Psychologia

Psychologia

Psychologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie głębokiej wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie umiejętności warsztatu psychologa.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia procesów, psychologia emocji i motywacji, standardowe techniki diagnostyczne, wywiad i rozmowa psychologiczna, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii na UW mogą wykorzystać w poradniach, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych, przedszkolach.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Psychologii mówi:

„Studiowanie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim zawsze było moim marzeniem. Wiele słyszałam o tej uczelni, o jej prestiżu i dobrym imieniu. Słowem, to było miejsce dla mnie. Studiując tutaj wiem, że po otrzymaniu dyplomu nie zniknę na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania konfliktów,
 • diagnozy trudności szkolnych,
 • analizy materiału klinicznego,
 • mechanizmów i metod rozwoju osobowości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • ośrodkach zdrowia,
 • policji,
 • więziennictwie,
 • szpitalach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się: język polski, matematyka, wybrany język obcy oraz przedmiot do wyboru, spośród między innymi: biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, fizyki. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Pomimo tego, że rekrutacja na studia rozpoczyna się wiosną, to o samym procesie należy pomyśleć znacznie wcześniej. Dlaczego? Aby świadomie wybrać kierunek kształcenia i określić przedmioty maturalne, dzięki którym będziemy mogli przystąpić do rekrutacji. Nie trzeba być ekspertem do spraw nauki, aby zauważyć, że liczba kandydatów na studia rośnie, zwłaszcza na tak prestiżowej uczelni jaką jest Uniwersytet Warszawski. Jaki płynie z tego wniosek? Im wcześniej zasięgniemy informacji, tym lepiej się przygotujemy.

Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim to kierunek, który realizowany jest bez podziału na pierwszy i drugi stopień. Podział natomiast występuje w procesie rekrutacyjnym, który ma zazwyczaj dwie tury. Dlaczego? Aby dać szansę tym, którzy nie zakwalifikują się na studia w pierwszym etapie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Każdy, kto został zakwalifikowany na studia na kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim musi złożyć odpowiednie dokumenty. Co ważne, pomimo tego, iż sama rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, dokumenty musimy złożyć w formie papierowej!

W naszej teczce dokumentów muszą się znaleźć:

 • - oryginał, bądź odpis świadectwa dojrzałości albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 rokiem,
 • - ankieta osobowa ze zdjęciem, podpisana przez kandydata,
 • - podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • - dowód wniesienia opłaty,
 • - zaświadczenie potwierdzające udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne to stały element ubiegania się o przyjęcie na studia i Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim nie jest wyjątkiem. Czy to jedyna opłata? Kolejną będzie ta związana z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, jeśli dostaniemy się na pierwszy rok. Co ważne, potwierdzenie wniesienia opłat należy dostarczyć do dziekanatu w tradycyjnej, papierowej formie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Psychologia to kierunek, który należy do grona dyscyplin humanistycznych, ale nie oznacza to, że aby dostać się na pierwszy rok należy przyłożyć się wyłącznie do tej grupy przedmiotów. Warunki rekrutacyjne na omawiany przez nas kierunek są dość szerokie, zatem każdy otrzymuje szansę studiowania, niezależnie od tego czy charakteryzuje się lepszą pamięcią do dat i wydarzeń, czy może lepszą sprawnością liczenia. Co ważne, startując na studia stacjonarne wybrany przedmiot, nazywany również dodatkowym, musi być zdawany na poziomie rozszerzonym!

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Studia w Warszawie to marzenie wielu kandydatów. Aby dostać się na najważniejszą stołeczną uczelnię należy pokazać, że jest się przygotowanym do bycia studentem. W jaki sposób zrobić to najskuteczniej? Zdawać przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym i zdobywać punkty.

Przykładowy sposób przeliczania punktów na studia stacjonarne prezentuje się następująco:

Wynik ogólny = (język polski rozszerzony x 1 x 0,2) + (język obcy nowożytny rozszerzony x 1 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,40).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Uczestnictwo w różnorodnych konkursach i olimpiadach wiąże się nie tylko z nagrodami, ale także wzmożoną nauką, która może procentować również w procesie rekrutacji na studia. Laureaci oraz finaliści takich zawodów otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy. Jakie konkursy brane są pod uwagę w naborze na Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim?

Maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego otrzymują laureaci i finaliści:

 • - Olimpiady Astronomicznej,
 • - Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • - Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • - Olimpiady Przedsiębiorczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Psychologii UW

Komentarze (0)