Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • genetyka
 • biochemia ogólna i żywności
 • histologia z embriologią
 • kliniczny zarys chorób
 • technologia produkcji potraw dietetycznych

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy oraz umiejętności z obszaru żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób dietozależnych. Istotne jest opanowanie planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności oraz umiejętności oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia.

W gronie zagadnień do zaliczenia znajdują się, między innymi: genetyka, biochemia ogólna i żywności, histologia z embriologią, kliniczny zarys chorób, technologia produkcji potraw dietetycznych, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, organizacjach konsumenckich.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Julia, studentka Dietetyki mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to jedna z największych uczelni i byłoby dziwne, gdybym nie myślała o rekrutacji na nią. Studiuję Dietetykę bo chciałabym w przyszłości zmieniać ludzkie nawyki i dbać o czyjeś zdrowie. Wiem, że tutaj nauczę się tego najlepiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, funkcjonowania i czynności organizmu człowieka,
 • procesów biologiczno-chemicznych na poziomie komórkowym oraz całego organizmu,
 • działania układu pokarmowego oraz rozumienia fizjologii żywienia,
 • identyfikacji problemów żywieniowych,
 • klasyfikacji chorób genetycznych ze względu na sposób dziedziczenia,
 • ułożenia prawidłowej diety dla różnych grup wiekowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • organizacjach konsumenckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Komentarze (0)