Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Dietetyka studia 2023  –  Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dietetyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG), Gdańskim Unwiersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). 
 
Opis kierunku
Dietetyka w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych na podstawie Evidence-Based Nutrition. Nauczysz się planować racjonalne żywienie dla różnych grup ludzi przy uwzględnieniu różnego typu czynników. Będziesz w stanie oceniać zapotrzebowanie na składniki odżywcze pacjenta, a także opracowywać indywidualne programy dietetyczne dla osób, które pragną utrzymać zdrowie i sylwetkę.
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych dietetyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (ponad 5 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Trójmieście: dietetyka medyczna, dietetyka pediatryczna, dietetyka sportowa ... specjalności na dietetyce w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4400 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, jednostkach, które zajmują się edukacją z zakresu żywienia człowieka, placówkach sportowych i innych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Dietetyka w Gdańsku? Przepustką na studia jest konkurs świadectw. Jakie przedmioty są najważniejsze? Kandydaci powinni wybrać dwa przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Dietetykę w Gdańsku są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Trójmieście

Dietetykę w Trójmieście można studiować na jednej uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,  a także jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na kierunku nauki o jakości. 
Dietetykę można również podjąć na dwóch niepublicznych szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
 

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Trójmieście

Dietetykę w Trójmieście można studiować bezpłatnie jedynie w trybie stacjonarnym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Trójmieście

Dietetykę w Trójmieście niestacjonarne (zaoczne) można podjąć na: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce w Trójmieście

Studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni – czy jest ona publiczna czy prywatna, są one płatne. Ceny za semestr na kierunku dietetyka w Trójmieście wynoszą od 4100 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów. Czesne może się różnić w zależności od uczelni. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Jedynie studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek dietetyka w Trójmieście cieszy się niesłabnącą popularnością. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie, dzięki któremu zawodowo będziesz mógł/mogła zajmować się wspomaganiem organizmu prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, w chorobie.

W trakcie postępującego kształcenia zdobędziesz najważniejszą wiedzę odnoszącą się do żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych na podstawie Evidence-Based Nutrition. Studenci przygotowują się do pracy z ludźmi chorymi i zdrowymi. Jest to możliwe dzięki zajęciom teoretycznym, prowadzonym przez wykwalifikowanych praktyków, a także dzięki zajęciom praktycznym, które odbywają się w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, placówkach szkolno-wychowawczych.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci dietetyki zdobywają wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów ze szczególnym ukierunkowaniem na układ pokarmowy. Poznają wybrane procesy metaboliczne, które zachodzą w komórkach, narządach i ustroju, a następnie wyjaśniają wzajemne zależności między układem pokarmowym a układem nerwowym, krążenia, oddychania, moczowym i dokrewnym.

Poznasz etapy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości i będziesz w stanie zaplanować żywienie w poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Będziesz znał/a budowę, fizjologię i patogenność drobnoustrojów i pasożytów, a także będziesz w stanie wyjaśnić zagrożenia zdrowotne dla człowieka oraz scharakteryzujesz mikroorganizmy o znaczeniu biotechnologicznym. Zgłębisz również zachowania psychologiczne i społeczne człowieka, związane ze zdrowiem i chorobą.

 

Umiejętności

Studia medyczne w Trójmieście w zakresie dietetyki umożliwią Ci zdobycie najważniejszych umiejętności. Studenci uczą się przeprowadzać wywiad żywieniowy i udzielać porady dietetycznej indywidualnej oraz grupowej. Nauczysz się prowadzić dokumentację, która będzie opisywała podejmowane decyzje z wykorzystaniem programów komputerowych. Będziesz w stanie rozpoznać stany zagrożenia życia i nauczysz się wykonywać czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Studenci potrafią wykorzystywać i obsługiwać podstawowy sprzęt i urządzenia przeznaczone do identyfikacji wybranych składników żywności i sporządzania potraw, a także we właściwy sposób przechowują produkty żywnościowe i potrawy. Nauczysz się planować i wdrażać odpowiednie postępowanie żywieniowe dla kobiet w ciąży i karmiących, a także dla dzieci w różnym wieku.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci dietetyki rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, dlatego dążą do własnego rozwoju i podejmują kroki, które pozwolą im zdobyć dodatkowe kompetencje. Są świadomi własnych ograniczeń, dlatego potrafią zwrócić się o pomoc do innych specjalistów, wyrażając tym samym dobro pacjenta. W skuteczny sposób sugerują pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej.

