Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia człowieka
 • biochemia ogólna i żywności
 • immunologia
 • ochrona zdrowia
 • chemia żywności
 • poradnictwo dietetyczne
 • psychologia kliniczna
 • dietoterapia
 • żywienie osób starszych

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najpopularniejszych szkół wyższych, mogąca pochwalić się bogatą ofertą dydaktyczną. Składa się na nią kierunek Dietetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, czy alergie pokarmowe. Dietetyka w SGGW to zbiór wielu dziedzin, wśród których wymienić można: dietetykę pediatryczną, diagnostykę laboratoryjną, czy toksykologię żywności.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi takie zagadnienia jak: anatomia człowieka, biochemia ogólna i żywności, immunologia, ochrona zdrowia, chemia żywności, poradnictwo dietetyczne, psychologia kliniczna, dietoterapia, żywienie osób starszych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Dietetyki w SGGW mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, poradniach chorób metabolicznych, placówkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych.

Rekrutacja na studia to czas, w którym zadajemy wiele pytań i staramy się rozwiać jak najwięcej wątpliwości. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Daria, studentka Dietetyki mówi:

„Świat się zmienia, a wraz z nim następują zmiany w nas samych, w naszych przyzwyczajeniach, czynnościach, działaniach. Niestety, coraz więcej osób zapomina, że prawidłowe odżywianie to podstawa zdrowia. Studiuję Dietetykę na SGGW, aby pomagać innym w tej materii.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • poradnictwa żywieniowego i dietetycznego,
 • profilaktyki chorób dietozależnych,
 • planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • oceny stanu odżywienia,
 • organizacji produkcji potraw,
 • dokonania oceny jakości żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w SGGW w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych,
 • poradniach chorób metabolicznych i chorób przewodu pokarmowego,
 • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych,
 • placówkach sportowych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Dietetyka jest kierunkiem, który coraz częściej i mocniej przykuwa uwagę kandydatów na studia. Efektem dużego zainteresowania tą dziedziną jest rosnąca liczba osób, które marzą o otrzymaniu indeksu. Wyścig o miano studenta Dietetyki SGGW rozpoczyna się w pierwszych dniach czerwca, kiedy to otwierane jest postępowanie kwalifikacyjne. Każdy może wziąć w nim udział zakładając indywidualne konto w specjalnym systemie internetowym o skrócie SOK, czyli Systemie Obsługi Kandydatów. Po założeniu konta kandydaci wybierają kierunek, zgłaszają chęć ubiegania się o miejsce na liście przyjętych, dokonują opłat rekrutacyjnych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dokumenty składają tylko kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, czyli ich status w systemie SOK został zmieniony na „możesz składać dokumenty”. Komplet wymaganych dokumentów składa się w Biurze Spraw Studenckich SGGW w terminach podanych w kalendarium rekrutacji. Dokumentami rekrutacyjnymi są ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje każdy kandydat. Należy ją wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Głównymi przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunek Dietetyka są biologia i chemia. Naturalnie, nie zwalnia to maturzystów z osiągnięcia jak najlepszych wyników z matematyki, języka polskiego i języka obcego. Warto przypomnieć, że grono kandydatów na kierunek rośnie z każdym rokiem i aby mieć pewność dostania się na studia trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Zapewne niejeden kandydat zastanawia się, w jaki sposób przeliczane są punkty z matury?   W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są według następującego wzoru ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Dietetyka brane są pod uwagę różnorodne olimpiady i konkursy wiedzy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Komentarze (0)