Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy o miejscu pedagogiki w systemie nauk, zapoznanie z tematem wychowania, nabycie umiejętności diagnozowania wielu potrzeb oraz projektowania działań opiekuńczych i edukacyjnych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: pedagogika społeczna, analiza doświadczeń, socjologia wychowania, psychologia rozwoju człowieka, wiedza o rodzinie, systemy wsparcia dziecka i rodziny, metody pracy z grupą.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki na UW mogą wykorzystać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjno-oświatowych, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, centrach pomocy rodzinie, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach dla ofiar przemocy, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Oliwia, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Studiowanie Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim było moim marzeniem i bardzo się starałam, aby się ono spełniło. Dlaczego tutaj chciałam studiować? Przez tradycję uczelni, wybitne grono wykładowców, prestiż i fakt, że dyplom uzyskany na tej uczelni wiele znaczy na rynku pracy; jest jak przepustka do dobrego zawodu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • procesu uczenia się dorosłych,
 • organizacji kształcenia integracyjnego,
 • wspierania rozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych małych dzieci,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • diagnozowania oraz zaspokajania indywidualnych i szczególnych potrzeb małych dzieci,
 • mechanizmów i uwarunkowań procesów marginalizacji,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • lokalnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • środowiskowych formach pomocy,
 • instytucjach kultury,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • poradniach wspierających dzieci i rodziny,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia. 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Pedagogika należy do grona najpopularniejszych i najczęściej obieranych kierunków kształcenia, zatem należy zdać sobie sprawę z tego, że kandydatów pragnących studiować tę dyscyplinę jest bardzo wielu. To powinno podziałać na nas motywująco i sprawić, że o rekrutacji na studia zaczniemy myśleć znacznie wcześniej przed jej rozpoczęciem.

Docelowe postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po zakończeniu egzaminów dojrzałości i zwykle ma to miejsce w pierwszych dniach czerwca. Na początku, każdy kandydat musi założyć swoje konto w systemie IRK, czy Internetowej Rejestracji Kandydata. Następnie, wprowadza do niego swoje wyniki, wnosi opłatę rekrutacyjną i czeka na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to nic innego jak zestaw dokumentów, bez złożenia których nie możemy zostać pełnoprawnymi studentami. Nawet jeśli dostaniemy się na wymarzony kierunek, a nie złożymy wymaganych dokumentów, nie będziemy mogli cieszyć się z roli studenta pierwszego roku. Co ważne, pomimo tego, iż żyjemy w dobie Internetu i załatwianiu wszystkiego w formie online, dokumenty rekrutacyjne musimy dostarczyć do dziekanatu w formie tradycyjnej, papierowej. Co równie istotne, powinniśmy zrobić to osobiście. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę, lecz w naszym imieniu, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w naszej osobistej teczce rekrutacyjnej? Na przykład:

 • oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa z naszym zdjęciem,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz dowód wpłaty,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne związane są z każdym kierunkiem kształcenia, nawet tym realizowanym w formie studiów stacjonarnych, czyli nieodpłatnych. Jedną z takich opłat jest ta powiązana z uczestnictwem w procesie kwalifikacyjnym i jest ona jednorazowa. Czy czekają nas jeszcze jakieś opłaty? Tak. Po osiągnięciu naszego celu i dołączeniu do grona studentów, będziemy musieli zapłacić za wyrobienie legitymacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Wiadome jest, że każdy maturzysta musi zdawać przedmioty obowiązkowe. Są to: język polski, matematyka i język obcy. Ale czy istnieją przedmioty wymagane w procesie rekrutacyjnym na Pedagogikę? Z racji tego, że jest to dyscyplina humanistyczna to obszar przedmiotów kwalifikacyjnych jest całkiem szeroka. Przedmiotem do wyboru mogą być między innymi: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Kandydaci na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Olimpiady oraz konkursy wiedzy rozumiane są jako ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. W procesie rekrutacji na Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim nie przewiduje się takowych ulg i bonusów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UW

Komentarze (0)