Ekonomia

Ekonomia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Ekonomia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia gospodarcza
 • analiza matematyczna
 • polityka innowacyjności
 • algebra liniowa
 • metodologia nauk ekonomicznych
 • statystyka opisowa
 • podstawy bankowości
 • finanse lokalne
 • technologie analityczne w pracy ekonomisty

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada przygotowanie do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych. Nauka skoncentrowana jest na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, prezentowanych tak w makro- jak i mikroskali, jak też w przekroju krajowym i międzynarodowym.

Studia na kierunku Ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się szerokim programem kształcenia, a w siatce zajęć odnajdziemy między innymi takie przedmioty jak: geografia gospodarcza, analiza matematyczna, polityka innowacyjności, algebra liniowa, metodologia nauk ekonomicznych, statystyka opisowa, podstawy bankowości, finanse lokalne, technologie analityczne w pracy ekonomisty, współczesne trendy rozwojowe w gospodarce, przywództwo w biznesie, rozwój lokalny i regionalny, ekonomia integracji europejskiej, statystyka opisowa, matematyka finansowa, efektywność projektów inwestycyjnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii na KUL mogą wykorzystać stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i  jednostkach administracji gospodarczej. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski opinie? Łukasz, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Studiuję Ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, aby zdobyć najlepsze wykształcenie w dziedzinie, która wciąż należy do najpopularniejszych. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesami finansowymi podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenia analizy procesów finansowych zachodzących w skali całej gospodarki,
 • analizowania sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia rachunkowości. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankowości,
 • sektorze MSP,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Komentarze (0)