Informatyka

Informatyka

Informatyka – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • programowanie obiektowe
 • sieci komputerowe
 • matematyka dyskretna
 • systemy operacyjne
 • metody numeryczne
 • złożoność obliczeniowa
 • programowanie współbieżne i rozproszone

 

Uniwersytet Warszawski to szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. W bogatej ofercie edukacyjnej znajduje się Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntowej wiedzy oraz rozwinięcie wielu umiejętności informatycznych. Posługiwanie się aparatem matematycznym w specyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych, trafne dobieranie metod i technologii, rozumienie natury procesów informatycznych – to tylko niektóre z czynników, na które będzie składać się wiedza absolwenta tego kierunku.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, matematyka dyskretna, systemy operacyjne, metody numeryczne, złożoność obliczeniowa, programowanie współbieżne i rozproszone.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Informatyki na UW mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, instytucjach naukowo- badawczych, jako projektanci i administratorzy sieci komputerowych i sieci mobilnych, programiści gier komputerowych, projektanci aplikacji internetowych, projektanci systemów baz danych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Tymon, student Informatyki mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to prestiż, ale także duża odpowiedzialność i niemały wysiłek. Ucząc się tutaj mam pewność, że zostanę świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy, bądź założenia jakiejś własnej działalności. Nie mogłem podjąć lepszej decyzji związanej z moją wyższą edukacją.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych,
 • znajomości etyki zawodowej informatyka,
 • technik i narzędzi związanych z budową kompilatorów,
 • projektowania algorytmów w podstawowych modelach obliczalności,
 • projektowania i realizowana systemów informatycznych,
 • znajomości konstrukcji programistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako :

 • projektant systemów informatycznych sprzętowych i programowych,
 • projektant mikrosystemów wbudowanych,
 • projektant i administrator sieci komputerowych,
 • projektant systemów baz danych,
 • projektant sieci przemysłowych,
 • projektant gier,
 • projektant oprogramowania systemowego,
 • projektant urządzeń mobilnych,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rozpoczęcie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim wiąże się z rozpoczęciem rejestracji w specjalnym systemie dla kandydatów, czyli IRK. Zazwyczaj proces ten zaczyna się w pierwszych dniach czerwca i trwa pełny miesiąc. Od momentu utworzenia swojego profilu kandydaci wprowadzają wyniki, wnoszą opłaty rekrutacyjne, a po ogłoszeniu wyników składają niezbędne dokumenty. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, jak również wyczerpania listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcie dodatkowej tury rekrutacji w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów to stały element procesów rekrutacyjnych i każdy, kto chce studiować zobowiązany jest spełnienia tego wymogów. Co ważne, niezbędne dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanatach w formie tradycyjnej, papierowej, pomimo tego, iż samo postępowanie kwalifikacyjne odbywa się za pośrednictwem Internetu. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę, lecz w naszym imieniu, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w naszej osobistej teczce rekrutacyjnej? Na przykład ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne to nic nowego i obowiązują one również w procesie rekrutacji na Informatykę. Każdy kandydat powinien dokonać takiej opłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu nazwisk osób przyjętych, świeżo upieczeni studenci będę musieli wnieść jeszcze jedną opłatę – za ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Zainteresowanie Informatyką jest bardzo duże, zatem aby odnaleźć swoje nazwisko na liście osób przyjętych trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Każdy kandydat musi zdawać przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematykę i język obcy. Oprócz nich, innym przedmiotem wymaganym jest informatyka. Do tego zestawu należy jeszcze dołączyć przedmiot dowolny.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursy wiedzy stanowią dobrą przepustkę na studia, ponieważ będąc finalistami bądź laureatami otrzymujemy maksymalną ilość punktów z danego obszaru tematycznego. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Informatykę na Uniwersytecie Warszawskim? Oto one ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Komentarze (0)