Psychologia

Psychologia

Psychologia

22.03.2022

Psychologia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Psychologia nastawiony jest na pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. W harmonogramie nie brakuje zajęć dotyczących między innymi biologicznych mechanizmów zachowania, psychologii rozwoju człowieka, psychologii emocji i motywacji, czy psychologii osobowości. Co ważne, istotnym elementem nauki jest rozwijanie wrażliwości na odmienność i różnorodność ludzi, a jej interdyscyplinarny charakter rozwija ponadto otwartość na różne poglądy i idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się wiedzą na temat różnych sposobów opisywania i wyjaśniania zachowania. Stają się specjalistami przygotowanymi do pracy na rzecz drugiego człowieka. Co ciekawe, pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w różnych miejscach, nie tylko poradniach psychologicznych, czy ośrodkach psychoterapeutycznych, lecz również w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia, czy oświacie.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • psychologia procesów
 • psychologia emocji i motywacji
 • standardowe techniki diagnostyczne
 • wywiad i rozmowa psychologiczna
 • psychologia osobowości
 • psychologia różnic indywidualnych

 

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie głębokiej wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie umiejętności warsztatu psychologa.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia procesów, psychologia emocji i motywacji, standardowe techniki diagnostyczne, wywiad i rozmowa psychologiczna, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii na UW mogą wykorzystać w poradniach, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych, przedszkolach.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Psychologii mówi:

„Studiowanie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim zawsze było moim marzeniem. Wiele słyszałam o tej uczelni, o jej prestiżu i dobrym imieniu. Słowem, to było miejsce dla mnie. Studiując tutaj wiem, że po otrzymaniu dyplomu nie zniknę na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Warszawa

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania konfliktów,
 • diagnozy trudności szkolnych,
 • analizy materiału klinicznego,
 • mechanizmów i metod rozwoju osobowości,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • etyki zawodu psychologa,
 • biologicznych podstaw zachowania,
 • psychologii środowiskowej,
 • psychometrii stosowanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • ośrodkach zdrowia,
 • policji,
 • więziennictwie,
 • szpitalach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Pomimo tego, że rekrutacja na studia rozpoczyna się wiosną, to o samym procesie należy pomyśleć znacznie wcześniej. Dlaczego? Aby świadomie wybrać kierunek kształcenia i określić przedmioty maturalne, dzięki którym będziemy mogli przystąpić do rekrutacji. Nie trzeba być ekspertem do spraw nauki, aby zauważyć, że liczba kandydatów na studia rośnie, zwłaszcza na tak prestiżowej uczelni jaką jest Uniwersytet Warszawski. Jaki płynie z tego wniosek? Im wcześniej zasięgniemy informacji, tym lepiej się przygotujemy.

Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim to kierunek, który realizowany jest bez podziału na pierwszy i drugi stopień. Podział natomiast występuje w procesie rekrutacyjnym, który ma zazwyczaj ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy, kto został zakwalifikowany na studia na kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim musi złożyć odpowiednie dokumenty. Co ważne, pomimo tego, iż sama rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, dokumenty musimy złożyć w formie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to stały element ubiegania się o przyjęcie na studia i Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim nie jest wyjątkiem. Czy to jedyna opłata? Kolejną będzie ta związana z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, jeśli dostaniemy się na pierwszy rok. Co ważne, potwierdzenie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Psychologia to kierunek, który należy do grona dyscyplin humanistycznych, ale nie oznacza to, że aby dostać się na pierwszy rok należy przyłożyć się wyłącznie do tej grupy przedmiotów. Warunki rekrutacyjne na omawiany przez nas kierunek są dość szerokie, zatem każdy otrzymuje szansę studiowania, niezależnie od tego czy charakteryzuje się lepszą pamięcią do dat i wydarzeń, czy może lepszą sprawnością liczenia. Co ważne, startując na studia stacjonarne wybrany przedmiot, nazywany również dodatkowym, musi być zdawany na poziomie rozszerzonym!

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych konkursach i olimpiadach wiąże się nie tylko z nagrodami, ale także wzmożoną nauką, która może procentować również w procesie rekrutacji na studia. Laureaci oraz finaliści takich zawodów otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy. Jakie konkursy brane są pod uwagę w naborze na Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)