Budownictwo AGH

Budownictwo – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza to powszechnie znana, krakowska uczelnia techniczna. Jednym z oferowanych kierunków kształcenia jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Budownictwo w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie realizowany jest na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, czy też tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym. Budownictwo w Akademii Górniczo- Hutniczej to także nauka kierowania zespołami i firmą budowlaną.

Studia na kierunku Budownictwo w AGH, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Geotechnika i budownictwo specjalne, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych. Każda realizowana specjalność przekazuje wiedzę z konkretnego zakresu, a co za tym idzie nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową.

Specjalność Geotechnika i budownictwo specjalne obejmuje szeroki zakres zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z badaniem ośrodka skalnego i gruntów oraz projektowaniem i wykonawstwem złożonych budowli i obiektów inżynierskich odpornych na statyczne i dynamiczne deformacje terenu.

Specjalność Inżynieria przedsięwzięć budowlanych to, przede wszystkim, nabycie umiejętności w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych.

Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie zakłada przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi.

Specjalność Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych to przygotowanie w zakresie współczesnych metod renowacji obiektów budowlanych ich modernizacji, napraw i modernizacji a także rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Budownictwo nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie dziedziny jak: wytrzymałość materiałów, technologia betonu, fizyka skał i gruntów, hydraulika, budownictwo podziemne, ocena energetyczna budynków. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w AGH mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, organizacjach zarządzających przedsięwzięciami budowlanymi, instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, biurach konserwatorskich.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie opinie? Paweł, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Studiowanie Budownictwa w Akademii Górniczo- Hutniczej na pewno różni się od studiowania tego samego kierunku na innych uczelniach. Wybór specjalności, programy, drogi edukacyjne. To wszystko sprawia, że AGH to świetna uczelnia i nie zamieniłbym jej na żadną inną.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • technik komputerowych wspomagających zarządzanie w budownictwie,
  • opracowywania i realizacji programów badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach projektowych,
  • biurach konserwatorskich,
  • przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego,
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dołączyć do procesu rekrutacji na studia na kierunku Budownictwo w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie należy dobrze radzić sobie z takimi przedmiotami jak: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia. Warto do tego zestawu dodać jeszcze język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

AGH kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH 

Komentarze (0)