Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny to uczelnia, która na czterech wydziałach kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jednym z kierunków kształcenia, który można znaleźć w ofercie edukacyjnej, jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauczania jest wykształcenie specjalisty, który podpowie jak wspomóc organizm prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, a także w chorobie. Studenci poznają zasady żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, czy też reguły terapii chorób żywieniowo-zależnych. Dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to przygotowanie do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: patofizjologia kliniczna, podstawy immunologii, żywienie w pediatrii, żywienie w chirurgii, żywienie i suplementacja w sporcie, toksykologia, podstawy gerontologii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na GUM mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach badawczo-rozwojowych, organizacjach konsumenckich, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Gdański Uniwersytet Medyczny opinie? Paulina, studentka Dietetyki mówi:

„Pochodzę z niewielkiej miejscowości i gdy zaczęłam zaznajamiać się ze swoją uczelnią poczułam, że jestem w miejscu wyjątkowym. I tak rzeczywiście jest. Studenci i wykładowcy tworzą tutaj jednolitą sferę, pełną wzajemnego szacunku, cierpliwości, koleżeństwa. Aż chciałoby się studiować jak najdłużej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Dietetyki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości,
 • opracowywania indywidualnych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę,
 • zastosowania odpowiedniej diety w danej jednostce chorobowej,
 • oceny zapotrzebowania na składniki odżywcze,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalistycznych oddziałach szpitalnych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby mieć szansę w procesie rekrutacji na kierunek Dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym należy wybrać dwa przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Gdańsku i Gdyni

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUM

Komentarze (0)