Dietetyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.05.2023

Dietetyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Dietetyka w Krakowie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku dietetyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Krakowie rozpocznie się 12 kwietnia 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Dietetyka Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Technologii Żywności URK), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6100 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Dietetyka i ekologiczna żywność stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

Jeżeli myślisz o wybraniu studiów na kierunku dietetyka, to przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć już dziś. Pamiętaj, że to studia, które zaliczane są prestiżowego grona kierunków medycznych. Lubisz gotować? To dobrze, ale to jeszcze za mało.
Swoją wiedzą musisz się już pochwalić podczas procedury rekrutacyjnej. Zatem jakie przedmioty zdawać, by mieć szansę na dostanie się na studia w Krakowie? W przypadku dietetyki najważniejsze przedmioty to: biologia i chemia. Zatem niech przygotowanie zdrowych i apetycznych posiłków będzie dla ciebie dodatkiem podczas intensywnej nauki.

 

Dietetyka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia. dowiedz się więcej

Dietetyka Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek dietetyka w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uwzględniane są dwa przedmioty: język obcy (angielski francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, łaciński) oraz biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na dietetykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku
Studenci kierunku dietetyka rozwiną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz medycznych. Dowiedzą się więcej na temat chemii żywności, biochemii, genetyki, patofizjologii, farmakologii czy socjologii. Ponadto nauczą się planowania i układania jadłospisów, dopasowanych do potrzeb pacjentów. Co więcej, poznają zasady oceny stanu odżywiania, edukacji żywieniowej czy kontrolowania jakości produktów żywnościowych.
Wśród krakowskich uczelni publicznych dietetyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (ponad 500 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gabinetach dietetycznych, ośrodkach spa i wellness, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy w snatoriach.
 
Śmiało możemy powiedzieć, że dietetyka to kierunek przyszłości. Świadomość społeczna wciąż rośnie – dostrzegamy, że to, co jemy, wpływa na to, jak wygląda nasze życie. Jedzenie może oddalić nas od wielu chorób, przedłużyć naszą młodość, wpłynąć na piękny i zadbany wygląd. Oznacza to, że wykształceni dietetycy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia, które w pełni będzie odpowiadać ich kwalifikacjom. Na dietetyków czeka praca w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowiach, szpitalach i poradniach – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Dietetyk może podejmować pracę także z ośrodkami edukacyjnymi, gdzie będzie występować w roli edukatora. Dodatkowo dietetycy odnajdą się w pracy związanej z układaniem planów żywieniowych dla różnych grup zawodowych, czy społecznych. Dietetyk to ekspert z zakresu żywienia, który może dzielić się swoją wiedzą także w różnego rodzaju czasopismach popularnonaukowych i life stylowych, które nastawione są na propagowanie zdrowego i świadomego stylu życia. Kariera zawodowa dietetyka niewątpliwie będzie należeć do wyjątkowo ciekawych!
 

Program studiów i przedmioty

Z jakimi zagadnieniami będą stykać się studenci podczas wszystkich etapów nauki? Odpowiedź na to pytanie musi być wyjątkowo szeroka. Bowiem dobry dietetyk, to osoba, która musi mieć rozległą wiedzę z zakresu medycyny, żywienia i psychologii. Jeżeli wszystkie te elementy zostaną spełnione to można mieć pewność, że nie zrobi on krzywdy swoim klientom i będzie wzbudzać społeczne zaufanie.

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Te przykłady przedmiotów pokazują, że studia na kierunku dietetyka mają wyjątkowo rozbudowany charakter i wymagają od studentów dużego zaangażowania. Wiedza absolwentów dietetyki musi stanowić podstawę ich każdego postępowania praktycznego. Profesjonalista z zakresu tej dziedziny to ktoś, kto nie polega na intuicji i sprzecznym informacjom z internetu. To ktoś, kto dysponuje rzetelnymi kwalifikacjami – a mogą je zapewnić studia w Krakowie.

Umiejętności dietetyków również muszą być rozbudowane. Bowiem absolwent tego kierunku musi cechować się dużą uważnością, otwartością, empatią i ostrożnością. To ktoś, kto swoje propozycje dietetyczne dostosowuje do potrzeb klientów i pacjentów. To nie tylko osoba, która układa jadłospis. Dietetyk także wspiera każde działanie osób, z którymi współpracuje – stanowi dla nich oparcie oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. A te dopadają nawet najbardziej zdeterminowane osoby!

