne w pracy dla różnych przedsiębiorstw działających na rynku światowym, a także w perspektywie prowadzenia własnej firmy.

Nauka na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi będzie obejmowała również zajęcia warsztatowe oparte na pracy w grupie, co jako przyszłego studenta nauczy cię efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych, tak ważnych w obecnych czasach.

Ocena ryzyka finansowego, rozliczanie zobowiązań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych – czytając te słowa, nie mając o nich najmniejszej wiedzy – zdają się one trudne, ciężkie i egzotyczne dla przeciętnego zjadacza chleba. Dla prawdziwych pasjonatów studiujących Finanse i rachunkowość w Łodzi to miła codzienność.

 

5. Program studiów

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ponieważ studia na kierunku Finanse i rachunkowość nie są studiami jednolitymi magisterskimi, można powiedzieć, że dzielą się one na dwa etapy. Pierwszy z nich to trwające 3 lata, a więc 6 semestrów studia I stopnia, których absolwent może pochwalić się tytułem licencjata i jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze swojego kształcenia.

Dla głodnych zdobywania dalszej wiedzy licencjonowanych finansistów, powstały studia II stopnia, trwające 4 semestry, czyli 2 lata i zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra.

Prosty rachunek prowadzi więc do tego, że program studiów kończy się po 10 semestrach, a więc 5 nauki i dotyczy to wszystkich łódzkich uczelni, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Finanse i rachunkowość w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Odpowiedź na pytanie o to, jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi, nie jest łatwa.

Obszar kreślony przez tematykę studiów otacza swoim obszarem tak wiele różnych gałęzi gospodarki, że możliwości zawodowe przyszłych absolwentów można by wymieniać niemal w nieskończność.

 

W związku z niesamowicie dużym wyborem, przed jakim stają wszyscy absolwenci uczelni w Łodzi, istnieje możliwość idealnego dopasowania miejsca i specyfiki pracy do każdej z jednostek, a podjęcie ostatecznej decyzji bywa trudniejsze niż same studia!

 

 

Absolwenci o szerokich kompetencjach interpersonalnych, których kontakt z nawet najbardziej wymagającym klientem nie przyprawia o natychmiastowy zawał, będą mogli postarać się o pracę w bankach i urzędach skarbowych, gdzie posłużą potrzebującym konsultacji w sprawach związanych z wszelkimi kruczkami prawnymi, obejmującymi zagadnienia finansowe.

Przed spragnionymi kotaktu z ludźmi otworzy się także możliwość podjęcia pracy w placówkach doradztwa finansowego oraz w firmach leasingowych.

Najwięksi miłośnicy prawa będą mogli zasilić grono pracowników administracji publicznej, czuwających nad przestrzeganiem przepisów podatkowych i zajmujących się sprawami postępowań sądowych związanych z finansami.

 

►►

Możliwość podjęcia pracy w księgowości powinna szczególnie zainteresować absolwentów lubiących metodyczną pracę biurową, którzy są bardzo odporni na znużenie i potrafią skupić uwagę na jednostajnie wykonywanej czynności przez długi czas.

 

Jak sam widzisz, wybór, przed którym być może wkrótce będziesz miał okazję stanąć, wcale nie będzie taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Jedno jest pewne – po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość na dowolnej łódzkiej uczelni, okres twojego bezrobocia przypadnie jedynie na czas szukania pracy i stawiania się na rozmowy kwalifikacyjne.

Gdzie studiować na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi i Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Łódzki oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3240 zł do 4100 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek Finanse i rachunkowość w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Łodzi
 
Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Łodzi
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Łodzi
 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach ograniczonego limitu miejsc. O przyjęciu na poszczególne kierunki decyduje lista rankingowa, stworzona podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi

Opłaty za studia dotyczą głównie studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz studiów w wyższych szkołach prywatnych. Stacjonarna nauka na uczelniach publicznych jest bezpłatna.

 • Uniwersytet Łódzki: 4100 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 3240 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi: od 3680 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty na temat wyników rekrutacji są indywidualne na poszczególnych uczelniach – kandydaci informowani są o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia dzięki systemom IRK oraz ERK. Ostateczną decyzję oraz listę rankingową kandydaci mogą zobaczyć w prywatnym profilu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zazwyczaj kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, składają wymagane dokumenty osobiście w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe jednak dopuszczają (a czasem wymagają), by taki komplet złożyć pośrednio np. przez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać już kilka dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć do uczelni kompletny zestaw dokumentów – należy zrobić to w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych może sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Gdzie studiować

Przede wszystkim należy zdecydować co do wyboru łódzkiej uczelni, oferującej wybrany kierunek. Finanse i rachunkowość można zagłębiać między innymi na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania.

W związku z tym, że dwie ostatnie są uczelniami prywatnymi, podjęcie oferowanych przez nich studiów na kierunku Finanse i rachunkowość będzie wiązało się z opłatami.

Studia ekonomiczne w Łodzi na kierunku Finanse i rachunkowość odbywają się w ramach studiów licencjackich, trwających 3 lata oraz magisterskich, na których ukończenie studenci będą musieli poświęcić jedynie 2 lata. Licencjonowani finansiści są uprawnieni do podejmowania pracy w zawodzie, jednak tytuł magistra oferuje zwykle większe pole manewru w wyborze przyszłego zatrudnienia.

 

Proces rekrtuacji

Proces aplikacji na studia na kierunku Finanse i rachunkowość na każdej z łódzkich uczelni obejmuje pewne odgórne ustalenia. Kandydaci na studia I stopnia, odbywające się na uczelniach publicznych, wezmą udział w konkursie świadectw maturalnych, na podstawie których zostaną wyłonieni najlepsi

Absolwenci studiów licencjackich, chcący pogłębiać wiedzę na studiach II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi, powinni na poważnie podejść do ocen otrzymywanych podczas I stopnia studiów, gdyż to właśnie na ich podstawie będą wybierani przyszli studenci.

 

Wymagane dokumenty

Nie ma większych różnic między dokumentami wymaganymi przez szczególne łódzkie uczelnie w procesie rekrutacji, jednak należy na bieżąco dowiadywać się o zasadach przyjęć, gdyż na przestrzeni lat mogą ulegać zmianie.

Najczęściej na biurko komisji rekrutacyjnej należy dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego bądź dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z oryginałem tych dokumentów, ksero dowodu osobistego oraz fotografię mającą znaleźć się na przyszłej legitymacji studenckiej.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku finanse i rachunkowość studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. 

Czesne za rok studiów z zakresu finansów i rachunkowości możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku finanse i rachunkowość - ceny w Łodzi

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie oopinie mają Finanse i rachunkowość w Łodzi?

 

Paulina, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

Finanse i rachunkowość wymagają wielu różnych umiejętności i wiedzy z różnego zakresu. Dlatego studia są ciekawe i łatwiej potem poruszać się na rynku pracy. Studiuję Finanse i rachunkowość w Łodzi, gdyż w mieście przybywa miejsc, w których będę mogła, jako absolwentka, realizować się zawodowo.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Łódź studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Łódź studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Łódź studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu