Ekonomia - Lublin

Ekonomia - Lublin

Studia na kierunku ekonomia w Lublinie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Praca socjalna - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku praca socjalna - studia online

Pokaż więcej

10.01.2024

Ekonomia studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Ekonomia w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ekonomii w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 3610 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UP wyniósł 120,6 punktu.

Ekonomia - Lublin
Studia na kierunku ekonomia w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Lublinie rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 29 lutego 2024 r. | Ekonomia Lublin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, bowiem dziedzina ta łączy w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku mogą kształcić się na takich specjalizacjach jak m.in.: ekonomia sprzedaży, inwestycje kapitałowe czy biznes internetowy. Wielowymiarowa wiedza zdobywana przez studentów kierunku ekonomia ułatwia odnalezienie się na wymagającym rynku pracy. W programie kształcenia student może spotkać się z przedmiotami takimi jak: makroekonomia, podstawy marketingu, gospodarka światowa, podstawy przedsiębiorczości, gospodarka regionalna itd.

Absolwenci ekonomii mogą poszukiwać zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy bankach. Ekonomista znajdzie pracę w firmach z każdej branży, ponieważ ich wiedza i analityczny umysł przydatne są także w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentom założenie własnej działalności gospodarczej w postaci np. własnego biznesu lub firmy zajmującej się konsultacjami gospodarczymi.


Uczelnie

W Lublinie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychKatolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Lubelskiej Akademii WSEI, Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3610 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Lublinie >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Lublinie?

Studia ekonomiczne w Lublinie w obecnych czasach nieustannie zyskują na popularności, ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponieważ jest to jeden z najbardziej modnych, a także potrzebnych kierunków studiów, na jedno miejsce jest wielu kandydatów.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, język obcy.

By znaleźć się na liście przyjętych, zadbaj o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów, zdawanych najlepiej na poziomie rozszerzonym. Są to przede wszystkim: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biologia. Uczelnie w Lublinie ustalają indywidualne wymogi rekrutacyjne. Informacje znajdziesz na stronach internetowych.

 

Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kandydaci na ekonomia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w rekrutacji 2024/2025 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych: języka obcego nowożytnego oraz geografii albo historii, albo matematyki, albo wiedzy o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku ekonomia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami z jednego przedmiotu maturalnego – języka polskiego. dowiedz się więcej

Ekonomia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na ekonomii na Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2024/2025, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić język polski, język ojczysty, matematyka, język obcy nowożytny, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia. dowiedz się więcej

 

 

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Lublinie

Studia na kierunku ekonomia w trybie stacjonarnym oferują trzy uczelnie publiczne w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Możliwość nauki na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku ekonomia proponują następujące uczelnie prywatne:

 • Lubelska Akademia WSEI

Ponadto ekonomię w ramach specjalności na pracy socjalnej można studiować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Lublinie

Studia bezpłatne na kierunku ekonomia oferują trzy uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na ekonomii znaleźć można w ofercie uczelni prywatnej w Lublinie – Lubelskiej Akademii WSEI.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Lublinie

Studia niestacjonarne są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki waha się od 3610 do 3800 zł. ceny - ekonomia Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z uczelni w Lublinie nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia bezpłatnych studiów niestacjonarnych na ekonomii. Naukę na tym kierunku bezpłatnie można rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W ramach nauczania na kierunku ekonomia studenci nauczą się analizowania problemów ekonomicznych z zastosowaniem technik jakościowych i ilościowych. Ponadto poznają zasady dokonywania analizy finansowej oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe oraz przygotowywać sprawozdania finansowe.

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 140 mniej niż rok wcześniej).

Wśród lubelskich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ponad 2 osoby na miejsce).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, działach finansowych firm i korporacji czy firmach doradczych i konsultingowych.

Absolwenci studiów ekonomicznych w Lublinie posiadają horyzontalną wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz umiejętności, które przysłużą się prowadzeniu obrotu handlowego i wszechstronnych analiz informacji w celu racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych. Absolwenci zdobywają stabilne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, jednostkach samorządowych w kraju i za granicą, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, niejednokrotnie zakładają także własną działalność gospodarczą.

Absolwenci potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności firm istniejących, a także formułowania zaleceń, które sprzyjają rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów ekonomicznych zapewniają studentom dynamiczne wejście we współczesny rynek pracy.

