Zarządzanie Politechnika Gdańska

Zarządzanie – Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska to 32 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Celem kształcenia jest poznanie zasad ekonomii, finansów, prawa oraz marketingu. Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej to połączenie wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

Studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności:  Zarządzanie organizacją, Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach, Przedsiębiorczość i marketing, Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: badania operacyjne, analiza finansowa, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, logistyka.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych; ponadto, w biurach administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie, instytucjach finansowych i doradczych, firmach ubezpieczeniowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Gdańska opinie? Dawid, student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studiowanie Zarządzania to coś znacznie więcej niż nauka ważnych zagadnień. To także rozwój własnego charakteru, umiejętności, które możemy wykorzystać w życiu zawodowym. Studiuję na Politechnice Gdańskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze chciałem mieszkać w Gdańsku bo uwielbiam to miasto; jego klimat i architekturę, a po drugie, Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w kraju. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji,
 • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji,
 • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 • komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych środków komunikacji i prezentacji multimedialnych,
 • stosowanie metod i narzędzi analitycznych w kształtowaniu podstawowej strategii przedsiębiorstwa,
 • pracy w zespole.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Zarządzanie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • biurach consultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • szkolnictwie,
 • handlu i przemyśle rolno-spożywczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej jest matematyka. Warto także postarać się o jak najlepszą ocenę z języka obcego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

Politechnika Gdańska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Komentarze (0)