 

Ogólne cele kształcenia

Dietetyka pozwala studentom pogłębić wiedzę z zakresu dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu. Dzięki studiom przyszli specjaliści przygotowani są do rozpoczęcia praktycznej pracy dietetyka w środowisku medycznym lub gastronomicznym. Eksperci dietetyki wykorzystują zasady żywienia człowieka w profilaktyce zdrowia oraz leczeniu chorób dieto-zależnych. Ponadto potrafią oni organizować i nadzorować produkcję potraw, prowadzić badania naukowe czy działania edukacyjne z zakresu dietetyki.

Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. medycyny, farmakologii, biologii czy chemii. Poznają oni anatomię człowieka, a także jego metabolizm – nie są obce im reakcje chemiczne i biochemiczne ludzkiego mózgu, będące wynikiem interakcji leków z określonymi substancjami występującymi w żywności. Absolwenci dietetyki potrafią sprawnie ocenić jakość żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz umiejętnościom zdobytym w trakcie praktycznego realizowania programu potrafią oni konstruować plany żywieniowe, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wielu absolwentów dietetyki decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego. Kompetencje dietetyków cenione są również m.in. w gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach zbiorowego żywienia, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących sprzęt gastronomiczny czy w placówkach sportowych.


Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Krakowie

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 40 miejsc, a Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 105 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ceny wahają się od 6100 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URK oraz uczelniach prywatnych.

Uczelnie w Krakowie- kierunek dietetyka

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa – na wybrane studia dostają się osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 40
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 105

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na studiach, mogą rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz za studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe zazwyczaj należy zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6200 zł
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – od 6100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnie ustalonym przez uczelnię terminie. Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu na wybrane kierunki studiów dzięki systemowi IRK lub ERK – dane na temat liczby zdobytych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowanego miejsca na liście rankingowej udostępniane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej szkoły wyższej. Niektóre uczelnie dopuszczają jednak również formę doręczenia kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni należy dopełnić w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Kandydaci powinni unikać spóźnień, ponieważ mogą one zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Dietetyce?

Dietetyka jest kierunkiem, który zyskuje na popularności. Podstawą rosnącego zainteresowania nauką jest wzrost świadomości społeczeństwa w odniesieniu do stylu życia, a w szczególności do zagadnienia prawidłowego i zdrowego odżywiania. Kierunek ten jest właśnie odpowiedzią na zachodzące zmiany, a profesje związane z wiedzą z zakresu dietetyki cieszą się coraz większym prestiżem. Absolwenci Dietetyki wykonują obowiązki zawodowe między innymi w: gabinetach dietetycznych, ośrodkach spa i wellness, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, czy sanatoriach. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2023 roku:

 • dietetyk prowadzący prywatny gabinet – 2500 - 5000 złotych
 • dietetyk w szpitalu – 3400 złotych
 • dietetyk w poradni – 3000 złotych

 

Czy warto iść na Dietetykę?

Dietetyka to kierunek idealnie pasujący do osób przywiązujących wagę do zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. To kierunek, dzięki któremu można dowiedzieć się między innymi: jak planować żywienie u osób zdrowych i chorych, prowadzić edukację żywieniową, czy też jak analizować i oceniać jakość żywności. Dietetyka jest kierunkiem, który każdego roku staje się popularniejszy wśród kandydatów, a dietetyka jako dziedzina staje się coraz popularniejsza wśród społeczeństwa.

 

Gdzie warto studiować Dietetykę?

Kandydaci na studia w Krakowie, którzy zainteresowani są Dietetyką mogą studiować ten kierunek w kilku uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Wybór wydaje się duży, zwłaszcza że Dietetyka, choć należąca do obszaru studiów medycznych, nie jest oferowana wyłącznie przez uczelnie o medycznym profilu kształcenia.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Dietetyka oferowana jest łącznie przez cztery uczelnie: dwie publiczne oraz dwie niepubliczne. Osoby zastanawiające się nad podjęciem nauki w uczelniach niepublicznych również odnajdą w nich interesujące i praktyczne programy nauczania, jednak muszą pamiętać o tym, że za kształcenie pobierane są opłaty, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Dietetyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również kładą nacisk na rozwijanie umiejętności prowadzenia badań naukowych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fizjologia człowieka
 • chemia żywności
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • choroby metaboliczne
 • planowanie diet leczniczych

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Technologii Żywności URK) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Krakowie?

Wybór dietetyki na kierunek studiów musi wiązać się z pasją i świadomością intensywnej nauki. 
 
Ania, studentka trzeciego roku dietetyki, mówi:
Kocham słodycze, ale wiem, jak ważne jest zbilansowane i zdrowe żywienie. Studia na kierunku dietetyka to spełnienie moich pasji. W dodatku mogę uczyć się na jednej z bardziej prestiżowych krakowskich uczelni. Wiem, że przede mną bardzo ciekawa przyszłość!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Kraków studia i stopnia

Dietetyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Kraków studia stacjonarne

Dietetyka Kraków studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia