Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Gdańska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Gdańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metrologia i systemy pomiarowe
 • grafika inżynierska
 • materiałoznawstwo
 • zintegrowane systemy wytwarzania
 • komputerowe wspomaganie produkcji maszyn
 • projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

 

Politechnika Gdańska to największa uczelnia techniczna w tej części kraju, oferująca kandydatom 32 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń. Studenci poznają techniki oraz narzędzia komputerowe do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a w zależności od wybranej specjalności ukierunkowują ścieżkę zawodowej kariery. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Gdańskiej to nacisk położony na urządzenia cieplno-przepływowe i aparaturę przemysłową, pojazdy i maszyny robocze oraz układy napędowe, technologię maszyn i materiałów konstrukcyjnych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: metrologia i systemy pomiarowe, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, zintegrowane systemy wytwarzania, komputerowe wspomaganie produkcji maszyn, projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Mechaniki i budowy maszyn na PG mogą wykorzystać  w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w budownictwie stalowym, biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zakładach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Gdańska opinie? Tomek, student Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Politechnika Gdańska to bez wątpienia jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Świadczy o tym bogata historia, długa lista absolwentów oraz doświadczenie grono wykładowców. Na takiej uczelni po prostu chce się studiować, bo nauka tutaj oznacza prestiż. W tej chwili jestem studentem drugiego stopnia Mechaniki i budowy maszyn i wiem, że zostanę odpowiednio przygotowany do realizacji w zawodzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Gdańskiej:

Absolwent Mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Gdańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych,
 • analizy zjawisk fizycznych,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • posługiwania się aparaturą pomiarową,
 • modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych,
 • stosowania układów automatyki,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn,
 • projektowania materiałowego i doboru materiałów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Gdańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • budownictwie stalowym,
 • biurach projektowych,
 • biurach konstrukcyjnych i technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego,
 • firmach produkcyjnych i usługowych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Gdańsku i Gdyni

Politechnika Gdańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PG

Komentarze (0)