Psychologia UW

Psychologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Psychologii. Celem kształcenia jest uzyskanie głębokiej wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie umiejętności warsztatu psychologa.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Neuropsychologia kliniczna, Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, Psychoterapia, Psychologia zdrowia i rehabilitacji, Psychologia sądowa, Psychologia organizacji i pracy, Psychologia ekonomiczna, Psychologia wychowawcza stosowana, Psychometria, Wspieranie rozwoju osobowości. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Neuropsychologia kliniczna zakłada przygotowanie studentów do diagnostyki, terapii i rehabilitacji procesów poznawczych, do jakich dochodzi np. w wyniku uszkodzenia mózgu lub zmian organicznych.

Specjalność Psychologia kliniczna dziecka i rodziny to przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Studenci otrzymują do wyboru trzy ścieżki rozwoju: Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi, Terapia rodzin, Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego.

Specjalność Psychoterapia przygotowuje studentów do zawodu psychoterapeuty lub psychologa klinicznego, zajmującego się diagnozą zaburzeń psychicznych, pomocą psychologiczną i psychoterapią.

Specjalność Psychologia zdrowia i rehabilitacji zakłada uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami ro­zwojowymi oraz ich rodzinom. Studenci w toku nauki odbywają kurs języka migowego.

Specjalność Psychologia sądowa przygotowuje do współpracy z policją oraz wymiarem sprawiedliwości w zakresie psychologii kryminalistycznej, penitencjarnej oraz orzecznictwa w prawie rodzinnym i cywilnym.

Specjalność Psychologia organizacji i pracy to nauka zarządzania ludźmi, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, badania warunków pracy.

Specjalność Psychologia ekonomiczna to wiedza z zakresu mechanizmów zachowań konsumenckich i zakupowych. Studenci uczą się jak wspomagać marketingowe i ekonomiczne procesy decyzyjne.

Specjalność Psychologia wychowawcza stosowana zakłada naukę diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo czy mediacje rodzinne.

Specjalność Psychometria polega na przekazaniu wiedzy na temat procedur konstruowania narzędzi oraz adaptowania i stosowania istniejących już reguł diagnostycznych w badaniach psychologicznych.

Specjalność Wspieranie rozwoju osobowości zakłada przygotowanie do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia procesów, psychologia emocji i motywacji, standardowe techniki diagnostyczne, wywiad i rozmowa psychologiczna, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii na UW mogą wykorzystać w poradniach, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych, przedszkolach.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Psychologii mówi:

„Studiowanie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim zawsze było moim marzeniem. Wiele słyszałam o tej uczelni, o jej prestiżu i dobrym imieniu. Słowem, to było miejsce dla mnie. Studiując tutaj wiem, że po otrzymaniu dyplomu nie zniknę na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania konfliktów,
 • diagnozy trudności szkolnych,
 • analizy materiału klinicznego,
 • mechanizmów i metod rozwoju osobowości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • ośrodkach zdrowia,
 • policji,
 • więziennictwie,
 • szpitalach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się: język polski, matematyka, wybrany język obcy oraz przedmiot do wyboru, spośród między innymi: biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, fizyki. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Psychologii UW

Komentarze (0)