Administracja

Administracja

Administracja – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • prawo finansowe

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza realizowany jest na Wydziale Prawa i Ekonomii. Celem nauki jest ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa co stanowi przygotowanie do zajmowania różnorodnych stanowisk w instytucjach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach administracji rządowej jak i samorządowej.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Administracja samorządowa, Administracja ochrony i kontroli prawnej. Każda realizowana specjalność spełnia zadanie ukierunkowania studenta na przyszłą drogę zawodową; na przykład:

specjalność Administracja ochrony i kontroli prawnej zakłada przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji ustroju organów ochrony prawnej oraz poszczególnych organów pomocy prawnej i pojednawczych, rozstrzygających, i kontrolujących legalność.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:  konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo pracy i prawo urzędnicze, prawo finansowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji mogą wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, biurach poselskich, urzędach miejskich, urzędach pracy.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Edyta, studentka Administracji mówi:

„Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza to najlepsza uczelnia w regionie, a studia na Administracji to pokaźna porcja wiedzy. Studenci nabywają umiejętności z szerokiego zakresu, od znajomości prawa po zarządzanie zasobami ludzkimi. Administracja to kierunek dla ciekawych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytetcie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych,
 • przygotowywania i formułowania opinii prawnych oraz pism procesowych,
 • postępowania karnego,
 • etyki urzędniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Humanisytnczo-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach pozarządowych,
 • administracji prywatnej,
 • placówkach kulturalnych,
 • biurach poselskich,
 • urzędach miejskich,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami obowiązkowymi są: język polski oraz język obcy. Do nich należy dobrać jeden dowolny przedmiot. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne/administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne/administracyjne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne/administracyjne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie im. Jana Długosza 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)