Finanse i rachunkowość - Łódź

Finanse i rachunkowość - Łódź

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

17.06.2024

Finanse i rachunkowość studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Finanse i rachunkowość w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi doradcy finansowego czy kredytowego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania finansami i prawa podatkowego.

Finanse i rachunkowość - Łódź
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Finanse i rachunkowość Łódź - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości w Łodzi w 2024 r. zaczynają się od 4080 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UŁ wyniósł 198 punktów.

Gdzie studiować finanse i rachunkowość w Łodzi

W Łodzi Finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi, Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Łódzki oferuje 240 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelni prywatnej. Ceny w 2024 roku wahają się od 4080 zł do 5184 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Łodzi

Sprawdź

Jakie wymagania na kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku Finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, informatyka, historia, język obcy, matematyka.finanse i rachunkowość w Łodzi - przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Łodzi? Wiele zależy od wybranej uczelni, jednak w większości obowiązuje konkurs świadectw. Jakie przedmioty brane są pod uwagę? W pierwszej kolejności język obcy oraz historia, matematyka, geografia, informatyka.

Wymagania na Finanse i rachunkowość w Łodzi to przede wszystkim znajomość liczb, ale istotną rolę odgrywają zainteresowania ekonomią, czy gospodarką, gdyż w toku nauki realizowane są takie przedmioty jak: rynki finansowe, zarządzanie płynnością finansową, makroekonomia, bankowość, finanse instytucji finansowych, czy analiza biznesowa w zarządzaniu.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów z dwóch wymaganych przedmiotów maturalnych, do których należą język obcy nowożytny oraz matematyka albo geografia, albo historia, albo informatyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi

Studia w Łodzi na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych oraz przeprowadzania sprawozdań finansowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, a także wykonywania profesjonalnej analizy finansowej i inwestyctyjnej. Studia przygotowują także do przeprowadzania sprawozdań finansowych, z wykorzystaniem narzędzi i programów informatycznych używanych w księgowości.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości może pracować jako analityk finansowy m.in. w bankach czy firmach doradztwa podatkowego.

W dużym skrócie i z lekkim przekąsem można powiedzieć, iż studia w Łodzi na kierunku Finanse i rachunkowość skierowane są do osób, które lubią pieniądze. Nic w tym złego, zwłaszcza że motorem napędowym współczesnej gospodarki, wszystkich gałęzi przemysłu, a często także motywacją większości ludzkich działań są właśnie pieniądze.
 

Uczelnie w Łodzi - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Łódź stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają obszerną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również nabywają umiejętności w zakresie analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Finanse i rachunkowość to kierunek przeznaczony dla tych studentów, którzy pragną zdobyć kompetencje w zakresie m.in. bezbłędnego analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomicznych – zarówno w skali makro, jak i mikro. Studenci finansów i rachunkowości poznają np.: procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych, produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Zyskują także wiedzę dotyczącą m.in.: zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej czy przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej i auditingu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Absolwenci tego kierunku odnajdują i analizują materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, a także różnych segmentów rynku finansowego i instrumentów finansowych w nich występujących. Studenci poznają polskie i unijne regulacje prawa bilansowego i podatkowego, a także poszczególne etapy procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. Finansiści przygotowani są do identyfikacji, analizy i weryfikacji potrzeb biznesowych. Studenci tego kierunku prowadzą badania, oceniają i dokumentują modele biznesowe. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in. planowania strategii i rozwoju polityki biznesowej.

Absolwenci tego kierunku umiejętnie analizują wszelkie zjawiska ekonomiczno-gospodarcze – znają zasady rachunkowości i stosują prawo finansowe w praktyce. Finansiści redukują koszty w firmie i mądrze inwestują pieniądze. Finansiści mogą szukać zatrudnienia np. w biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, biurach doradztwa podatkowego czy w przedsiębiorstwach i korporacjach. Osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na finansach i rachunkowości w Łodzi

Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Po jakim profilu na kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi

Finanse i rachunkowość to kierunek który wymaga odnajdywania się w świecie liczb. Szanse powodzenia na tych studiach zwiększa także posiadanie podstawowej wiedzy z tej dziedziny. Najlepiej przygotowuje do tego 5-letnia nauka w technikum ekonomicznym, gdzie uczniowie zdobywają podstawy mikro- i makroekonomii oraz rachunkowości.

Dobrym wyborem jest także nauka w liceum ogólnokształcącym w klasach matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, czy geograficznych. Ścisły charakter klas ułatwi przyszłym studentom pracę w towarzystwie dużych liczb. Ukończenie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem tych przedmiotów z pewnością pomoże w zdaniu egzaminów maturalnych wymaganych na studia z finansów i rachunkowości.

