Administracja - Częstochowa

Administracja - Częstochowa

Studia na kierunku administracja w Częstochowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

16.06.2024

Administracja - studia Częstochowa 2024 | woj. śląskie

Administracja w Częstochowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku administracja w Częstochowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego, jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami. W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się przedmiotów takich jak np. logika prawnicza, organizacja i zarządzanie w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, techniki negocjacji i mediacji w administracji czy finanse publiczne i prawo finansowe.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Niektórzy absolwenci administracji znajdują zatrudnienie także w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, dobrze odnajdują się również w roli specjalisty ds. kadr i płac. Ukończenie studiów na tym kierunku daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Administracja Częstochowa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek administracja w Częstochowie

W Częstochowie administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Częstochowie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, dowolny przedmiot, język polski. administracja Toruń - przedmioty maturalne

Uczelnie w Częstochowie stoją przed wymagającym wyzwaniem, polegającym na zakwalifikowaniu i wykształceniu wyłącznie najlepszych przyszłych absolwentów, dzięki czemu branża administracyjna będzie obfitowała w najlepiej wykształconych specjalistów w swojej dziedzinie. Dlatego aby dostać się na opisywany kierunek, powinieneś podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz języka angielskiego i postarać się o uzyskanie jak najwyższego wyniku – tylko w ten sposób zdołasz wyprzedzić grono konkurentów, ubiegających się o jedno z miejsc na wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Częstochowie

Studia na kierunku administracja w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Częstochowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Prawa i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program studiów na Administracji zawiera w sobie niezwykle cenne umiejętności praktyczne, poparte pragmatyczną wiedzą teoretyczną, obsadzającą każdego ze studentów w specyfice zgłębianego kierunku. Z tego względu po ukończeniu Administracji, każdy absolwent, który wykazał się systematycznością i uczciwością podczas edukacji, jest uposażony w konkretne kompetencje, dzięki którym bez trudu wywiąże się z każdego obowiązku, wygenerowanego przez przyszłą ścieżkę kariery.

Studia na kierunku Administracja zapewniają szerokie wykształcenie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych z uwzględnieniem najważniejszych treści kształcenia, wywodzących się z przedmiotów technicznych i ścisłych. Jak sam widzisz, interdyscyplinarność opisywanego kierunku jest widoczna na każdym kroku, a co za tym idzie, jako przyszły student powinieneś odpowiednio się przygotować do zaangażowanego zdobywania wszystkich wiadomości kierunkowych. Lista przedmiotów może się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak niektóre z nich pozostają niezmienne. Na swojej drodze edukacyjnej z dużym prawdopodobieństwem napotkasz:

  • historia administracji,
  • makroekonomia,
  • mikroekonomia,
  • postępowanie administracyjne,
  • prawo cywilne,
  • prawo karne.

 

Jakie są specjalności na administracji w Częstochowie

Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku administracja w Częstochowie: administracja samorządowa, administracja ochrony i kontroli prawnej...

Sprawdź specjalności na administracji w Częstochowie

Ile trwają studia na kierunku administracja w Częstochowie

Studia na kierunku Administracja w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Administracja w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po administracji

Ukończenie tak wszechstronnych, interdyscyplinarnych kierunków kształcenia, jakim niewątpliwie jest Administracja, daje stuprocentową gwarancję znalezienia dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia na arenie międzynarodowej. Administracja zapewnia wysoki poziom edukacji z dziedzin prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz humanistycznych. Przyszli absolwenci sukcesywnie zdobywają dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, ustalaniu określonych wcześniej regulacji prawnych, a także środowiska, etyki i prawa zaplecza urzędniczego.

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji, to po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł szukać zatrudnienia w administracji publicznej i prywatnej, urzędach skarbowych, bankach, firmach leasingowych i innych instytucjach finansowych, szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, sądownictwie, ośrodkach pomocy społecznej, obsłudze klienta, międzynarodowych korporacjach zajmujących się nadzorowaniem prawidłowego przebiegu procesów wytwórczych oraz transportowych, a także służbie cywilnej.

Jako absolwent Administracji w Częstochowie zdobędziesz wachlarz możliwości zawodowych, które pomogą ci dokonać najwłaściwszego wyboru w kwestii rozpoczęcia przyszłej kariery. Aby nie martwić się o szanse na przyjęcie na ten niezwykle przyszłościowy kierunek studiów, już dzisiaj rozpocznij przygotowania do egzaminów i dołóż wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższy wynik.

Jak wygląda rekrutacja na administrację w Częstochowie

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Częstochowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Częstochowie

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Częstochowie

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Częstochowa studia i stopnia

Administracja Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Częstochowa studia stacjonarne

Administracja Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Częstochowie

Studia II stopnia

Administracja w Częstochowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Częstochowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Częstochowie

Studia na kierunku Administracja w Częstochowie są przedmiotem zainteresowania szerokiego grona przyszłych studentów. Większość z nich z pewnością chciałoby się zapoznać z opiniami starszych kolegów na temat przyszłego kierunku.

Aleksandra, absolwentka Administracji w Częstochowie, mówi:

„Już na studiach administracyjnych dostałam kilka bardzo atrakcyjnych propozycji zawodowych, dlatego karierę rozpoczęłam właśnie wtedy. Dzisiaj mam własną firmę, której prowadzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wykształcenie zdobyte na studiach. Gdybym mogła cofnąć czas, niczego bym nie zmieniła.”

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia