Zarządzanie

Zarządzanie

Politechnika Gdańska - kierunki studiów

Zarządzanie – Politechnika Gdańska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Gdańskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • badania operacyjne
 • analiza finansowa
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie strategiczne
 • makroekonomia
 • logistyka

 

Politechnika Gdańska to 32 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie zasad ekonomii, finansów, prawa oraz marketingu. Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej to połączenie wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: badania operacyjne, analiza finansowa, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, logistyka.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych; ponadto, w biurach administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie, instytucjach finansowych i doradczych, firmach ubezpieczeniowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Gdańska opinie? Dawid, student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studiowanie Zarządzania to coś znacznie więcej niż nauka ważnych zagadnień. To także rozwój własnego charakteru, umiejętności, które możemy wykorzystać w życiu zawodowym. Studiuję na Politechnice Gdańskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze chciałem mieszkać w Gdańsku bo uwielbiam to miasto; jego klimat i architekturę, a po drugie, Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w kraju. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji,
 • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji,
 • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 • komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych środków komunikacji i prezentacji multimedialnych,
 • stosowanie metod i narzędzi analitycznych w kształtowaniu podstawowej strategii przedsiębiorstwa,
 • pracy w zespole.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Zarządzanie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • biurach consultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • szkolnictwie,
 • handlu i przemyśle rolno-spożywczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

Politechnika Gdańska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Komentarze (0)