Logistyka studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27.02.2022

Logistyka studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studenci logistyki rozwijają kompetencje niezbędne do zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach lokalnych i międzynarodowych. Kierunek ten poświęcony jest m.in.: organizowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu funkcjonowania logistyki oraz łańcuchów dostaw.

Absolwenci tych studiów wyróżniają się umiejętnościami efektywnego zarządzania zasobami logistyki, a także zapewniania sprawności organizacji w kontekście np. efektywnego zarządzania czy wymaganego poziomu obsługi klienta.

Studia na kierunku logistyka w UEK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku logistyka znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: strategiom funkcjonowania podmiotów gospodarczych, misjom i celom logistyki przedsiębiorstw oraz innych organizacji, a także znaczeniu konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. Studenci logistyki zdobywają wiedzę z zakresu np.: prawa, zarządzania, informatyki czy ekonomii.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw
 • Analiza ekonomiczna procesów logistycznych
 • Optymalizacja decyzji logistycznych
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
   

Sprawdź także:

Uniwerytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Menedżer logistyki - Absolwent przygotowany jest m.in. do: rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych; standaryzowania i optymalizowania operacyjnych procesów zakupowych.

Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych – Absolwent przygotowany jest m.in. do: zarządzania logistycznego na skalę międzynarodową; pracy w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zajmowania stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach.
 

Praca po studiach

Absolwenci logistyki przygotowani są do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych, a także planowania, organizowania i realizowania procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze
 • firmy transportowe
 • jednostki administracyjne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia logistyczne powinni umiejętnie liczyć, mieć zdolności analityczne, a także sprawnie posługiwać się językiem obcym. Przyszli studenci logistyki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powinni zapoznać się z procesem rekrutacji na studia II stopnia.
 

Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Osoby, chcące rozpocząć studia w Krakowie, mogą zdecydować się na naukę na jednym z ponad 40 kierunków dostępnych w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem tej publicznej szkoły wyższej jest wykształcenie pokolenia odpowiedzialnych i świadomych obywateli, gotowych do rozwiązywania problemów ekonomiczno-gospodarczych i społecznych, zagrażających współczesnej cywilizacji.

Komentarze (0)