Nauczysz się krytycznie oceniać własne i cudze działania, a także akceptować opinie zespołu i specjalistów. Absolwenci akceptują prawa pacjentów, a ich priorytetem jest dobro podopiecznych. Przestrzegają tajemnicy zawodowej, a także wyznają zasady etyki zawodowej. Potrafią pracować w zespole, a także określają kolejność zadań do wykonania z uwzględnieniem priorytetu.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek dietetyka w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy, która jest niezbędna do rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości. Studenci będą uczyć się opracowywać indywidualne programy dietetyczne dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę. Dowiesz się, w jaki sposób stosować odpowiednią suplementację i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zależności od stanu zdrowia.

Realizowane przedmioty umożliwią Ci zapoznanie się ze sposobami kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Studenci zgłębiają także zagadnienia i umiejętności odnoszące się do opracowywania właściwych zaleceń żywieniowych w poszczególnych jednostkach chorobowych, takich jak choroby autoimmunologiczne, alergiczne, metaboliczne, sercowo-naczyniowe, nowotworowe.

 

W programie studiów na kierunku Dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka
 • podstawy żywienia człowieka
 • etyka i deontologia
 • parazytologia/ zanieczyszczenia żywności
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Dietetyka to kierunek dla osób, które są zainteresowane zdrowym żywieniem oraz promowaniem aktywnego, zdrowego życia, wypełnionego odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną. To kierunek dla ludzi, którzy lubią gotować, a także interesują się układaniem diet dla poszczególnych przypadków zdrowotnych.

Kandydaci na studia medyczne w zakresie dietetyki powinni być komunikatywni i empatyczni. Jest to kierunek dla ludzi, którzy lubią pracę z drugim człowiekiem. Odnajdą się tutaj Ci, którzy chcą pracować w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka.

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Trójmieście

Studia na kierunku dietetyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Dietetyka można podjąć w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień studiów przewidziany jest dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę ze studiami wyższymi lub nie posiadają wyższego wykształcenia, studia drugiego stopnia natomiast zostały przewidziane dla najambitniejszych, chcących pogłębić posiadane już wiadomości i kompetencje.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka w Trójmieście będą trwały trzy lata, a każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata oraz podjąć pracę w zawodzie, do której uprawni go posiadany dyplom.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy ze studentów będzie musiał poświęcić dodatkowe dwa lata, jednak nagroda będzie tego warta – poszerzone kompetencje zwiększą twoją atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców.

Dietetyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci kierunku dietetyka w Trójmieście mają odpowiednie wykształcenie, które jest niezbędne do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego. Będziesz pracował/a z ludźmi chorymi i zdrowymi w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, placówkach szkolno-wychowawczych.

Możesz być zatrudniony/a w domach pomocy społecznej, domach dziecka, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach poradnictwa żywieniowego. Zajmiesz się oceną zapotrzebowania na składniki odżywcze, oceną wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także prowadzeniem edukacji żywieniowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dietetyka:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
 • domy opieki społecznej i zakłady żywienia zbiorowego
 • organizacje konsumenckie
 • jednostki zajmujące się edukacją z zakresu żywienia człowieka
 • placówki sportowe i inne
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia
 • szkolnictwo

 

Absolwenci dietetyki obejmują różne stanowiska pracy, które uzależnione są od ukończonej specjalizacji i zdobywanych w trakcie kształcenia kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Dietetyka:

 • dietetyk
 • specjalista ds. ochrony zdrowia
 • edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowia
 • dietoterapeuta
 • konsultant dietetyczny

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Dietetyka?

