Ekonomia UJK

Ekonomia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. Celem nauki jest wykształcenie specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Podstawą kształcenia jest przygotowanie do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.  

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dzielą się na następujące specjalności: Analityk rynku i biznes controlling, Ekonomia przedsiębiorstwa, Ekonomika finansów i bankowości, Ekonomika rynku globalnego, Finanse publiczne i skarbowość, Ekonomika przemysłu i usług, Ekonomika zasobów ludzkich, Gospodarka i administracja publiczna, Gospodarka lokalna i finanse samorządowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, jednostkach biznesowych,  instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Ewelina,  studentka I- stopnia Ekonomii mówi:

„Zawsze lubiłam mieć jasny plan swoich działań. Jego częścią były właśnie studia ekonomiczne na dużej i znaczącej uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to najlepsza uczelnia w regionie, więc wybór po prostu nie mógł być inny.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości funkcjonowania rynku oraz roli człowieka w kształtowaniu jego struktur, 
 • projektowania zadań badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • wskazywania przyczyn i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • kierowania zespołem ludzi, dobierania środków i metod pracy,
 • planowania przestrzennego,
 • zarządzania projektami,
 • ewidencji księgowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdzie zatrudnienie w:

 • w jednostkach biznesowych oraz publicznych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • na stanowisku analityka i doradcy w zakresie gospodarki finansowej,
 • w sferze doradztwa finansowego,
 • w roli konsultanta w jednostkach administracji rządowej,
 • w instytucjach realizujących politykę gospodarczą i społeczną,
 • w jednostkach wspierających podmioty gospodarcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Biletem wstępu na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest konkurs świadectw. Aby przejść go pozytywnie, na maturze należy zdawać:  język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Właśnie te przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Zarządzania 

Komentarze (0)