Dietetyka UR Kraków

Dietetyka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Technologii Żywności. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z  zakresu żywienia człowieka zdrowego bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Istotą kierunku jest nabycie umiejętności planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także wiedza z obszaru profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego.

Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: mikrobiologia żywności, fizjologia człowieka, dietetyka pediatryczna, analiza i ocena jakości żywności, żywność specjalnego przeznaczenia, psychologia zachowań żywieniowych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UR w Krakowie mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego, ośrodkach leczenia chorób dietozależnych, placówkach sportowych, szkolnictwie.  

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka II- stopnia Dietetyki mówi:

„Wybrałam Dietetykę, aby w życiu zawodowym pomagać ludziom uświadamiając im jak wiele zależy od naszego odżywiania i nawyków z nim związanych. Czuję w sobie pewną misją, ogromną chęć pomagania innym, nakierowywania, wyjaśniana pewnych zależności. Już nie mogę się doczekać praktyki zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
 • jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • planowania żywienia,
 • doboru właściwej diety w stanach chorobowych,
 • żywienia sportowców.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym znajdzie zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego,
 • ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych,
 • placówkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia na kierunku „Dietetyka” należy pochwalić się bardzo dobrym wynikiem z jednego przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka z astronomią.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Żywności UR 

Komentarze (0)