Kończąc studia na kierunku Dietetyka, absolwenci najczęściej poszukują swojej pierwszej pracy powiązanej z ukończonymi studiami. Często decydują się oni na podjęcie pracy m.in. w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, klubach sportowych lub fitness, szpitalach, a także w prywatnych firmach świadczących usługi z zakresu dietetyki. Absolwenci pracują m.in. na takich stanowiskach jak: dietetyk, specjalista do spraw ochrony zdrowia lub konsultant dietetyczny. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Dietetyk

Dietetyk może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach np. ochrony zdrowia, sanatoriach, klubach fitness lub sportowych, a także może sam prowadzić własną działalność. Zajmuje się on konsultacjami z pacjentami, zlecaniem badań pod względem np. alergii pokarmowych oraz układaniem spersonalizowanych jadłospisów, uwzględniając w nich alergie, preferencje żywieniowe, a także aktywność fizyczną. Dietetyk zajmuje się również układaniem jadłospisów dla osób chorych. Mediana zarobków Dietetyka wynosi około 3210 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony zdrowia

Specjalista do spraw ochrony zdrowia może pracować m.in. w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia i żywieniem, a także w poradniach. Zajmuje się on prowadzeniem konsultacji z klientami na temat ich sposobu odżywiania, chorób, alergii, a także preferencji żywieniowych. Dzięki konsultacjom pomaga klientom we wdrożeniu zdrowego odżywiania, a także diety, która ma pomóc np. w walce z chorobą. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony zdrowia wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.

 

Konsultant dietetyczny

Konsultant dietetyczny najczęściej podejmuje pracę m.in. w poradniach, klubach fitness lub prowadzi własną działalność z zakresu dietetyki. Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, zajmuje się on konsultacjami w zakresie dietetyki. Odpowiada za układanie spersonalizowanych diet dla swoich klientów. Diety odpowiadają potrzebom klientów np. redukcji masy ciała, przybrania na wadze, zbilansowania lub urozmaicenia diety, a także poprawie stanu zdrowia za pomocą odżywiania. Mediana zarobków konsultanta dietetycznego wynosi około 3380 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMED oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4400 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Dietetyka studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Dietetyka, która co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, podobnie jak inne kierunki studiów, ma ustalony limit miejsc osób, które uczelnie mogą przyjąć.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci dietetyki w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw – warto mieć na uwadze, że na studia dostaną się tylko najlepsi z kandydatów.     

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na dietetykę w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Dietetyka w Trójmieście w trybie stacjonarnym jedynie w uczelniach publicznych jest bezpłatna.

W przypadku studiów niestacjonarnych kwestia finansowa wygląda nieco inaczej, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są one płatne, a ceny mogą różnić się na poszczególnych uczelniach. Jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest za każdą formę studiów.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na dietetykę w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku dietetyka w Trójmieście:   

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 4400 zł
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości):
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 10000 zł 
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku: od 4700 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym, jak kandydaci zarejestrują się na dietetykę w Trójmieście muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście. Gdzie można znaleźć wyniki na dietetykę?

Kandydaci na dietetykę mogą dowiedzieć się o zakwalifikowaniu na studia w Trójmieście będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK zawarte są również takie informacje jak, uzyskana ilość punktów oraz zajęte miejsce kandydata.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): do 17.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na dietetykę w Trójmieście, nadchodzi czas składania przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych. Gdzie złożyć dokumenty? Kandydaci powinni dostarczyć je do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na dietetykę muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dodatkowo istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na dietetykę w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Niektóre z niezbędnych dokumentów, jakie przyszli studenci dietetyki muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na dietetykę w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek dietetyka w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): od 15.07.2022 do 22.07.2022    

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK DIETETYKA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować dietetykę, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. Są one uzależnione od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymagane dokumenty

W przypadku studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Gdańsku?

„Jaki kierunek chciałbym studiować?” – to pierwsze pytanie, jakie powinien zadać sobie kandydat na studia. Drugim powinno być: „W którym mieście chciałbym się uczyć?”. Zatem- Jakie ma kierunek Dietetyka w Gdańsku opinie?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Dietetyki w Trójmieście, mówi:

„Studiuję Dietetykę przez własne doświadczenia. Będąc w liceum walczyłam z lekką nadwagą i kompletną niewiedzą na temat odżywiania. Postanowiłam, że wybiorę Dietetykę, by potem pomagać innym, z problemami podobnymi do tych, z jakimi sama się borykałam. A dlaczego studiuję w Gdańsku? Bo tutaj odnalazłam w kształceniu to, czego szukałam.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Dietetyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Dietetyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu