Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

dietetyka 

Odkryj dietetykę w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej- Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMED oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4100 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Dietetyka w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych na podstawie Evidence-Based Nutrition. Nauczysz się planować racjonalne żywienie dla różnych grup ludzi przy uwzględnieniu różnego typu czynników. Będziesz w stanie oceniać zapotrzebowanie na składniki odżywcze pacjenta, a także opracowywać indywidualne programy dietetyczne dla osób, które pragną utrzymać zdrowie i sylwetkę.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, jednostkach, które zajmują się edukacją z zakresu żywienia człowieka, placówkach sportowych i innych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Dietetyka w Gdańsku? Przepustką na studia jest konkurs świadectw. Jakie przedmioty są najważniejsze? Kandydaci powinni wybrać dwa przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Dietetykę w Gdańsku są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek dietetyka w Trójmieście cieszy się niesłabnącą popularnością. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie, dzięki któremu zawodowo będziesz mógł/mogła zajmować się wspomaganiem organizmu prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, w chorobie.

W trakcie postępującego kształcenia zdobędziesz najważniejszą wiedzę odnoszącą się do żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych na podstawie Evidence-Based Nutrition. Studenci przygotowują się do pracy z ludźmi chorymi i zdrowymi. Jest to możliwe dzięki zajęciom teoretycznym, prowadzonym przez wykwalifikowanych praktyków, a także dzięki zajęciom praktycznym, które odbywają się w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, placówkach szkolno-wychowawczych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci dietetyki zdobywają wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów ze szczególnym ukierunkowaniem na układ pokarmowy. Poznają wybrane procesy metaboliczne, które zachodzą w komórkach, narządach i ustroju, a następnie wyjaśniają wzajemne zależności między układem pokarmowym a układem nerwowym, krążenia, oddychania, moczowym i dokrewnym.

Poznasz etapy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości i będziesz w stanie zaplanować żywienie w poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Będziesz znał/a budowę, fizjologię i patogenność drobnoustrojów i pasożytów, a także będziesz w stanie wyjaśnić zagrożenia zdrowotne dla człowieka oraz scharakteryzujesz mikroorganizmy o znaczeniu biotechnologicznym. Zgłębisz również zachowania psychologiczne i społeczne człowieka, związane ze zdrowiem i chorobą.

 

Umiejętności

Studia medyczne w Trójmieście w zakresie dietetyki umożliwią Ci zdobycie najważniejszych umiejętności. Studenci uczą się przeprowadzać wywiad żywieniowy i udzielać porady dietetycznej indywidualnej oraz grupowej. Nauczysz się prowadzić dokumentację, która będzie opisywała podejmowane decyzje z wykorzystaniem programów komputerowych. Będziesz w stanie rozpoznać stany zagrożenia życia i nauczysz się wykonywać czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Studenci potrafią wykorzystywać i obsługiwać podstawowy sprzęt i urządzenia przeznaczone do identyfikacji wybranych składników żywności i sporządzania potraw, a także we właściwy sposób przechowują produkty żywnościowe i potrawy. Nauczysz się planować i wdrażać odpowiednie postępowanie żywieniowe dla kobiet w ciąży i karmiących, a także dla dzieci w różnym wieku.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci dietetyki rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, dlatego dążą do własnego rozwoju i podejmują kroki, które pozwolą im zdobyć dodatkowe kompetencje. Są świadomi własnych ograniczeń, dlatego potrafią zwrócić się o pomoc do innych specjalistów, wyrażając tym samym dobro pacjenta. W skuteczny sposób sugerują pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej.

Nauczysz się krytycznie oceniać własne i cudze działania, a także akceptować opinie zespołu i specjalistów. Absolwenci akceptują prawa pacjentów, a ich priorytetem jest dobro podopiecznych. Przestrzegają tajemnicy zawodowej, a także wyznają zasady etyki zawodowej. Potrafią pracować w zespole, a także określają kolejność zadań do wykonania z uwzględnieniem priorytetu.

 

4. Program studiów i przedmioty

Kierunek dietetyka w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy, która jest niezbędna do rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości. Studenci będą uczyć się opracowywać indywidualne programy dietetyczne dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę. Dowiesz się, w jaki sposób stosować odpowiednią suplementację i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zależności od stanu zdrowia.

Realizowane przedmioty umożliwią Ci zapoznanie się ze sposobami kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Studenci zgłębiają także zagadnienia i umiejętności odnoszące się do opracowywania właściwych zaleceń żywieniowych w poszczególnych jednostkach chorobowych, takich jak choroby autoimmunologiczne, alergiczne, metaboliczne, sercowo-naczyniowe, nowotworowe.

 

W programie studiów na kierunku Dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka
 • podstawy żywienia człowieka
 • etyka i deontologia
 • parazytologia/ zanieczyszczenia żywności
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Dietetyka to kierunek dla osób, które są zainteresowane zdrowym żywieniem oraz promowaniem aktywnego, zdrowego życia, wypełnionego odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną. To kierunek dla ludzi, którzy lubią gotować, a także interesują się układaniem diet dla poszczególnych przypadków zdrowotnych.

Kandydaci na studia medyczne w zakresie dietetyki powinni być komunikatywni i empatyczni. Jest to kierunek dla ludzi, którzy lubią pracę z drugim człowiekiem. Odnajdą się tutaj Ci, którzy chcą pracować w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka.

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Trójmieście

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Dietetyka można podjąć w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień studiów przewidziany jest dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę ze studiami wyższymi lub nie posiadają wyższego wykształcenia, studia drugiego stopnia natomiast zostały przewidziane dla najambitniejszych, chcących pogłębić posiadane już wiadomości i kompetencje.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka w Trójmieście będą trwały trzy lata, a każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata oraz podjąć pracę w zawodzie, do której uprawni go posiadany dyplom.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy ze studentów będzie musiał poświęcić dodatkowe dwa lata, jednak nagroda będzie tego warta – poszerzone kompetencje zwiększą twoją atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci kierunku dietetyka w Trójmieście mają odpowiednie wykształcenie, które jest niezbędne do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego. Będziesz pracował/a z ludźmi chorymi i zdrowymi w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, placówkach szkolno-wychowawczych.

Możesz być zatrudniony/a w domach pomocy społecznej, domach dziecka, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach poradnictwa żywieniowego. Zajmiesz się oceną zapotrzebowania na składniki odżywcze, oceną wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także prowadzeniem edukacji żywieniowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dietetyka:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
 • domy opieki społecznej i zakłady żywienia zbiorowego
 • organizacje konsumenckie
 • jednostki zajmujące się edukacją z zakresu żywienia człowieka
 • placówki sportowe i inne
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia
 • szkolnictwo

 

Absolwenci dietetyki obejmują różne stanowiska pracy, które uzależnione są od ukończonej specjalizacji i zdobywanych w trakcie kształcenia kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Dietetyka:

 • dietetyk
 • specjalista ds. ochrony zdrowia
 • edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowia
 • dietoterapeuta
 • konsultant dietetyczny

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Dietetyka?

Kończąc studia na kierunku Dietetyka, absolwenci najczęściej poszukują swojej pierwszej pracy powiązanej z ukończonymi studiami. Często decydują się oni na podjęcie pracy m.in. w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, klubach sportowych lub fitness, szpitalach, a także w prywatnych firmach świadczących usługi z zakresu dietetyki. Absolwenci pracują m.in. na takich stanowiskach jak: dietetyk, specjalista do spraw ochrony zdrowia lub konsultant dietetyczny. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Dietetyk

Dietetyk może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach np. ochrony zdrowia, sanatoriach, klubach fitness lub sportowych, a także może sam prowadzić własną działalność. Zajmuje się on konsultacjami z pacjentami, zlecaniem badań pod względem np. alergii pokarmowych oraz układaniem spersonalizowanych jadłospisów, uwzględniając w nich alergie, preferencje żywieniowe, a także aktywność fizyczną. Dietetyk zajmuje się również układaniem jadłospisów dla osób chorych. Mediana zarobków Dietetyka wynosi około 3210 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony zdrowia

Specjalista do spraw ochrony zdrowia może pracować m.in. w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia i żywieniem, a także w poradniach. Zajmuje się on prowadzeniem konsultacji z klientami na temat ich sposobu odżywiania, chorób, alergii, a także preferencji żywieniowych. Dzięki konsultacjom pomaga klientom we wdrożeniu zdrowego odżywiania, a także diety, która ma pomóc np. w walce z chorobą. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony zdrowia wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.

 

Konsultant dietetyczny

Konsultant dietetyczny najczęściej podejmuje pracę m.in. w poradniach, klubach fitness lub prowadzi własną działalność z zakresu dietetyki. Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, zajmuje się on konsultacjami w zakresie dietetyki. Odpowiada za układanie spersonalizowanych diet dla swoich klientów. Diety odpowiadają potrzebom klientów np. redukcji masy ciała, przybrania na wadze, zbilansowania lub urozmaicenia diety, a także poprawie stanu zdrowia za pomocą odżywiania. Mediana zarobków konsultanta dietetycznego wynosi około 3380 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Trójmieście?

 

Dietetyka studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dietetyka będąca ofertą Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc wynosi: 60 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 10000 zł)

 

Jeśli interesujesz się promowaniem zdrowego trybu życia, sportem oraz dietą to kierunek studiów Dietetyka może cię zainteresować.

Decydując się na kierunek studiów Dietetyka, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania całego organizmu człowieka, w trakcie zajęć będziesz omawiać poszczególne układy i narządy w organizmie, a także ich budowę i za jakie procesy odpowiadają. Będzie to dla ciebie niezwykle cenna wiedza, ponieważ wiedza o funkcjonowaniu organizmu i jego potrzebach może być niezwykle istotna przy układaniu diety dla osoby chorej. Studenci mają też szansę zdobyć cenne doświadczenie na rynku pracy w czasie obowiązkowych praktyk.

Studiując Dietetykę, będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z zakresu m.in. żywienia człowieka, analizy i oceny jakości żywności, farmakologii i farmakoterapii, języka obcego oraz bezpieczeństwa żywności.

Jako absolwent możesz szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak np. dietetyk, konsultant dietetyczny, dietoterapeuta, specjalista do spraw ochrony żywności lub edukator żywieniowy. Możesz również otworzyć własną działalność świadcząca usługi z zakresu dietetyki.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Dietetykę możesz również studiować w ramach kierunku studiów Nauki o jakości, który jest oferowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Studia te są realizowane w systemie dwustopniowym, są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne lub dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne

 

Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem nowych produktów, a także ich jakością to kierunek Nauki o jakości może cię zainteresować. Uniwersytet Morski w Gdyni ma w swojej ofercie specjalności, są to m.in.:

 • menedżer produktu,
 • ochrona wód i gospodarka odpadami,
 • zarządzanie jakością towarów,
 • usługi żywieniowe i dietetyka.

Studenci, dzięki specjalnościom mogą podążać interesującą ich ścieżką i przygotowywać się do pracy w wybranym przez siebie sektorze.

Wybierając Nauki o jakości o specjalności usługi żywieniowe i dietetyka, możesz zdobyć szeroką wiedzę z zakresu żywienia oraz jego jakości. Dowiesz się, jak funkcjonuje ludzki organizm i jaki wpływ ma na niego dieta oraz poznasz choroby, które można leczyć poprzez sposób odżywiania i odpowiednią dietę. Dodatkowo dowiedz się jak zarządzać jakością wszelkich usług żywieniowych.

Program studiów przewiduje przedmiotu z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, technologii żywności, języka obcego oraz analizy i oceny jakości żywności. Studenci są również zobowiązani do odbycia obowiązkowych praktyk, w których czasie będą rozwijać swoje umiejętności zdobyte w czasie zajęć.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w poradniach, klubach sportowych, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, zakładach żywienia oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się promowaniem zdrowego trybu życia.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Dietetyka proponowana przez Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działa ludzki organizm, jaki wpływ ma na niego żywienie oraz chcesz poznać różne diety i metody ich układania to kierunek studiów Dietetyka, może cię zainteresować.

Studiując Dietetykę na Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, dowiesz się jaki wpływ ma dieta i odżywianie na nasz organizm i nasze samopoczucie oraz jak powinny odżywiać się osoby chore. Aby lepiej móc pomóc swoim pacjentom poznasz różne choroby, a także alergeny, po to, aby układać diety dostosowane do poszczególnych pacjentów. W trakcie studiów dowiesz się również, jak tworzona jest żywność i jakim procesom jest poddawana na produkcji. Dodatkowo nauczysz się układać nowe przepisy i jadłospisy tak, aby dieta była urozmaicona. Kierunek studiów Dietetyka nastawiony jest na prowadzenie zajęć praktycznych, aby studenci już od samego początku przygotowywali się do wykonywania pracy dietetyka. Dodatkowo obowiązują studentów praktyki zawodowe, które student musi odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia, alergenów, farmakologii i języka obcego na poziomie B2.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. jako dietetycy, specjaliści do spraw ochrony zdrowia lub dietoterapeuci m.in. w szpitalach, placówkach ochrony zdrowia lub we własnych działalnościach gospodarczych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunek studiów Dietetyka oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, realizowany jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4100 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4100 zł)

 

Dietetyka jest kierunkiem studiów, dla tych, którzy interesują się zdrowym odżywieniem i trybem życia oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma w swojej ofercie takie specjalności jak:

 • dietetyka w sporcie i rekreacji,
 • psychodietetyka,
 • gastronomia i żywienie w turystyce i rekreacji,
 • dietetyka medyczna.

Dzięki wybranej specjalności będziesz mógł rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku i przygotować się do wykonywanego w przyszłości zawodu.

W trakcie studiów będziesz uczyć się o odżywianiu i jego wpływie na nasz organizm oraz stan zdrowia. Poznasz jakie choroby mogą mieć podłoże w złej diecie, a także jak je leczyć. Studiując Dietetykę, poznasz również alergie pokarmowe i jak się one objawiają. Jako student zdobędziesz wiedzę również z zakresu komunikacji z pacjentem, przeprowadzania konsultacji, a także prowadzenia własnego biznesu z zakresu usług dietetycznych.

W czasie studiów studenci mogą stykać się z wieloma różnymi przedmiotami, które często uzależnione są od wybranej specjalności. Do niektórych przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć np. żywność funkcjonalna, dietetyka pediatryczna, podstawy genetyki, fizjologię, język obcy, biochemię oraz promocję zdrowia.

Absolwenci kierunku studiów Dietetyka są świetnie przygotowani do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, klubach sportowych, domach opieki, a nawet w szpitalach.

Dowiedz się więcej 

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować dietetykę, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. Są one uzależnione od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymagane dokumenty

W przypadku studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Gdańsku?

„Jaki kierunek chciałbym studiować?” – to pierwsze pytanie, jakie powinien zadać sobie kandydat na studia. Drugim powinno być: „W którym mieście chciałbym się uczyć?”. Zatem- Jakie ma kierunek Dietetyka w Gdańsku opinie?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Dietetyki w Trójmieście, mówi:

„Studiuję Dietetykę przez własne doświadczenia. Będąc w liceum walczyłam z lekką nadwagą i kompletną niewiedzą na temat odżywiania. Postanowiłam, że wybiorę Dietetykę, by potem pomagać innym, z problemami podobnymi do tych, z jakimi sama się borykałam. A dlaczego studiuję w Gdańsku? Bo tutaj odnalazłam w kształceniu to, czego szukałam.”

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)