Ekonomia - Kielce

Ekonomia - Kielce

Ekonomia - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ekonomia - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Ekonomia w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 60 miejsc, a Politechnika Świętokrzyska oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK, PŚk oraz na uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 4000 zł do 4100 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Ekonomia +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Ekonomię w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Uczelnie w Kielcach, na których można podjąć studia ekonomiczne, rok rocznie są oblegane przez tłumy zainteresowanych. Jako że nie sposób przyjąć i wykształcić wszystkich, władze poszczególnych uczelni wprowadziły dość rygorystyczne wymagania, którym sprostają tylko najlepsi.

Jeżeli marzysz o podjęciu Ekonomii, dobrze przygotuj się do zdawania rozszerzonej matury z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego oraz geografii – to właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na większość uczelni. Pamiętaj jednak, że szczegółowe procedury mogą się różnić między ośrodkami akademickimi oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego systematycznie śledź ustalenia zamieszczone na stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA KIELCE STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA KIELCE STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Kielcach

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Kielcach

Niemal wszystkie kierunki studiów w Kielcach można podjąć dwojako – w trybie stacjonarnym lub zaocznym, co umożliwia studentom organizację swojego czasu w najdogodniejszy dla nich sposób. Jaki tryb wybrać, aby wyjść na tym jak najlepiej? Wszystko zależy od osobistych planów na przyszłość, jakie posiada każdy z kandydatów na studia.

Jeżeli chcesz oddać się niemal całkowicie nauce, a codzienne uczęszczanie ne obowiązkowe wykłady i zajęcia nie stanowi dla ciebie problemu, studia stacjonarne powinny okazać się najlepszym wyborem.

Wielu studentów marzy o jak najszybszym rozpoczęciu zdobywania cennego doświadczenia zawodowego i nie chce przy tym rezygnować z edukacji na studiach ekonomicznych. Studia zaoczne będą dla nich najwłaściwsze. Uczestnictwo w weekendowych zjazdach, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu, pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, który można poświęcić na pełnoetatową pracę. Pamiętaj tylko, że decydując się na ten tryb, zobowiązujesz się do uiszczania opłat za czesne.

Ekonomia to, zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, nauka zajmująca się analizą, opisem, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr i usług za pomocą szeroko rozumianego aparatu matematycznego. A jak wiadomo, wszelkie operacje związane z obrotem surowców są nieodłącznym elementem poprawnego funkcjonowania światowej gospodarki i każdego z jej mniejszych elementów. W związku z tym zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na dobrze wykształconych ekonomistów utrzymuje od wielu lat tendencję rosnącą.

Studia ekonomiczne stają się przedmiotem zainteresowania wielu przyszłych maturzystów, którzy marzą o wkroczenie na ścieżkę edukacyjną o takiej specyfice, jaka zapewni im doskonały start w przyszłe życie. Statystyki pokazują, że zarobki ekonomistów nawet na samym początku ich przygody z wyuczonym zawodem, plasują się powyżej średniej krajowej. Dlatego komisje rekrutacyjne każdego roku stają przed niełatwym zadaniem zakwalifikowania kandydatów o najlepszych predyspozycjach, udowodnionych za pomocą wysokich wyników maturalnych.

Kielce są jednym z polskich miast, w których można podjąć Ekonomię. Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Społeczna Akademia Nauk w Kielcach to przykładowe placówki, które zapewnią ci gruntowne przygotowanie ekonomiczne.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Ekonomia należy do kanonu nauk społecznych, jednak oparta jest na analizach i rachunkach matematycznych. Dlatego jednoznaczna kategoryzacja tego kierunku staje się niemożliwa. Każdy ze studentów musi pamiętać, że Ekonomia ma charakter interdyscyplinarny, a nauka jej założeń może okazać się wymagająca. Siatka studiów może się różnić w zależności od uczelni, na jaką się zdecydujesz, jednak prawdopodobnie napotkasz następujące przedmioty:

 • rachunkowość,
 • makroekonomia,
 • ekonometria,
 • statystyka opisowa,
 • podstawy zarządzania,
 • logika matematyczna,
 • prawo gospodarcze,
 • historia ekonomii.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Ekonomia zajmuje zaszczytne miejsca na podium większości rankingów najchętniej wybieranych kierunków studiów w Kielcach. Studia w Kielcach stwarzają szansę na zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności, które umożliwią podjęcie dobrze płatnej pracy, jednak nie każdy kandydat posiada wrodzone predyspozycje do rozpoczęcia danego kierunku studiów.

 

4. Program studiów

Ekonomia jest bardzo ważnym kierunkiem społeczno-gospodarczym, kształcącym ludzi, którzy będą mogli mieć realny wpływ na kształtowanie wielu aspektów życia gospodarczego całego świata. W związku z odpowiedzialnością i znaczeniem dla społeczeństwa, jakie niewątpliwie będą miały wdrażane przez ekonomistów działania, wszystkie uczelnie oferujące ten kierunek muszą dbać o uposażenie każdego z przyszłych absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę kierunkową.

