Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prawidłowego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit. Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym to przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach administracyjnych czy finansowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w firmach doradczych, instytucjach pośrednictwa pracy, administracji państwowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Małgosia, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to taki kierunek, który wtłacza mnóstwo wiedzy, ale także rozbudowuje charakter i osobowość, uczy konkretnych zachowań i wyjść z różnych sytuacji. Wybrałam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie bo proponuje mnóstwo ciekawych specjalności, które nakierowują na odpowiednią drogę zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości i sprawozdawczości,
 • statystycznej analizy danych,
 • zarządzania współczesnymi organizacjami,
 • negocjacji,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • motywowania pracowników,
 • analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • firmach konsultingu personalnego,
 • instytucjach administracji państwowej,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie

Studia na Wydziale Finansów i Prawa UE w Krakowie

Komentarze (0)