Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Dietetyka – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • parazytologia
 • biochemia ogólna i żywienia
 • genetyka
 • alergie pokarmowe
 • poradnictwo żywieniowe

 

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, która każdego roku oferuje kandydatom bogatą ofertę edukacyjną. Wśród wielu kierunków do wyboru znajduje się Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów. Dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet oraz wdrażanie zasad żywienia indywidualnego i zbiorowego, uzależnionego od wielu czynników, takich jak wiek czy stan zdrowia.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia żywności, podstawy żywienia człowieka, parazytologia, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywienia, genetyka, choroby metaboliczne, alergie pokarmowe, poradnictwo żywieniowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UJ mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, instytucjach naukowo-badawczych.

 

Opinie

Po maturze należy zdecydować, która uczelnia będzie dla nas idealna? Zadajemy pytania, porównujemy i sprawdzamy. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Weronika, studentka Dietetyki na UJ mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to marzenie chyba każdego. Gdy rozpoczynałam naukę w liceum wiedziałam, że moim celem są studia na tej i tylko na tej uczelni. Jagiellonka to prestiż, duży prestiż, a dyplom ukończenia studiów otwiera wiele drzwi. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Kraków

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Dietetyki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych,
 • produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych norm,
 • oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • placówkach sportowych,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Wszyscy zapewne wiedzą, że studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli jednej z najlepszych szkół wyższych w kraju należą do wymagających. A jakie jest postępowanie kwalifikacyjne? Wypełniając wszystkie rekrutacyjne polecenia i dotrzymując wyznaczonych terminów wydaje się bardzo proste. Od czego należy zacząć? Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego profilu w internetowym systemie rekrutacyjnym, który pełni rolę platformy, z pomocą której dokonuje się wyboru kierunku i kontroluje cały rekrutacyjny proces. Wybieramy kierunek, uzupełniamy dane osobowe, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej i czekamy na pomyślny zakończenie naboru na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne składają osoby, które na prywatnym koncie ERK otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia. Należy pamiętać nie tylko o zebraniu kompletu dokumentów, lecz także o dostarczeniu ich w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie nie zostaniemy przyjęci do grona nowych studentów UJ. Do dokumentów rekrutacyjnych należą ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnoszą wszyscy kandydaci na studia, ponieważ wpłata stanowi potwierdzenie wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Co ważne, wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto rejestracji. Nie ma możliwości realizacji czeków, bądź wpłat przy pomocy karty kredytowej, czy przekazu pieniężnego. Czy to jedyna opłata jaką należy uiścić ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Dietetyka należy do grona kierunków medycznych, zatem najważniejszymi przedmioty branymi pod uwagę w rekrutacji są biologia i chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie: jakie osiągnięcia są uwzględniane w rekrutacji? W przypadku olimpiad, brane pod uwagę jest posiadanie tytułu finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej. W przypadku konkursów, kandydaci posiadający tytuł laureata otrzymują pierwszeństwo na listach rankingowych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na Dietetykę uwzględnia się takie olimpiady i konkursy jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim UJ

Komentarze (0)