Psychologia studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach

06.03.2022

Psychologia studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – rekrutacja 2022/2023 

Studia na kierunku Psychologia w Katowicach opierają się na wielu różnych zagadnieniach z zakresu ludzkiej psychiki, chorób oraz metod prowadzenia terapii. Dodatkowo studenci mogą również rozwijać się w zakresie interesującej ich specjalności.

Studia na kierunku psychologia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia, kształci studentów w zakresie nauk biologicznych i społecznych, co pozwala na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu działania ludzkiej psychiki oraz zaburzeń, jakie mogą jej dotykać.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofię i elementy logiki 
 • psychologię społeczną
 • psychologię zaburzeń i promocję zdrowia psychicznego
 • statystykę
 • patologie społeczne
 • biologiczne podstawy zachowania
 • zarys neurobiologii
 • komunikację interpersonalną
 • osobowość

Studia psychologiczne w Katowicach dają szansę studentom na rozwijanie się w zakresie nauk psychologicznych i społecznych. W trakcie zajęć studenci rozwijają się w zakresie nauk biologicznych, społecznych, a także uczą się, jak efektywnie się komunikować oraz jak udzielać wsparcia osobom o różnej kondycji psychicznej.

Sprawdź także:

Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego– Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu m.in. zaburzeń psychicznych, chorób, metod leczenia oraz prowadzenia terapii, dzięki czemu są przygotowani do pracy m.in. w poradniach psychologicznych, szpitalach oraz klinikach.

Psychologia zdrowia i jakości życia – Absolwenci są przygotowani do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, uzależnieniami czy z chorobami somatycznymi. Dodatkowo absolwenci posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia terapii i pracy z osobami chorymi.  

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Psychologia pozwalają studentom na zdobycie rozległej wiedzy, dzięki czemu są oni przygotowani do przyszłej pracy zawodowej w wielu miejscach takich jak m.in. poradnie, szpitale czy agencje reklamowe. Dodatkowo absolwenci są przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • ośrodki szkolno-wychowawczych
 • fundacje i stowarzyszenia
 • agencje reklamowe i public relations
 • ośrodki badawcze i naukowe

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z publicznych szkół wyższych o długiej tradycji, która oferuje kandydatom ponad 80 kierunków, a w ich ramach wiele specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu wielu różnych dziedzin. Dodatkowym atutem uczelni są również oferowane kursy, praktyki i staże, które umożliwiają studentom zdobycie umiejętności praktycznych, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.

Komentarze (0)