Administracja

Administracja

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - kierunki studiów

Administracja  - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2021

Studia na kierunku administracja na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia
 • Prawo cywilne z umowami w administracj
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Demografia
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Administracja kierowany jest do osób, które myślą o karierze zawodowej związanej z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Celem kształcenia jest wyszkolenie nowoczesnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza orzecznictwa sądów, finanse publiczne i prawo finansowe, legislacja administracyjna, elementy prawa karnego procesowego, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie administracyjne, techniki mediacji i negocjacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji w Społecznej Akademii Nauk mogą wykorzystać w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, kancelariach prawnych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Aneta,  studentka Administracji mówi:

„Wybrałam Społeczną Akademię Nauk na swoją uczelnię ze względu na grono wykładowców. Każdy pedagog to praktyk, który może przekazać studentom bardzo wiele wiedzy i własnych doświadczeń. To jest dla mnie najcenniejsze. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Łódź

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • prawa ochrony pracy,
 • zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwie,
 • podstaw kryminalistyki,
 • prawa własności przemysłowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej,
 • organach podatkowych,
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych,
 • kancelariach prawnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)