Pedagogika studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

02.03.2022

Pedagogika studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika to kierunek, który pozwala absolwentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne m.in. do: posługiwania się warsztatem diagnostycznym; kierowania zespołem; rozumienia indywidualnych potrzeb wychowanków; wykorzystywania nowoczesnych technologii w kreowaniu i realizowaniu zadań edukacyjnych oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Absolwenci pedagogiki mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: pedagog, andragog, wychowawca, opiekun, animator kultury lub czasu wolnego, specjalista czy wykładowca.

Studia na kierunku pedagogika w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku pedagogika uczą się m.in.: rozpoznawania symptomów zakłóceń w rozwoju dziecka; prowadzenia działań dydaktyczno-wychowawczych; usprawniania psychospołecznego funkcjonowania i warunków życia osób niepełnosprawnych; konstruowania i realizacji indywidualnych planów pomocy dzieciom, młodzieży lub osobom dorosłym.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Historia wychowania
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Absolwenci pedagogiki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie są przygotowani do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej lub wychowawczej. Wybór odpowiedniej specjalizacji pozwala studentom ukonkretnić swoje kwalifikacje, uzyskując określone kompetencje w zakresie jednego z trzech aspektów pedagogiki.

Przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
   

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych; placówkach wsparcia dziennego; instytucjach pieczy zastępczej; firmach szkoleniowych; centrach aktywności w państwowej i samorządowej administracji oświatowej czy w instytucjach kulturowych.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • instytucje penitencjarne
 • służba zdrowia
 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje turystyczne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbywa się na podstawie konkursu świadectw – najczęściej uwzględnianym przedmiotem w rekrutacji na kierunek pedagogika w tej szkole wyższej jest język polski.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kandydaci na studia w Krakowie, którym zależy na zdobyciu kwalifikacji umożliwiających im rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela, mają do wyboru ponad 70 kierunków oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studenci tej szkoły wyższej zdobywają profesjonalne przygotowanie do pracy związanej z kulturą, szeroko pojętą dydaktyką czy działaniami społecznymi.

Komentarze (0)