Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, która każdego roku oferuje kandydatom bogatą ofertę edukacyjną. Wśród wielu kierunków do wyboru znajduje się Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów. Dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet oraz wdrażanie zasad żywienia indywidualnego i zbiorowego, uzależnionego od wielu czynników, takich jak wiek czy stan zdrowia.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia żywności, podstawy żywienia człowieka, parazytologia, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywienia, genetyka, choroby metaboliczne, alergie pokarmowe, poradnictwo żywieniowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UJ mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, instytucjach naukowo-badawczych.

Po maturze należy zdecydować, która uczelnia będzie dla nas idealna? Zadajemy pytania, porównujemy i sprawdzamy. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Weronika, studentka Dietetyki na UJ mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to marzenie chyba każdego. Gdy rozpoczynałam naukę w liceum wiedziałam, że moim celem są studia na tej i tylko na tej uczelni. Jagiellonka to prestiż, duży prestiż, a dyplom ukończenia studiów otwiera wiele drzwi. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Dietetyki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych,
 • produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych norm,
 • oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • placówkach sportowych,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Dietetykę są: biologia i chemia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Wszyscy zapewne wiedzą, że studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli jednej z najlepszych szkół wyższych w kraju należą do wymagających. A jakie jest postępowanie kwalifikacyjne? Wypełniając wszystkie rekrutacyjne polecenia i dotrzymując wyznaczonych terminów wydaje się bardzo proste. Od czego należy zacząć? Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego profilu w internetowym systemie rekrutacyjnym, który pełni rolę platformy, z pomocą której dokonuje się wyboru kierunku i kontroluje cały rekrutacyjny proces. Wybieramy kierunek, uzupełniamy dane osobowe, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej i czekamy na pomyślny zakończenie naboru na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne składają osoby, które na prywatnym koncie ERK otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia. Należy pamiętać nie tylko o zebraniu kompletu dokumentów, lecz także o dostarczeniu ich w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie nie zostaniemy przyjęci do grona nowych studentów UJ. Do dokumentów rekrutacyjnych należą:

 • podanie ERK, czyli podanie wygenerowane z systemu rekrutacyjnego,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu),
 • aktualne zdjęcie, zgodne z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na uczelni osobiście. Jeśli taka możliwość nie istnieje, może to zrobić w imieniu kandydata inna osoba, lecz posiadają stosowne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłatę rekrutacyjną wnoszą wszyscy kandydaci na studia, ponieważ wpłata stanowi potwierdzenie wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Co ważne, wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto rejestracji. Nie ma możliwości realizacji czeków, bądź wpłat przy pomocy karty kredytowej, czy przekazu pieniężnego. Czy to jedyna opłata jaką należy uiścić? Jeśli zostaniemy przyjęci w poczet studentów pozostanie nam jeszcze opłacanie wyrobienie legitymacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Dietetyka należy do grona kierunków medycznych, zatem najważniejszymi przedmioty branymi pod uwagę w rekrutacji są biologia i chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie: jakie osiągnięcia są uwzględniane w rekrutacji? W przypadku olimpiad, brane pod uwagę jest posiadanie tytułu finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej. W przypadku konkursów, kandydaci posiadający tytuł laureata otrzymują pierwszeństwo na listach rankingowych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na Dietetykę uwzględnia się takie olimpiady i konkursy jak:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna,
 • Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna,
 • Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim UJ

Komentarze (0)