Jako student Ekonomii nauczysz się w poprawny sposób analizować sytuacje finansowe rozmaitych przedsiębiorstw, będziesz w stanie prognozować różne zjawiska gospodarcze, posiądziesz konkretne narzędzia, które umożliwią ci wdrożenie odpowiednich działań na wypadek zaistnienia kryzysu gospodarczego na dowolnej płaszczyźnie.

Specjalności, które ukierunkują cię na dany tor Ekonomii, to:

 • biznes międzynarodowy,
 • handel,
 • przedsiębiorstwa w gospodarce regionalnej,
 • ubezpieczenia społeczne.
Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Kielcach

Studia na kierunku Ekonomia w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku Ekonomia należą do szerokiego grona kierunków, składających się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Pierwszy stopień tego kierunku trwa najczęściej trzy lata i zostaje zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów, którym udało się napisać i obronić pracę, tytułem licencjata.

Drugi stopień edukacji ma charakter studiów magisterskich, trwających dwa lata. Pomimo tego, że wystarczy ukończenie pierwszego ze stopni, aby móc rozpocząć zawodową karierę zgodną z kierunkiem kształcenia, warto rozważyć ukończenie studiów magisterskich z uwagi na nowe, znacznie lepsze perspektywy związane z pracą i zarobkami.

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Kielcach

Absolwenci Ekonomii w Kielcach mogą spodziewać się dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia, bez względu na to, na jaką placówkę ostatecznie się zdecydują. Wielu początkujących ekonomistów postanawia rozpocząć swoją karierę zawodową od rozpoczęcia działalności gospodarczej, co jest dla niektórych najlepszą z możliwych opcji.

Praca w międzynarodowych korporacjach bezpośrednio związanych z operowaniem finansami to również doskonałe miejsce na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a także punkt wyjścia do kroczenia na sam szczyt zawodowych sukcesów.

Ponadto jako absolwent Ekonomii znajdziesz zatrudnienie w/jako:

 • bankach,
 • urzędach skarbowych,
 • placówkach ubezpieczeniowych,
 • służbach finansowych,
 • instytucjach administracji publicznej i prywatnej,
 • przedsiębiorstwach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • księgowości,
 • uczelniach wyższych jako wykładowca.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Kielcach

Wybór kierunku kształcenia powinien być świadomy, a więc dobrze przemyślany. Jeżeli rozważasz Ekonomię, powinieneś zawczasu upewnić się, że jest to kierunek właśnie dla ciebie. Zatem spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań, aby jeszcze lepiej utwierdzić się w dokonywanym wyborze.

 • Lubisz matematykę, a jej nauka nie sprawia ci najmniejszych problemów?
 • Jesteś zainteresowany szeroko pojętymi problemami gospodarczymi świata?
 • Widzisz swoją przyszłość w pragmatycznym zawodzie ekonomisty?

 

Jeśli tak, to prawdopodobnie znajdujesz się we właściwym miejscu. Pamiętaj jednak, że dostanie się na studia ekonomiczne nie należy do najprostszych – szeroka konkurencja zmotywuje cię do osiągnięcia bardzo wysokich wyników maturalnych lub zdobycia jak najlepszych ocen na dyplomie, jeśli aplikujesz na Ekonomię drugiego stopnia. Zatem dla pewności rozpocznij przygotowania do matury już dzisiaj.

Ponadprzeciętnie uzdolnieni powinni wykorzystać swój potencjał i wystartować w jednej z ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych. Zdobycie miejsca na podium to nie tylko słuszny powód do dumy, ale również źródło cennych w procesie rekrutacji punktów, które mogą zaważyć na możliwości rozpoczęcia Ekonomii już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Zarejestrowanie swojej kandydatury poprzez podanie danych osobowych oraz wyników matur lub rezultatu zmagań z poprzednim etapem edukacji wyższej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z wyrażeniem chęci do podjęcia wybranego kierunku studiów. Tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, jeśli oczywiście werdykt okaże się dla ciebie pomyślny, rozpocznij kompletowanie teczki odpowiednich dokumentów.

Terminowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji, ksera świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, formularza aplikacyjnego oraz dowodu osobistego zwieńczy całą procedurę i zapewni ci miejsce na uczelni.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Kielcach

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Kielcach

Renoma, jaką cieszą się studia na kierunku Ekonomia, pochodzi z opinii samych studentów lub absolwentów. Poznanie wypowiedzi starszych kolegów może dostarczyć każdemu z kandydatów wiele cennych informacji, dlatego zdecydowanie warto poznać przynajmniej kilka z nich.

Aleksander, absolwent Ekonomii w Kielcach, mówi:

„Rozpocząłem Ekonomię kilka lat temu z nadzieją na jej szybkie ukończenie. Szczerze mówiąc kierunek ten wybrałem przypadkowo i nie spodobał mi się na samym początku. Jednak po upływie niedługiego czasu zrozumiałem, że Ekonomia to coś, z czym chcę związać swoją przyszłość. Obecnie prowadzę własną firmę, dzięki zdobytej na studiach wiedzy wiem, jak osiągać sukces.”

Kierunki ekonomiczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)