Prawo

Prawo

Prawo – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika prawnicza
 • prawa człowieka i obywatela
 • prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne

 

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przygotowanie do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe, jak również przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej. Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to poznanie wielu dyscyplin, wśród których znajdują się: dyscypliny ogólne, dyscypliny historyczne oraz dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej przedmioty ogólne i kierunkowe. W gronie tych pierwszych występują, między innymi: logika prawnicza, prawa człowieka i obywatela, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne. Do przedmiotów kierunkowych zaliczane są takie zagadnienia jak: prawo rodzinne i spadkowe, prawo handlowe, doktryny polityczno-prawne, kryminalistyka, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo materialne Unii Europejskiej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Prawa na Uniwersytecie Warszawskiego mogą wykorzystać w administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach administracji europejskiej, działach prawnych, czy działach analitycznych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Prawa mówi:

„Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania państwa,
 • praw człowieka i obywatela,
 • ewolucji ustrojów państwowych i instytucji prawnych,
 • podstaw prawnych Unii Europejskiej,
 • socjologii prawa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • instytucjach administracji europejskiej,
 • działach prawnych,
 • działach analitycznych,
 • policji,
 • wojsku,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Każdy kandydat na studia powinien trzymać się określonych zasad. W przypadku kandydatów na kierunek Prawo wydaje się to jeszcze istotniejsze i bardziej wyraźnie. Nie od dzisiaj wiadomo, że Prawo należy do grona najtrudniejszych i najbardziej wymagających kierunków kształcenia; na szczęście postępowanie kwalifikacyjne jest bardzo proste i nikt nie powinien mieć z nim żadnych kłopotów.

Proces rekrutacyjny startuje zazwyczaj na początku czerwca i rozpoczyna się od założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Następnie, należy opłacić swoją rekrutację oraz wprowadzić uzyskane wyniki. Co ważne, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat zakwalifikowany na studia musi złożyć odpowiednie dokumenty. Co ważne, dokumenty te muszą być w formie papierowej, zatem należy udać się najlepiej osobiście. A co wtedy, jeśli nie możemy tego zrobić? W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Pierwszą i najważniejszą opłatą jest opłata rekrutacyjna, którą ponosimy za jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów. Opłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na kierunek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Czy to jedyna opłata ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Prawo na Uniwersytecie Warszawskim spotykamy się wyłącznie z przedmiotami wymaganymi. Oprócz, standardowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego, należy dodać te z puli dodatkowej. Mogą to być: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, bądź szereg języków obcych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia otrzymują finaliści i laureaci następujących olimpiad...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UW

 

Komentarze (0)