Administracja

Administracja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Administracja - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika prawnicza
 • prawo konstytucyjne
 • prawo wykroczeń
 • postępowanie administracyjne
 • prawo bankowe
 • administracja w krajach europejskich
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • ekonomia

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawłą II to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawłą II proponuje nabycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz uzyskanie wiedzy ekonomicznej. Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to przygotowanie do aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym i stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Studia na kierunku Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizują się bogaty program nauczania, na który składają się następujące przedmioty: logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo wykroczeń, postępowanie administracyjne, prawo bankowe, administracja w krajach europejskich, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, ekonomia, etyka urzędnicza, marketing w działalności gospodarczej, prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej, prawo cywilne z umowami w administracji, kontrola administracji publicznej, zarządzanie informacją w administracji publicznej, zarys prawa kanonicznego, administracja stanu cywilnego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji na KUL mogą wykorzystać w urzędach i izbach skarbowych, izbach celnych, urzędach gmin, starostwach, instytucjach niepublicznych, organizacjach społecznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Jola, studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Pochodzę z Lublina i gdy myślałam o swojej edukacji, to nigdy nie przyszło mi do głowy, aby ubiegać się o miejsce na innej uczelni niż Katolicki Uniwersytet Lubelski. To najlepsza szkoła wyższa w regionie, z ogromnym prestiżem, więc studiowanie na niej to olbrzymia satysfakcja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych i prawnych,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • zasad ustroju politycznego państwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji,
 • organizowania i kierowania zespołami,
 • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach regionalnych i lokalnych funkcjonujących w obszarach transgranicznych,
 • urzędach administracji samorządowej miast, gmin wiejskich, powiatów i województw.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia KUL w Stalowej Woli

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / prawnicze w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne / prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Admnistracji KUL

Komentarze (0)