Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Podstawą kształcenia jest przygotowanie do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.  

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, jednostkach biznesowych,  instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Ewelina,  studentka I- stopnia Ekonomii mówi:

„Zawsze lubiłam mieć jasny plan swoich działań. Jego częścią były właśnie studia ekonomiczne na dużej i znaczącej uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to najlepsza uczelnia w regionie, więc wybór po prostu nie mógł być inny.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości funkcjonowania rynku oraz roli człowieka w kształtowaniu jego struktur, 
 • projektowania zadań badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • wskazywania przyczyn i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • kierowania zespołem ludzi, dobierania środków i metod pracy,
 • planowania przestrzennego,
 • zarządzania projektami,
 • ewidencji księgowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • w jednostkach biznesowych oraz publicznych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • na stanowisku analityka i doradcy w zakresie gospodarki finansowej,
 • w sferze doradztwa finansowego,
 • w roli konsultanta w jednostkach administracji rządowej,
 • w instytucjach realizujących politykę gospodarczą i społeczną,
 • w jednostkach wspierających podmioty gospodarcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Zarządzania 

Komentarze (0)