Ekonomia UTH

Ekonomia - Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu to 30 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy pomocnej do zrozumienia zjawisk oraz procesów gospodarczych oraz zrozumienia funkcjonowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działających w ramach krajowych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych. Ekonomia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym to także przygotowanie do gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi.

Studia na kierunku Ekonomia na UTH w Radomiu dzielą się na następujące specjalności: Analityka gospodarcza, Biznes międzynarodowy, Ekonomia menedżerska, Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Gospodarka lokalna i regionalna, Rachunkowość, Zarządzanie jakością i środowiskiem. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, geografia ekonomiczna, ekonometria, prawo, rynki finansowe, rachunkowość finansowa, matematyka.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii na UTH mogą wykorzystać w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych, samorządach lokalnych, czy biurach rachunkowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu opinie? Basia, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Studiuję Ekonomię nie tylko dlatego, że interesuje mnie świat biznesu, przedsiębiorczości i pieniędzy. Ekonomia to kierunek, po którym można zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę. Gwarantem jest uczelnia, na której się studiuje. Dlatego wybrałam Uniwersytet Technologiczno- Humanistycznym w rodzinnym Radomiu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy finansowej,
 • analizy efektywności inwestycji finansowych i budowania portfela inwestycyjnego,
 • zarządzania projektami,
 • modelowania i prognozowania mikroekonomicznego i makroekonomicznego,
 • opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • zasad funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego i bankowego,
 • prowadzenia rachunkowości zarządczej,
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą i rozwój innowacyjności,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • form księgowości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu znajdzie zatrudnienie w:

 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • działach księgowości,
 • biurach maklerskich,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • agencjach ratingowych,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym najważniejszymi przedmiotami są matematyka oraz geografia. Do tego zestawu należy jeszcze dodać dobre wyniki z języka polskiego i języka obcego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Radomiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na kierunek Ekonomia: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów przyporządkowanego do dyscyplin naukowych dziedziny nauk społecznych; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)