 
Program studiów i przedmioty
W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • bankowość i ubezpieczenia,
 • matematy,
 • mikroekonomia,
 • podstawy zarządzania,
 • podstawy marketingu,
 • gospodarkę regionalną,
 • kreowanie przedsiębiorczości
 • i wiele innych.
Kierunki studiów w Lublinie takie jak ekonomia oferują także ciekawe specjalności, na przykład: przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, biznes międzynarodowy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, handel. Każda uczelnia w Lublinie ma swoją ofertę specjalizacyjną, jednak warto je śledzić na stronach internetowych, ponieważ specjalności się zmieniają, a ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów.
Absolwenci kierunku ekonomia w Lublinie potrafią przeanalizować problemy podmiotów gospodarujących na podstawie podstawowej wiedzy teoretycznej. Prognozują zjawiska gospodarcze, posługując się przy tym metodami i narzędziami statystyczno-ekonomicznymi. Analizują sytuacje finansowe przedsiębiorstw, a także potrafią zaproponować konkretne rozwiązania na poziomie operacyjnym w przypadku problemów gospodarczych.
Praktyczne umiejętności sprowadzają się zwłaszcza do wykorzystywania języków obcych nowożytnych, które na studiach ekonomicznych są zgłębiane, a także do prowadzenia obrotów handlowych. Wszechstronne, gruntowne wykształcenie zapewnia absolwentom dynamiczne wejście na rynek pracy, który nieustannie zabiega o specjalistów z dziedzin ekonomicznych.
 

Ile punktów na ekonomię w Lublinie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 120,6 punktu.

czytaj dalej progi na ekonomię w Lublinie

 

Ile osób na miejsce na ekonomię w Lublinie

Ekonomia w Lublinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Lublinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ubiegało się prawie 3 kandydatów na jedno miejsce.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci ekonomii szkolą się w zakresie np.: kierowania małą i średnią firmą; pełnienia roli kierowniczej w organizacji; prowadzenia analiz rynku gospodarczego; prognozowania zjawisk ekonomicznych; zarządzania inwestycjami kapitałowymi; postępowania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in. statystyce, ekonometrii, rachunkowości i finansom przedsiębiorstw czy komunikacji w biznesie.

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwenci mogą pracować w różnych sektorach gospodarki, takich jak np. bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, rachunkowość, konsulting, administracja publiczna, a także w organizacjach międzynarodowych. Osoby, które ukończyły ekonomię, są również kompleksowo przygotowane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ekonomiści potrafią np.: interpretować przyczyny oraz prognozować przebieg i skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie; wyceniać wartość ekonomiczną podmiotów gospodarczych i projektów biznesowych; diagnozować zdarzenia i zjawiska w mediach ekonomicznych firmy i jej otoczenia; rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne w instytucjach.

 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 114 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3610 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek ekonomia - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie mają odgórnie ustalają limit miejsc na każdy z kierunków studiów – podobnie dzieje się na kierunku ekonomia. 

Jak wybierani są przyszli studenci na ekonomię? Kandydaci wybierani są na podstawie konkursu świadectw. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ekonomię w Lublinie to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 114
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Ekonomia w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna, w przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie od tego czy uczelnia jest publiczna czy prywatna – wymagane jest czesne.

Ceny mogą się różnic na poszczególnych uczelniach, jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ekonomia studia w Lublinie - ceny 2023:

 • Lubelska Akademia WSEI: od 3610 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty opublikowania osób zakwalifikowanych na ekonomię w Lublinie ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelni. Gdzie znaleźć wynik? Kandydaci informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim indywidualnym profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na ekonomię kandydaci muszą złożyć komplet dokumentów, który pozwoli im na znalezienie się na ostatecznej liście studentów w październiku.  

Jak i gdzie złożyć dokumenty rekrutacyjne? Kandydaci najczęściej musza osobiście złożyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jest to świetna opcja dla osób, które nie mogą w wyznaczonym terminie pojawić się na uczelni.

Przyszli studenci muszą pamiętać, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni.

Co, jeśli się spóźnią lub nie mogą w określonym terminie dostarczyć dokumentów? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. Rozwiązaniem jest wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Kierunek ekonomia w Lublinie to bardzo interesująca dziedzina nauki, która cieszy się niesłabnącą popularnością.

Marta, studentka drugiego roku studiów magisterskich, tłumaczy:

To bardzo szeroka dziedzina nauki i tak naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości. Na aktualnej specjalności zajmuję się ekonomią międzynarodową. Jest bardzo ciekawie, zwłaszcza dla osób, które faktycznie są zainteresowani światem ekonomistów. Jeśli też tak masz, polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Lublin studia i stopnia

Ekonomia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Lublin studia stacjonarne

Ekonomia Lublin studia niestacjonarne

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Lublinie na których jest kierunek EKONOMIA

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie