Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Dietetyka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrobiologia żywności
 • fizjologia człowieka
 • dietetyka pediatryczna
 • analiza i ocena jakości żywności
 • żywność specjalnego przeznaczenia
 • psychologia zachowań żywieniowych

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z  zakresu żywienia człowieka zdrowego bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Istotą kierunku jest nabycie umiejętności planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także wiedza z obszaru profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego.

Na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: mikrobiologia żywności, fizjologia człowieka, dietetyka pediatryczna, analiza i ocena jakości żywności, żywność specjalnego przeznaczenia, psychologia zachowań żywieniowych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UR w Krakowie mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego, ośrodkach leczenia chorób dietozależnych, placówkach sportowych, szkolnictwie.  

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka II- stopnia Dietetyki mówi:

„Wybrałam Dietetykę, aby w życiu zawodowym pomagać ludziom uświadamiając im jak wiele zależy od naszego odżywiania i nawyków z nim związanych. Czuję w sobie pewną misją, ogromną chęć pomagania innym, nakierowywania, wyjaśniana pewnych zależności. Już nie mogę się doczekać praktyki zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Kraków

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
 • jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • planowania żywienia,
 • doboru właściwej diety w stanach chorobowych,
 • żywienia sportowców.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego,
 • ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych,
 • placówkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Dietetykę na Uniwersytecie Rolniczym przebiega za pośrednictwem Internetu. Dokonanie rejestracji na studia należy poprzedzić założeniem indywidualnego konta kandydata w internetowym systemie ERK. W tym celu należy wybrać opcję „załóż konto”. Po założeniu konta należy się do niego zalogować, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wszystko jest niezwykle proste. Poprzez internetowy system kandydaci wpisują podstawowe dane, uzyskane wyniki, a także dokonują niezbędnych opłat i co najważniejsze, otrzymują informacje o powodzeniu procesu kwalifikacyjnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to niezwykle ważny, jak również przyjemny element postępowania kwalifikacyjnego. Dlaczego przyjemny? Ponieważ dotyczy wyłącznie osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W ustalonym terminie należy złożyć następujące dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata, gdyż wniesienie jej stanowi przepustkę do dalszego postępowania. Opłata dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne. Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system ERK. Co ważne, dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Aby startować w wyścigu o przyjęcie na Dietetykę należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka. Dokładna tabela wymaganych przedmiotów zawsze prezentowana jest na stronie uczelni, bądź poszczególnych wydziałów. Planując studiowanie konkretnego kierunku – na przykład Dietetyki – warto upewnić się jakie przedmioty torują drogę na uczelnię.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to pewien wzór pomagający kandydatom oszacować swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Są oni klasyfikowani z tzw. katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że warto brać udział w konkursach i olimpiadach. Naturalnie, warto je również wygrywać, bądź zajmować w nich wysokie miejsca. Posiadanie tytułu laureata, bądź finalisty ułatwia proces ubiegania się o indeks. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Dietetykę? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Żywności UR 

Komentarze (0)