Sprawdź licea i profile klas

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi są trudne

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi są interesującym, lecz trudnym wyborem. Studia obejmują wiele dziedzin takich jak mikroekonomia, makroekonomia, bankowość czy finanse. Studia ekonomiczne w Łodzi w głównej mierze opierają się więc na liczeniu, dlatego najlepiej na kierunku odnajdą się osoby, które nie mają problemu z matematyką. Trudność może sprawiać także obszerna wiedza specjalistyczna, dlatego idąc na te studia warto choć trochę interesować się rynkiem finansowym.

Mimo potencjalnych trudności studia z finansów i rachunkowości w Łodzi dają duże możliwości rozwoju. Wiedza i umiejętności zdobyte na tym kierunku pozwalają na podjęcie pracy m.in. bankach, firmach doradczych, zakladach ubezpieczeniowych czy działach finansowych.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na finansach i rachunkowości w Łodzi

Finanse i rachunkowość w Łodzi to kierunek, którego studenci nie unikną operacji na dużych liczbach. Dlatego też jednym z przedmiotów, na które kładziony jest nacisk, jest matematyka. Ponadto studenci uczą się jej w zaawansowanej formie, pod postacią matematyki finansowej, która poszerza wiedzę na temat np. analizy instrumentów finansowych czy zarządzania ryzykiem.

Do grona wymagających można zaliczyć także zajęcia z mikroekonomii, rachunkowości finansowej czy finansów publicznych. Należy jednak pamiętać, że trudność przedmiotów zależy przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji studenta.

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi to studia z przyszłością

Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez banków czy wielkich korporacji, a te miejsca nie mogły by prawidłowo funkcjonować bez absolwentów finansów i rachunkowości! Studia ekonomiczne mają przyszłość, a co najważniejsze, zapewniają ją swoim absolwentom. Osoby po tym kierunku nie muszą się martwić o przyszłe zatrudnienie, bo firmy stale potrzebują specjalistów potrafiących zarządzać finansami.

Zdobyte umiejętności zapewniają też dużą elastyczność zawodową i dają perspektywy pracy w bankowości, ubezpieczeniach czy konsultingu. Absolwenci mogą także z powodzeniem prowadzić własną firmę. Dodatkowe możliwości na rynku zawodowym daje umiejętność analizy danych, która ogrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na finanse i rachunkowość w Łodzi

Finanse i rachunkowość to jeden z popularniejszych kierunków w ofercie Uniwersytetu Łódzkiego. Aby dostać się na ten kierunek, należy odpowiedzialnie podejść do wyboru przedmiotów maturalnych. Przepustką na studia z finansów i rachunkowości są dobrze zdane rozszerzenia z języka obcego nowożytnego oraz matematyki, geografii, historii lub informatyki.

Kandydaci powinni celować w jak najlepsze wyniki maturalne, bo stopień trudności rekrutacji może zmieniać się z roku na rok, w zależności od liczby zgłoszeń i dostępnych miejsc.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi jest matematyka

Finanse i rachunkowość nie mogła by istnieć bez matematyki. Studenci tego kierunku w Łodzi, mają z nią styczność już od pierwszego semestru. Poza matematyką w czystej formie, mają zajęcia także z matematyki finansowej, która uczy w jaki sposób korzysta się z koncepcji matematycznych np. w pracy analityka.

Matematka jest bazą wielu przedmiotów w programie studiów na finansach i rachunkowości w Łodzi. Jej elementy znaleźć można w analizie finansowej, bankowości, rachunkowości czy mikro i makroekonomii.

 

Czy warto iść na finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość to kierunek przyszłościowy, a wpływa na to duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę, sprawnie poruszającą się po zagadnieniach zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, czy strategii podatkowych. Z pozyskaną na studiach wiedzą można odnaleźć się w różnych miejscach, od banków, przez zakłady ubezpieczeń po korporacje międzynarodowe.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

 

Finanse i rachunkowość w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po finansach i rachunkowości

Jaka praca po finansach i rachunkowości

Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie w bankach, agencjach kredytowych, instytucjach finansowych, zakładach ubezpueczeń oraz w biurach rachunkowych. Ponadto mogą podjąć pracę w księgowości, biurach maklerskich oraz w firmach doradczych.

czytaj dalej praca po finansach i rachunkowości

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po finansach i rachunkowości w Łodzi

Ukończenie finansów i rachunkowości zapewnia dobry start w życiu zawodowym. Poza samym wykształceniem warto jednak zadbać o stały rozwój swoich umiejętności. Absolwenci finansów i rachunkowości odnajdują pracę w bankowości, konsultingu, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach i korporacjach posiadających swoje działy finansowe.

Wiedza na temat zarządzania finansami oraz umiejętności analityczne pozwolą odnaleźć się także w pracy w domach maklerskich. Ukończenie tych studiów może zapewnić niezależność i daje podstawy niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość to wykształceni specjaliści w obszarze finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych oraz analiz zjawisk ekonomiczno- finansowych.

Ich wykształcenie, składające się z jasno określonej  wiedzy oraz konkretnych umiejętności praktycznych, uchodzi za bardzo perspektywiczne, cenione oraz poszukiwane na współczesnym rynku, a lista zawodów, które mogą wykonywać jest całkiem długa.

Gdzie możemy znaleźć absolwentów Finansów i rachunkowości? Między innymi w: bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach doradztwa podatkowego, czy domach maklerskich. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2024 roku:

 • analityk finansowy – 6700 złotych
 • doradca finansowy – 4750 złotych
 • specjalista ds. finansowych – 5500 złotych
 • specjalista ds. finansów i controllingu – 6100 złotych
Jak wygląda rekrutacja na finanse i rachunkowość w Łodzi

Jak wygląda rekrutacja na finanse i rachunkowość w Łodzi

Finanse i rachunkowość należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 550 zgłoszeń - 3 osoby na miejsce).

Finanse i rachunkowość - rekrutacja na uczelniach w Łodzi:

sprawdź rekrutacja na studia w Łodzi

 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Łodzi

Psychologia w Łodzi należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Łodzi. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki aplikowało 573 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na finanse i rachunkowość w Łodzi

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi najważniejszym przedmiotem, który liczy się podczas rekrutacji jest język obcy nowożytny. Jako drugi przedmiot oraz przedmiot dodatkowy można wybrać matematykę, geografię, historię lub informatykę.

Sprawdź finanse i rachunkowość w Łodzi - przedmioty maturalne

 

Jaki progi na finanse i rachunkowość w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 198 punktów.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na finanse i rachunkowość w Łodzi

Kandydaci na studia z finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, musieli osiągnąć próg 198 punktów. Po przeliczeniu tego wskaźnika na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek wystarczyło osiągnąć 50% na egzaminie z rozszerzonego języka obcego nowożytnego. Studia z finansów i rachunkowości w Łodzi stały otworem także przed kandydatami, którzy rozszerzoną matematykę, geografię, historię lub informatykę zdali na poziomie 66%.

Warto jednak pamiętać, że o dostaniu się na studia nie zawsze decyduje wynik z jednego przedmiotu zdawanego na maturze, a często jest to suma kilku najlepiej zdanych i wymaganych przedmiotów.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach ograniczonego limitu miejsc. O przyjęciu na poszczególne kierunki decyduje lista rankingowa, stworzona podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty na temat wyników rekrutacji są indywidualne na poszczególnych uczelniach – kandydaci informowani są o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia dzięki systemom IRK oraz ERK. Ostateczną decyzję oraz listę rankingową kandydaci mogą zobaczyć w prywatnym profilu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 18 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zazwyczaj kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, składają wymagane dokumenty osobiście w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe jednak dopuszczają (a czasem wymagają), by taki komplet złożyć pośrednio np. przez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać już kilka dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć do uczelni kompletny zestaw dokumentów – należy zrobić to w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych może sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 19 do 23 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Łodzi nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Finanse i rachunkowość to kierunek występujący w katalogach dydaktycznych kilku uczelni.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

dowiedz się więcej finanse i rachunkowość w Łodzi - uczelnie publiczne

 

Dużym zainteresowaniem kandydatów na studia w Łodzi cieszą się również uczelnie niepubliczne, a tych w mieście centralnej Polski jest całkiem sporo.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet WSB Merito

dowiedz się więcej finanse i rachunkowość w Łodzi - uczelnie prywatne

Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi

Studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi? Ceny w 2024 roku wahają się od 4080 zł do 5184 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość studia Łódź - ceny 2024

 • Uniwersytet Łódzki: 4100 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4080 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 5184 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Łódź studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Łódź studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Łódź studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie oopinie mają Finanse i rachunkowość w Łodzi?

 

Paulina, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

Finanse i rachunkowość wymagają wielu różnych umiejętności i wiedzy z różnego zakresu. Dlatego studia są ciekawe i łatwiej potem poruszać się na rynku pracy. Studiuję Finanse i rachunkowość w Łodzi, gdyż w mieście przybywa miejsc, w których będę mogła, jako absolwentka, realizować się zawodowo.”

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 

Pozostałe uczelnie w Łodzi na których jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia